Ca Đoàn Thánh Cêcilia Daytona Beach - Bài Hát Dùng Cho Các Mùa Lễ

Tên Bài Hát Câu Đầu Tác Giả Hợp Âm CĐ Hát Điệu Nhịp TCCĐ Ref Thể Loại Ghi Chú    
Ca Vang Lên Nào Ca vang lên nào muôn dân Lm Kim Long G (-2) F Slow Surf 77 TCCĐ 264  Giáng Sinh - Nhập Lễ
Chúa Đă Giáng Thế Đêm đông lạnh giá … HT Am Am Slow Rk 58 Giáng Sinh - Rước Lễ Ver 4 bè
Chúa Ra Đời Đêm thâu gió vi vu lùa trong … Trần Quang Hưng, Thanh Lâm Em Em Piano/String 57 Giáng Sinh (nghe nhạc) (local MP3)
Để Chúa Đến Xin cho ḷng chúng con Lm Nguyễn Duy Am (-2) Gm Bebop/8Beat 85 TCCĐ 234 Giáng Sinh - Mùa Vọng
Đêm Nay Noel Đêm nay No-el về . Hồn ai … Xuân Thảo C (-5) G Slow Rk 57 TCCĐ 247 Giáng Sinh - Rước Lễ (nghe nhạc)
Hang Belem Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh Hải Linh & Minh Châu F (-3) D Paso 70 TCCĐ 246 Giáng Sinh - Tạ Lễ (nghe nhạc)
Hướng Tâm Hồn Lên Ta hướng tâm hồn lên Dao Kim F(-2) Eb Paso 70 TCCĐ 238 Giáng Sinh - Mùa Vọng
Lễ Hiển Linh Ḱa trông bầu trời cao cao Phanxicô Am (-4) Fm Paso 65 Giáng Sinh - Nhập Lễ
Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi Đêm nay con chẳng có ǵ Lm Phương Anh Dm Dm TCCĐ 274 Giáng Sinh - Dâng Lễ Đáp Ca
Loài Người Ơi Loài người ơi! Tới Be-lem Văn Thiều G (-2) F Bebop/8Beat 85 TCCĐ 248 Giáng Sinh - Tạ Lễ (nghe nhạc)
Mùa Đông Năm Ấy Mùa đông năm ấy sao sáng Lm Hoài Đức Dm (-2) Cm Slow Rk - 8Beat T58 60 TCCĐ 245 Giáng Sinh - Rước Lễ (nghe nhạc)
Nguyện Mùa Vọng Từ trần gian con ngước Hoàng Vũ F F Bebop -> Boston - Piano/String 85 TCCĐ 233 Giáng Sinh - Mùa Vọng
Noel Về No-eol về No-eol về … Lm Nguyễn Duy F (-3) D CCC 112 TCCĐ 251 Giáng Sinh - Nhập Lễ (nghe nhạc)
Tiếng Hát Thiên Thần Đêm thanh thanh tiếng hát Nhạc ngoại quốc, LV Hoàng Diệp, Viết Chung F (-3) D Piano Ballad 65 Giáng Sinh All I want is xmas - T90
Trời Cao Trời cao hăy đổ sương Duy Tân F(-3) D Bebop/8Beat - Piano/String 80 TCCĐ 233 Giáng Sinh - Mùa Vọng (nghe nhạc)
Trời Hân Hoan 2 Trời hân hoan đất tưng bừng Lm Kim Long G (-2) F BOP 110 TCCĐ 248 Giáng Sinh (nghe nhạc)
                       
Chính Ḿnh Máu Chúa/Ta Lời xưa chiều hôm tiệc ly Tri Văn Vinh Dm (-2) Cm Boston 60 Phục Sinh - Mùa Chay
Chúa Đă Lên Trời Chúa đă lên trời Phanxicô C C Crambo 63 Phục Sinh - Chúa Lên Trời
Chúa Đă Sống Lại (Hoan Ca Phục Sinh) Chúa đă sống lại thật rồi .. Lm Nguyễn Duy C C Paso 66 TCCĐ 316 Phục Sinh - Nhập Lễ
Chúa Nay Đă Phục Sinh Chúa nay thực đă phục sinh Lm Kim Long F F Paso 100 Phục Sinh - Nhập Lễ
Chúa Nhân Từ (Xin Thương Con) Chúa nhân từ xin lắng nghe Lm Kim Long Dm Dm Piano/string TCCĐ 308 Phục Sinh - Mùa Chay - Nhập Lễ
Chúa Sống Lại Rồi Chúa hóa nên người Lm Thành Tâm Bb Bb SlowRock 57 Phục Sinh - Rước Lễ
Con Đường Chúa Đă Đi Qua Lạy Chúa, con đường nào Lm Văn Chi F F Slow Rk 60 TCCĐ 285 Phục Sinh - Mùa Chay - Rước Lễ (nghe nhạc)
Con Hăy Nhớ Rằng Con hăy nhớ rằng Đức Giê-su Ki-Tô Hoàng Kim C (-1) B piano free TCCĐ 312 Phục Sinh - Dâng Lễ
Con Nay Trở Về Con nay trở về, trở về cùng  Hùng Lân Fm (-3) Dm Slow Rk 57 TCCĐ 296 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Cửa Kia Ngước Đầu Cửa kia ngước đầu .. Trần Đức Huân - Kim Long Am (-4) Fm Piano/string TN 416 Phục Sinh - Nhập Lễ
Hăy Thương Yêu Nhau Một chiều hôm xưa … Lm Thành Tâm Dm (-2) Cm Tango T100 Phục Sinh - Rước Lễ
Hăy Trở Về Hăy trở về với ta .. Lm Mi Trầm F F TCCĐ 298 Phục Sinh - Mùa Chay
Hoan Ca Phục Sinh Bà Maria ơi! Trên đường bà Hùng Lân D D Twist 135 TCCĐ 314 Phục Sinh - Ca Tiếp Liên
Hoan Ca Phục Sinh/Chúa Đă Sống Lại Chúa đă sống lại thật rồi Lm Nguyễn Duy C C Paso 70 TCCĐ 316 Phục Sinh - Nhập Lễ
Kinh Chay Con xin dâng muôn lời kinh Lm Nguyễn Duy Dm(-2) Cm Piano/string Phục Sinh - Mùa Chay - Tạ Lễ
Mầu Nhiệm Yêu Thương Thờ lạy Chúa giờ đây Lm Nguyễn Duy F(-2) D# Slow Rk 57 Phục Sinh - Mùa Chay - Rước Lễ
Nào Ta Hăy Mừng Vui Nào ta hăy mừng vui Lm Kim Long C C Paso 65 TCCĐ 318 Phục Sinh - Nhập Lễ
Nếu Có Thể Lạy Cha nếu có thể được th́ Lm Kim Long Dm (-2) Cm piano free TCCĐ 287 Phục Sinh - Mùa Chay
Nguyện Chúa Chí Ái Nguyện Chúa chí ái hăy Lm Kim Long Dm Dm Piano/string TCCĐ 292 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Nước Trời Đă Gần Nước trời đă gần đến Lm Thành Tâm Gm (-4) D#m Boston 80 TCCĐ 340 Phục Sinh - Mùa Chay
Phó Thác Này tấm thân con sao Cha Lm Nguyễn Duy Dm Dm Slow Rk 57 TCCĐ 301 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Rảy Nước Thánh Tôi đă thấy nước từ .. Gia Huy Em Em Piano/string Phục Sinh
Tiến Ca Phục Sinh Dâng lên cha nhân lành G G Piano/String (Paso) 75 TCCĐ 327 Phục Sinh - Dâng Lễ
Vui Ca Phục Sinh Này giờ vượt qua sự sống Hoài Bắc A (-2) G Paso 85 TCCĐ 310 Phục Sinh
Xin Ngài Thương Con Từ vực sâu tối tăm con kêu Lm Thành Tâm Dm (-2) Cm Boston 57 TCCĐ 284 Phục Sinh - Mùa Chay, Cầu Hồn (nghe nhạc)
Xin Thuong Con (2) (see Chúa nhân từ) Lm Kim Long Dm Dm Piano/string TCCĐ 308 Phục Sinh - Mùa Chay - Nhập Lễ Ver 2
                       
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh Ngày đầu xuân bao người Phanxicô C (-2) Bb Bebop 70 TCCĐ 430 Xuân - Nhập Lễ
Kinh Đầu Xuân Trong nắng Xuân hồng đàn Đức Dũng A(-2) G Valve 104 Xuân - Rước Lễ
Lễ Dâng Mùa Xuân Xin dâng lên Ngài, mùa Xuân Lm Nguyễn Duy F (-3) D Paso/Piano 73 TCCĐ 424 Xuân - Dâng Lễ
Ly Rượu Mừng Ngày Xuân nâng chén Phạm Đ́nh Chương F F Valve Xuân
Ngày Xuân Xin Dâng Ngày Xuân xin dâng lên cha Phanxicô Dm Dm Hebanera 102 Xuân - Dâng Lễ
Thắp Nén Hương Xuân Ngày xuân ánh sáng Lm Nguyễn Duy D D Valve 110 Xuân - Rước Lễ
Vui Xuân Trong Chúa Vang lên câu ca chào xuân mới Hoàng Bảo F F CCC 112 Xuân - Nhập Lễ
Xuân Hy Vọng Ngày đầu xuân con dâng lên Nguyên Kha C(-2) Bb Paso 70 Xuân - Nhập Lễ
Xuân Nay Đến Rồi Xuân nay đến rồi đoàn con Đỗ Vy Hạ F F Valve Xuân - Nhập Lễ
                       
Nguyện Cầu Cho Nhau Con quỳ đây dâng Chúa … Phanxicô Dm(-2) Cm SlowRock 57 TCCĐ 390 Hôn Phối - Rước Lễ (nghe nhạc)
52
2/1/2011 Last updated                     
Những Bài Hát Chưa Tập (click here)