Tên Bài Hát Câu Đầu Tác Giả Hợp Âm CĐ Hát Điệu Nhịp TCCĐ Trang Thể Loại Ghi Chú
Dâng Lễ (Chưa Tập)                
Bài Ca Dâng Hiến (see Con Dâng Lên Ngài) Dao Kim Am TCCĐ 034 Dâng Lễ (nghe nhạc)
Ca Dâng Lễ Này ly rượu nồng này tấm Nguyễn Duy Vi F TCCĐ 049 Dâng Lễ Scorch page
Chẳng Biết Lấy Ǵ Chẳng biết lấy ǵ đáp ơn …  Lm Thành Tâm F TCCĐ 033 Dâng Lễ Scorch page
Con Dâng Con dâng đôi bàn tay … Lm Nguyễn Văn Tuyên Dm Dâng Lễ, Ca Nguyện (nghe nhạc)
Con Dâng Lên Ngài Con dâng nên Ngài niềm cảm.. Dao Kim Am TCCĐ 034 Dâng Lễ (nghe nhạc)
Con Xin Dâng Dâng lên Chúa rượu bánh này Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 039 Dâng Lễ Scorch page
Con Xin Dâng Con xin dâng lên Ngài … Lm Mi Trầm Em Dâng Lễ (nghe nhạc)
Của Lễ Con Dâng Lời nguyện cầu như hương Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 067 Dâng Lễ Scorch page
Của Lễ Nhân Sinh Xin dâng Ngài rượu bánh Trần Mừng TCCĐ 431 Dâng Lễ
Cùng Tấm Bánh Cùng tấm bánh thơm dệt bao  Lm Kim Long Am TCCĐ 052 Dâng Lễ Scorch page
Cùng Tiến Dâng Xin Chúa sai sứ thần dâng lễ Nguyên Kha Dm TCCĐ 055 Dâng Lễ Scorch page
Dâng 2 Con xin tiến dâng rượu bánh Lm Nguyễn Duy Gm TCCĐ 436 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Chúa Này con dâng Chúa …. Phanxico Dm TCCĐ 057 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Chúa Hiệp ḷng dâng lễ vật Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 069 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Chúa Xin dâng Cha này bánh thơm Tuấn Kim G Dâng Lễ (nghe nhạc)
Dâng Chúa Ngàn Hương Này đây muôn hoa hồng Phanxico C TCCĐ 435 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Chúa Trời Dâng dâng Chúa trời lúa thơm Phanxico Am TCCĐ 044 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Lễ Vật Rượu nho bánh miến con… Lm Nguyễn Duy Dm TCCĐ 066 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Lễ Với Mẹ Xưa trên núi Can-vê … Nguyên Kha C TCCĐ 057 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Lên Ba Ngôi Linh Mục dâng tiến lễ Lời Ng Văn Tuyên, Nhạc Phương Quang G TCCĐ 053 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Lên Chúa Dâng lên Chúa bánh thơm Phanxico F TCCĐ 045 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Lên Chúa Xin dâng lên Chúa nhân lành Nguyên Kha F TCCĐ 054 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Lên Chúa 2 Dâng lên Chúa giọt mồ hôi Phanxico C TCCĐ 432 Dâng Lễ
Dâng Lên Chúa Bánh Thơm Dâng lên Chúa bánh thơm ly rượu … Phanxico Am TCCĐ 056 Dâng Lễ Scorch page
Dâng Người Dâng Người bánh rượu í a … Phanxico A TCCĐ 037 Dâng Lễ (nghe nhạc)
Đời Con Dâng Chúa Nguyện xin dâng lên Thiên Chúa Kim Ân, Lời Thanh Liên Gm Dâng Lễ (nghe nhạc)
Giờ Đây Chúng Con Giờ đây chúng con xin dâng ..  Lm Kim Long Gm TCCĐ 038 Dâng Lễ Scorch page
Hiến Lễ Con Dâng Xin dâng (là) dâng lên Chúa … Phạm Đức Huyến Am Dâng Lễ (nghe nhạc)
Hiến Lễ Giao Ḥa Kính tiến lên Cha nhân từ Nguyên Kha Dm TCCĐ 038 Dâng Lễ Scorch page
Hy Lễ Cuộc Đời Đời con có nghĩa ǵ đâu Lm Văn Chi Gm TCCĐ 046 Dâng Lễ
Lạy Cha Rất Thánh Lạy Cha rất thánh xin thương Lm Vương Diệu Am TCCĐ 434 Dâng Lễ Scorch page
Lấy Ǵ Đáp Đền Như hương trầm lan bay Ngọc Linh Dm TCCĐ 440 Dâng Lễ Scorch page
Lễ Dâng (Con Dâng Chúa) Con dâng Chúa đôi tay này … Lm Nguyễn Mộng Huỳnh Am TCCĐ 044 Dâng Lễ (nghe nhạc)
Lễ Dâng Mùa Cứu Độ Lễ dâng là thông phần Viết Chung Dm TCCĐ 441 Dâng Lễ Scorch page
Lễ Vật Thái Ḥa Xin dâng lên hương hoa … Phanxico Am TCCĐ 056 Dâng Lễ Scorch page
Lời Chân Thành Lời chân thành dâng tiến  Lm Kim Long F TCCĐ 035 Dâng Lễ Scorch page
Lời Dâng Từng là giọt mồ hôi Lm Văn Chi Am TCCĐ 438 Dâng Lễ Scorch page
Lời Dâng 2 Biết lấy ǵ mà tiến … Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 063 Dâng Lễ Scorch page
Lời Trầm Hương Lời ca bay cao …. Trăng Huyền Thoại Dm TCCĐ 059 Dâng Lễ Scorch page
Này Đây Hoa Trái Này đây hoa trái trên bàn thờ Phanxico Am TCCĐ 071 Dâng Lễ Scorch page
Này Từng Giọt Rượu Này từng giọt rượu nho …  Lm Kim Long Gm TCCĐ 059 Dâng Lễ Scorch page
Nguyện Dâng Lên Chúa Nguyện dâng lên Chúa cuộc Ngọc Linh Am TCCĐ 046 Dâng Lễ Scorch page
Ôi Duy Linh Ôi duy linh giờ phút uy linh  Lm Kim Long Em TCCĐ 061 Dâng Lễ Scorch page
Tấm Bánh Ly Rượu Tấm bánh với ly rượu nồng …  Lm Kim Long C TCCĐ 064 Dâng Lễ Scorch page
Tiến Dâng Cha Này giờ đây đoàn con … C TCCĐ 061 Dâng Lễ
Tiến Dâng Lên Tiến dâng lên thiên cung .. Phanxico Am TCCĐ 064 Dâng Lễ Scorch page
Với Bánh Trắng Với bánh trắng với ly rượu  Lm Kim Long F TCCĐ 069 Dâng Lễ Scorch page
Với Cả Ḷng Thành Con Dâng Chúa Xin nhận lấy đời con như của lễ Lm Nguyên Ḥa Am Dâng Lễ (nghe nhạc)
Xin Chúa Thiên Đ́nh Xin Chúa thiên đ́nh đoái nhận Lm Kim Long C TCCĐ 434 Dâng Lễ Scorch page
Xin Dâng Chúa Bánh Này Xin dâng Chúa bánh này … Lm Quư Báu Dâng Lễ (nghe nhạc)
Xin Dâng Lên Xin dâng lên tấm thân này Lm Kim Long F TCCĐ 442 Dâng Lễ Scorch page
Xin Dâng Lên Chúa Xin dâng lên Chúa tâm hồn Phanxico Am TCCĐ 071 Dâng Lễ Scorch page
Nhập Lễ (Chưa Tập)                
Ai Cho Hồn Con Ai cho hồn con đôi cánh … Lm Kim Long F TCCĐ 024 Nhập Lễ Scorch page
Bài Ca Mới Một bài ca mới .. Hăy hát lên Lm Kim Long C TCCĐ 031 Nhập Lễ Scorch page
Bước Vào Bước vào, bước vào nơi  Lm Phạm Liên Hùng F TCCĐ 001 Nhập Lễ Scorch page
Ca Lên Đi 4 Ca lên đi hỡi triều thần thánh Lm Kim Long C TCCĐ 025 Nhập Lễ Scorch page
Ca Lên Đi 5 Hỡi muôn thần thánh trên trời Lm Kim Long C TCCĐ 021 Nhập Lễ Scorch page
Ca Lên Đi 6 Khi ánh b́nh minh dâng cao  Lm Kim Long F TCCĐ 023 Nhập Lễ Scorch page
Ca Nhập Lễ 9 Hân hoan chúng con về đây Lm Ng Văn Trinh Gm TCCĐ 006 Nhập Lễ Scorch page
Chúa Chiên Lành Chúa chiên lành Người thương dẫn tôi đi,.. Lm Kim Long F TCCĐ 024 Nhập Lễ Scorch page
Chúc Tụng Chúa - TV95 Về đây muôn người về đây  Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 027 Nhập Lễ Scorch page
Con Bước Lên Bàn Thờ Con bước lên bàn thờ … Lm Kim Long F TCCĐ 002 Nhập Lễ Scorch page
Con Hân Hoan Con hân hoan bước lên bàn Lm Kim Long F TCCĐ 013 Nhập Lễ Scorch page
Con Hân Hoan Con hân hoan vui sướng Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 013 Nhập Lễ Scorch page
Dẫn Bước Con Đi Ánh sáng và chân lư Chúa Lm Kim Long G TCCĐ 020 Nhập Lễ Scorch page
Đến Trước Nhan Ngài Hăy đến trước nhan Ngài …. Ngọc Linh F TCCĐ 030 Nhập Lễ Scorch page
Đi Về Nhà Chúa Đi về nhà Chúa bao năm cách xa Ngọc Linh C TCCĐ 010 Nhập Lễ Scorch page
Hát Lên Một Bài Ca Mới Hát lên một bài ca, hát lên … Lm Vinh Hạnh C TCCĐ 012 Nhập Lễ Scorch page
Hăy Đến (Tung Hô) Hăy đến tung hô Chúa Lm Kim Long F (-3,-5) Paso 71 TCCĐ 011 Nhập Lễ Scorch page
Hoan Ca Này đoàn con xin được kết lời Lm Nguyễn Duy G TCCĐ 026 Nhập Lễ
Hỡi Thế Trần Hỡi thế trần từ khắp nơi … Lm Kim Long Em TCCĐ 022 Nhập Lễ Scorch page
Lạy Chúa Bao Ngày Tháng Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước Lm Kim Long Am TCCĐ 019 Nhập Lễ Scorch page
Tâm Tư Hân Hoan Tâm tư con mừng vui … Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 014 Nhập Lễ Scorch page
Thánh Vịnh 148 Dâng lên Chúa lời ca tŕu mến Vũ Nhuận, Linh Hương F TCCĐ 016 Nhập Lễ Scorch page
Tôi Chỉ Ước Trông Tôi chỉ ước trông một điều … Hoàng Khánh, Lm Kim Long G TCCĐ 015 Nhập Lễ Scorch page
Tôi Mừng Vui (TV121) Tôi mừng vui mỗi khi nghe … Lm Kim Long Dm TCCĐ 017 Nhập Lễ Scorch page
Tôi Muốn Hát Bài Ca Tôi muốn hát một bài ca … Lm Kim Long Am TCCĐ 016 Nhập Lễ Scorch page
Trèo Lên Cao Sơn Trèo trèo lên ai được trèo lên Hùng Lân C TCCĐ 008 Nhập Lễ Scorch page
Triều Ánh Sáng Triều ánh sáng! Triều ánh sáng Tấn Anh Dm TCCĐ 018 Nhập Lễ Scorch page
Từ Hừng Sáng (TV62) Từ hừng sáng tôi đă khấn Lm Kim Long G TCCĐ 017 Nhập Lễ Scorch page
Về Bên Chúa Tôi vui mừng tiến bước về Lm Nguyễn Duy G TCCĐ 018 Nhập Lễ Scorch page
Về Nhà Chúa 1 Về nhà Chúa đi về nhà Thiên Chúa Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 030 Nhập Lễ Scorch page
Ca Nguyện (Chưa Tập)                
Bài Ca Bác Ái Yêu người như Chúa yêu con Lm Từ Duyên Dm TCCĐ 074 Ca Nguyện Scorch page
Bài Ca Hiệp Nhất Xin hiệp nhất chúng con … Lm Thành Tâm C TCCĐ 159 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai Bỏ Ngài con biết theo ai đời lộng gió .. Phaolo Kim Dm Slow Rock TCCĐ 076 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Bốn Mùa Yêu Thương Giêsu ơi Ngài đến trong … Lm Nguyễn Duy Am Boston TCCĐ 112 Ca Nguyện Scorch page
Ca Khúc Hồng Ân 1 Hân hoan lời tụng ca … Lm Nguyễn Duy Am TCCĐ 114 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Ca Ngợi Chúa Con sẽ ca ngợi Chúa Lm Văn Chi C TCCĐ 151 Ca Nguyện Scorch page
Cảm Mến T́nh Cha Hăy hát lên đi người ơi … Lm Thành Tâm G Slow Rock TCCĐ 078 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Cao Ngời Khôn Vi Cao ngời khôn vi Dao Kim, Hùng Lân F TCCĐ 134 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Cát Biển Sao Trời Hăy đếm tinh tú trên trời Phanxico Am Ballad/Hebanera TCCĐ 088 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Cha Ơi Con Đă Về Một người ngồi trong nắng … Ng Quang Hiển Am (-2) Gm Slow Rock 57 Ca Nguyện -Rước Lễ (nghe nhạc)
Chính Nhờ Ngài Chúa muốn nhận cuộc sống … Lm Nguyễn Duy Am Boston TCCĐ 106 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Cho Con Biết Yêu Thương Cho con biết yêu thương trọn đời … Lm Từ Duyên Am Rhumba TCCĐ 075 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Cho T́nh Tôi Nguyên Vẹn Ngài đến bên tôi cho t́nh tôi … Lm Nguyễn Duy F Slow Rock TCCĐ 118 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Chúa Đă Trao Phó Chúa đă trao phó cho con Lm Thái Nguyên Gm TCCĐ 160 Ca Nguyện Scorch page
Chúa Khoan Nhân Chúa khoan nhân là mục tử Vinh Hạnh C TCCĐ 082 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Chúa Là Con Đường Chúa là con đường cho con … Phanxico Am TCCĐ 137 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Chúa Là Mục tử Chúa là mục tử Người dẫn lối Nguyễn Duy Vi D 8Beat/Ballad TCCĐ 084 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Chúa Là T́nh Yêu Chúa là t́nh yêu, Ngài đă đến .. Trọng Nhân D Boston TCCĐ 112 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Chúa Nâng Con Lên Chúa nâng con lên trên đôi … Lm Kim Long G TCCĐ 083 Ca Nguyện Scorch page
Chúng Con Cần Đến Chúa Tựa nép bên ḷng Chúa … Phanxico Am TCCĐ 80 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Có Bao Giờ Có bao giờ con thấy Chúa Hùng Lân Cm TCCĐ 100 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Con Trông Cậy Chúa Con trông cậy Chúa giữa bao Phanxico Am TCCĐ 149 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Con Xin Phó Thác Lạy Cha! Con xin phó thác Lm Thành Tâm Cm Ca Nguyện (nghe nhạc)
Cũng Một Kiếp Người Cũng một kiếp người … Phạm Quang Am TCCĐ 116 Ca Nguyện Scorch page
Dẫn Con Từng Bước Xin Chúa dẫn con đi … Lm Nguyễn Duy Dm Slow Rock TCCĐ 120 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Dao Ca Mẹ Dịu Hiền Mẹ là suối mát trinh nguyên … Lm Văn Chi G Slow Rock 55 Ca Nguyện -Đức Mẹ (nghe nhạc)
Đâu Có T́nh Yêu Thương Đâu có t́nh yêu thương ở đấy có  Vinh Hạnh A 8Beat/Bebop TCCĐ 085 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Đời Con Dâng Ngài Đời gian lao con dâng Ngài … Thiên Lư Am Ca Nguyện (nghe nhạc)
Đôi Mắt Chúa Thiết tha đôi mắt Chúa … Lm Ng Văn Tuyên Dm Ca Nguyện (nghe nhạc)
Đồng Cỏ Tươi Đồng là đồng cỏ xanh … Hùng Lân F TCCĐ 101 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Đường Con Đi Ngài sai tôi đi vào đời … Lm Nguyễn Duy C Slow Rock TCCĐ 124 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Giữ Ǵn Con Trong tay Ngài lạy Chúa Lm Nguyễn Duy Am TCCĐ 154 Ca Nguyện Scorch page
Hăy Ca Tụng Chúa Trời cao hăy lắng nghe … Lm Kim Long Gm TCCĐ 099 Ca Nguyện Scorch page
Hỡi Người Tôi Yêu Dấu Người là ai Người lại chết Lm Nguyễn Duy F Boston TCCĐ 073 Ca Nguyện Scorch page
Kết Hợp Lời con lời kêu khấn Chúa Lm Tiến Dũng Am TCCĐ 142 Ca Nguyện Scorch page
Khúc Ca Cảm Tạ Như Mẹ hiền cho gịng sữa Ngọc Linh Em TCCĐ 077 Ca Nguyện Scorch page
Kinh Ḥa B́nh Lạy Chúa từ nhân ... Lm Kim Long Am (-5) Em 8Beat/Slow Rck TCCĐ 090 Ca Nguyện - Thánh Thể (nghe nhạc)
Linh Hồn Tôi (Manificat) Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen (ver 2) Lm Kim Long Gm Ca Nguyện (nghe nhạc)
Linh Hồn Tôi 2 (Manificat) Linh hồn tôi tung hô Chúa Lm Kim Long Dm TCCĐ 350 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Lời Kinh Dâng Cha Đây lời kinh dâng Cha Lm Từ Duyên Slow Rock TCCĐ 136 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Lời Kinh Nguyện Cầu Lời kinh dâng Ngài suốt đời Lm Ng Văn Tuyên Em Slow Rock Ca Nguyện (nghe nhạc)
Lời Kinh Nguyện Cầu 2 Lời kinh vươn lên Chúa … Lm Ng Văn Tuyên Dm Slow Rock Ca Nguyện (nghe nhạc)
Lời Nguyện Trong Sương Lời nguyện dâng như muôn kinh ḥa trong nắng … Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 090 Ca Nguyện Scorch page
Luật Yêu Thương Cho con một điều răn mới … Lm Nguyễn Duy G Boston 75 TCCĐ 111 Ca Nguyện Scorch page
Ḿnh Máu Thánh Giêsu yêu con, yêu con … Thư Lâm Dm TCCĐ 093 Ca Nguyện Scorch page
Nếu Chúa Là Nếu Chúa là mặt trời … Lm Kim Long F TCCĐ 096 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Nếu Một Lần Nếu một lần con đi t́m … Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 096 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Người Gieo Giống Người gieo giống ra đi  Lm Hoàng Đức Am TCCĐ 150 Ca Nguyện Scorch page
Nguồn Trợ Lực Đời Tôi Ngước mắt nh́n, nh́n lên đỉnh Lm Nguyễn Duy Dm TCCĐ 122 Ca Nguyện Scorch page
Nguyện Cầu (Trời Đă Tối) Trời đă tối đêm về gió lay nhẹ Lm Thành Tâm A TCCĐ 135 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Nguyện Yêu Chúa Đoàn con đến đây dâng lời Lm Hoài Chiên G Ca Nguyện - Thánh Thể
Ôi Thần Linh Chúa Ôi Thần Linh Chúa êm dịu … Vinh Hạnh A TCCĐ 108 Ca Nguyện Scorch page
Ru Con Vào Đời Bên gịng suối mát hồn con Hường Điền C TCCĐ 153 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Ta Là Bánh Hằng Sống Ta là bánh hằng sống … Lm Kim Long Am Valve/Boston TCCĐ 099 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Tấm Ḷng Xin dâng người đôi bàn tay này Phanxico Am Ballad TCCĐ 147 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Tâm T́nh Ca 2 Lạy Ngài nơi vực thẳm Lm Thành Tâm Cm Boston Ca Nguyện (nghe nhạc)
Thánh Tâm Giêsu Vua Giêsu, chúng con tới đây Lm Hoài Đức Dm Ca Nguyện - Thánh Thể
Thờ Lạy Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân Thiện Cẩm C TCCĐ 077 Ca Nguyện Scorch page
Thờ Lạy Chúa Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa Lm Hoài Đức F (-5) C Ca Nguyện - Thánh Thể (nghe nhạc)
Tiến Dâng Lên Mẹ Dâng xin tiến dâng lên Mẹ … Trầm Hương Dm Rhumba Ca Nguyện -Đức Mẹ (nghe nhạc)
T́nh Ca Vô Tận T́nh Ngài như mạch sống … Ngọc Kôn Am Slow Rock TCCĐ 098 Ca Nguyện (nghe nhạc)
T́nh Chúa Yêu Tôi T́nh Chúa yêu tôi Ôi t́nh Hải Linh, Đ́nh Trác C TCCĐ 154 Ca Nguyện (nghe nhạc)
T́nh Con Dâng Chúa T́nh con dâng cho Chúa Lm Thái Nguyên Am Ca Nguyện (nghe nhạc)
T́nh Ngài Sưởi Ấm Ḷng Con Như mặt trời dọi sáng ban mai, Lm Nguyễn Duy Am TCCĐ 127 Ca Nguyện (nghe nhạc)
T́nh Thương Nhiệm Mầu Xin cho con ḷng mến thương, Hồng Trần Cm Slow Rock 66 TCCĐ 125 Ca Nguyện (nghe nhạc)
T́nh Yêu Thương Vời Vợi Chúa có t́nh yêu thương vời vợi … Phanxico Am Ballad TCCĐ 101 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Tôi Tin Tôi tin, tôi tin Chúa đă … Lm Thành Tâm Bebop/CCC TCCĐ 094 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Tôi Tin Chúa Thương Tôi Dù cho tôi đây có đáng là ǵ Anh Tuấn F TCCĐ 131 Ca Nguyện Scorch page
Trời Đă Tối (see Nguyện Cầu) Lm Thành Tâm TCCĐ 135 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Trông Cậy Chúa Con vẫn trông cậy Chúa .. Lm Ng Duy, Phanxico Am Slow Rock or Rhumba TCCĐ 105 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Trong Trái Tim Chúa Yêu Trong trái tim Chúa yêu muôn đời Phanxico Am TCCĐ 148 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Từ Muôn Thuở Từ muôn thuở Chúa đă yêu … Lm Kim Long F TCCĐ 103 Ca Nguyện Scorch page
Từ Rất Xa Khơi Từ rất xa khơi, người đă gọi Đỗ Vy Hạ Gm Slow Rock TCCĐ 144 Ca Nguyện (nghe nhạc)
Về Bên Chúa T́m đâu giây phút diu êm … Trầm Hương Dm Ca Nguyện (nghe nhạc)
Về Đất Hứa Vài ngàn năm xa trước đó … Lm Thành Tâm Gm TCCĐ 109 Ca Nguyện Scorch page
V́ Chúa Là T́nh Yêu Hỡi các dân tộc ơi … Lm Kim Long Dm TCCĐ 145 Ca Nguyện Scorch page
V́ Chúa Là T́nh Yêu Con là hạt bụi giữa đời … Lm Huy Hoàng Am Boston Ca Nguyện (nghe nhạc)
V́ Chúa Yêu Con Lạy Chúa, Chúa trời con .. Lm Kim Long Gm TCCĐ 119 Ca Nguyện Scorch page
V́ Chúa Yêu Con V́ Chúa yêu con nên Ngài .. Ngọc Linh G Slow Surf Ca Nguyện (nghe nhạc)
Thánh Thần (Chưa Tập)                
Cầu Xin Chúa Thánh Thần Cầu xin Chúa Thánh Thần Phương Linh G TCCĐ 180 Thánh Thần (nghe nhạc)
Hăy Chiếu Soi Hăy chiếu soi lửa hồng Phanxico Am TCCĐ 183 Thánh Thần Scorch page
Lạy Chúa Lạy Chúa, xin ban xuống trên Việt Tŕ Am TCCĐ 180 Thánh Thần
Thần Khí Chúa Sai Tôi Thần khí Chúa đă sai tôi Ng Đức Tuấn D TCCĐ 179 Thánh Thần Scorch page
Thánh Thần Hăy Đến Thánh Thần! Khấn xin ngự đến Lm Thành Tâm Am TCCĐ 182 Thánh Thần (nghe nhạc)
Xin Chúa Ngôi Ba Xin Chúa ngôi ba đoái thương Ng Văn Lượng G TCCĐ 182 Thánh Thần Scorch page
Xin Sai Thánh Linh Lạy Chúa xin sai í Thánh Linh Lm Hoàng Kim G TCCĐ 179 Thánh Thần Scorch page
Thánh Hiến (Chưa Tập)                
Bài Ca Dâng Hiến 1 Ôi lạy Chúa con phó thác Dao Kim Am TCCĐ 186 Thánh Hiến Scorch page
Bài Ca Dâng Hiến 2 Chắc không phải v́ con mà Dao Kim Am TCCĐ 206 Thánh Hiến Scorch page
Ca Khúc Cảm Tạ Con muốn cất cao bài ca Hải Châu G TCCĐ 216 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Cảm Mến Hồng Ân Con biết lấy ǵ cảm mến … Lm Kim Long Am TCCĐ 224 Thánh Hiến Scorch page
Cảm Tạ Chúa Đến muôn đời con cảm tạ ơn Đàm Ninh Hoa Gm TCCĐ 217 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Chúa Cất Tiếng Gọi Con Đời con Chúa ơi sao quá mọn Việt Khôi Am TCCĐ 216 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Chúa Đă Gọi Con Đi Chúa đă gọi tên con dù Ngọc Linh C TCCĐ 209 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Chúa Đă Yêu Con Chúa đă yêu con từ thưở í a .. Lm Kim Long C TCCĐ 218 Thánh Hiến Scorch page
Con Đă Chọn Ngài Con đă chọn Ngài, chọn Ngài Ngọc Linh Gm TCCĐ 214 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Con Là Linh Mục Con là Linh Mục theo phẩm trật Men-ki-sê-đê … Vũ Chí Hỷ Am Thánh Hiến (nghe nhạc)
Con Nay Sẽ Lấy Ǵ Con nay sẽ lấy ǵ Lm Kim Long G TCCĐ 192 Thánh Hiến Scorch page
Con Sẽ Ca Ngợi Con sẽ ca ngợi t́nh thương Lm Phương Anh A TCCĐ 188 Thánh Hiến Scorch page
Đẹp Thay Đẹp thay (ôi đẹp thay) Mi Trầm Am TCCĐ 198 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Giao Ước Từ đó, vâng từ đó Chúa đă Lm Hải Đăng Dm TCCĐ 212 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Giờ Đây Chúa Sai Tôi Giờ đây Chúa sai tôi đem Phạm Quang Am TCCĐ 190 Thánh Hiến Scorch page
Hoan Ca Tri Ần Lạy Chúa con lấy chi đáp lại Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 189 Thánh Hiến Scorch page
Hồng Ân Bao La Muôn muôn ngàn hồng ân Minh Tâm D TCCĐ 196 Thánh Hiến Scorch page
Lạy Chúa Con Con Đây Con đây lạy Chúa Chúa muốn Lm Oanh Sông Lâm Am TCCĐ 203 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Lạy Chúa Con Con Đây Con thưa cùng Chúa Minh Hân - Dao Kim Am TCCĐ 204 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Lạy Chúa Xin Hăy Sai Lạy Chúa, xin hăy sai đi Lm Hoàng Kim F TCCĐ 193 Thánh Hiến Scorch page
Một Lần Dâng Hiến Như cơn sóng dạt dào … Ngọc Linh Am TCCĐ 219 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Một Lần Dâng Hiến 2 Thế rồi con quỳ xuống … Lm Duy Thiên Dm Thánh Hiến (nghe nhạc)
Ngàn Lời Chúc Tụng Xin dâng lên, xin dâng lên Ngọc Linh C TCCĐ 211 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Như Con Thơ Như con thơ trong ḷng Mẹ Lm Thái Nguyên Dm TCCĐ 226 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Sống Trong Ân T́nh Trọn đời con nay thuộc về Ngọc Linh Dm TCCĐ 207 Thánh Hiến Scorch page
Tâm T́nh Hiến Dâng Biết lấy ǵ cảm mến Lm Oanh Sông Lâm Am TCCĐ 202 Thánh Hiến (nghe nhạc)
T́nh Chúa Cao Vời T́nh yêu Chúa cao vời Lm Duy Thiên Cm TCCĐ 195 Thánh Hiến (nghe nhạc)
T́nh Chúa Yêu Con T́nh Chúa yêu con, yêu từ Lm Kim Long Dm TCCĐ 213 Thánh Hiến (nghe nhạc)
T́nh Chúa Yêu Con 1 T́nh Chúa yêu con biết bao năm rồi Lm Từ Duyên Gm Tango TCCĐ 221 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Tôi Xin Chọn Người Tôi xin chọn Người, tôi xin .. Ngọc Kôn TCCĐ 220 Thánh Hiến Scorch page
Trung Tín Đợi Chờ Đời con luôn ao ước Lm Thái Nguyên Am TCCĐ 205 Thánh Hiến (nghe nhạc)
Từ Ngàn Xưa Từ ngàn xưa Cha đă yêu con Lm Kim Long Gm TCCĐ 185 Thánh Hiến Scorch page
Tạ Lễ (Chưa Tập)                  
Cảm Tạ Nay chúng con dâng lời cảm tạ Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 230 Tạ Lễ Scorch page
Nhân Chứng Phúc Âm Ta ra về thôi v́ thánh lễ đă hết Lm Thành Tâm Cm TCCĐ 228 Tạ Lễ (nghe nhạc)
Sống Chứng Nhân Ta ra về trong hy vọng của Đức Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 227 Tạ Lễ Scorch page
Thắp Sáng Trong Con (Thắp Sáng Lên) Thắp sáng lên trong con .. Trầm Hương - Hùng Lân Am TCCĐ 231 Tạ Lễ (nghe nhạc)
Giáng Sinh (Chưa Tập)                
Bêlem Ơi Bê-lem ơi đêm nay Chúa sinh Ng Khắc Xuyên G TCCĐ 266 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Bên Máng Cỏ Bên máng cỏ hôi tanh … Lm Kim Long Am TCCĐ 249 Giáng Sinh Scorch page
Cao Cung Lên (Version 4 bè) Lm Hoài Đức, Ng Khắc Nguyên Am TCCĐ 243 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Chúa Thương Loài Người Chúng ta đi t́m Con Chúa ra đời  Tâm Bảo G Slow Surf TCCĐ 254 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Cùng Đi Bêlem (Ḱa Trông Bêlem) Ḱa trông huy hoàng v́ sao … Lm Hoài Đức, Vĩnh Phước A Valve TCCĐ 252 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Dâng Chúa Đêm Nay Con mở bàn tay dâng Chúa Phanxico C TCCĐ 269 Giáng Sinh - Dâng Lễ (nghe nhạc)
Dâng Chúa Hài Nhi 1 Đêm khuya êm ả dần trôi Lm Thái Nguyên Dm Giáng Sinh - Dâng Lễ (nghe nhạc)
Dâng Hài Nhi Biết lấy ǵ tiến dâng Hài Nhi F TCCĐ 258 Giáng Sinh
Đêm B́nh An Vinh danh Chúa Ba Ngôi Lm Ngô Duy Linh TCCĐ 275 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Đêm Nay Tầng Xanh Đêm nay tầng xanh vương Chính Trung, Xuân Thu Bb Valve TCCĐ 270 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Đêm Thánh Vô Cùng Đêm thánh vô cùng, giây phút Franz Gruber, LV Hùng Lân C TCCĐ 244 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Hăy Dọn Đường Hăy dọn đường Chúa đi … Lm Mi Trầm Dm TCCĐ 242 Giáng Sinh - Mùa Vọng (nghe nhạc)
Hội Nhạc Thiên Quốc Hội nhạc thiên quốc đắm say Thánh An Phong, LV Hoàng Điệp F TCCĐ 260 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Lễ Vật Dâng Chúa Con chẳng có vàng cũng chẳng có mộc dược … Phạm Đức Huyến, Vũ Đ́nh Ân Am Giáng Sinh - Dâng Lễ (nghe nhạc)
Lời Cầu Nửa Đêm Ngài đến ḷng chúng nhân reo N Ngoại quốc, LV Lm Thành Tâm Bb Valve TCCĐ 265 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Màn Đêm Lung Linh Màn đêm lung linh, tinh tú Lm Kim Long G TCCĐ 258 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Mau Lên Nào Mau lên nào, mau lên nào .. Hoàng Dũng F TCCĐ 257 Giáng Sinh
Mây Ơi Mưa Xuống Ngàn mây ơi xin cùng mưa Lm Nguyễn Duy Am TCCĐ 239 Giáng Sinh - Mùa Vọng (nghe nhạc)
Nguyện Trời Cao Nguyện trời cao đổ xuống sương mai … Lm Kim Long Am TCCĐ 235 Giáng Sinh - Mùa Vọng (nghe nhạc)
Noel Đă Về Đây Mừng Noel đă về … Vũ Đ́nh Ân TCCĐ 250 Giáng Sinh Scorch page
Nơi Bêlem Nơi Bê-lem mùa sương tuyết Lm Kim Long Dm TCCĐ 259 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Tâm T́nh Ḥa B́nh 2 Từ đồng xa mục đồng Lm Mi Trầm C TCCĐ 272 Giáng Sinh Scorch page
Tiếng Gọi Trong Sa Mạc Trong sa mạc hoang vu Xuân Thảo Dm TCCĐ 237 Giáng Sinh - Mùa Vọng
T́nh Trời Vinh Sáng Giữa đêm âm u, âm u gió Đỗ Vy Hạ D TCCĐ 267 Giáng Sinh Scorch page
Trông Chờ Chúa Đến Xin trời cho sương rơi … Lan Thanh F TCCĐ 234 Giáng Sinh - Mùa Vọng (nghe nhạc)
Trong Hang Đá Nhỏ Trong hang đá nhỏ đă sáng Việt Khôi Am TCCĐ 268 Giáng Sinh Scorch page
Vinh Danh Thiên Chúa Vinh danh Thiên Chúa trên Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 266 Giáng Sinh Scorch page
Xanh Trời Noel Noel lời cầu chúc thánh ân Lm Nguyễn Duy A Slow Rock TCCĐ 253 Giáng Sinh (nghe nhạc)
Phục Sinh (Chưa Tập)                
Bài Ca Thương Khó (Ca Thương) Con c̣n nhớ măi chuyện Lm Phương Anh Gm Rhumba/Ballad TCCĐ 286 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Chúa Lên Trời Ánh muôn tia b́nh minh Lm Hoài Đức C TCCĐ 319 Phục Sinh (nghe nhạc)
Chúa Vào Thành Hăy báo cho nữ tử Si-on .. Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 293 Phục Sinh - Mùa Chay Scorch page
Chúa Về Trời Con Ra Đi Hỡi người Ga li lê sao c̣n Phanxico Am TCCĐ 321 Phục Sinh Scorch page
Con Hăy Nhớ Con hăy nhớ rằng Lm Kim Long G TCCĐ 322 Phục Sinh Scorch page
Dân Ta Ơi Dân ta ơi! Dân ta ơi … Lm Kim Long Dm TCCĐ 288 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Đường Thập Tự Con đường Can Vê ôi bao tái Đỗ Vy Hạ Cm TCCĐ 288 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Đường Về Emmaus Đường về Em-mau nay mờ JV, Th Chung C TCCĐ 320 Phục Sinh Scorch page
Giờ Tử Nạn Hỡi không gian rủ sương mù Lm Hoài Đức Dm TCCĐ 289 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Hăy Chỗi Dậy Hăy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê Lm Kim Long C TCCĐ 296 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Hăy Tiếp Nhận Con Hăy tiếp nhận con trong giây Hùng Lân Gm TCCĐ 297 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Hỡi Người Hăy Nhớ Hỡi người hăy nhớ ḿnh là Lm Kim Long Am Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Không Thấy Mà Tin Tôi không tin nếu tôi không Phạm Đức Huyến, Vũ Đ́nh Ân C TCCĐ 329 Phục Sinh Scorch page
Khúc Hát Vượt Qua Mừng vượt qua Chúa dẫn Viết Chung A TCCĐ 311 Phục Sinh
Lời Vọng T́nh Yêu Trên đồi cao trong gió lao xao Đỗ Vy Hạ Am TCCĐ 299 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Một Lần Sám Hối Con biết Chúa rất buồn khi  Lm Duy Thiên Am TCCĐ 308 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Nay Con Trở Về T́nh Cha dạt dào sóng nước Lm Mi Trầm Gm TCCĐ 296 Phục Sinh - Mùa Chay Scorch page
Nếu Con Nhớ Nếu con nhớ thân con là cát Lm Kim Long Dm TCCĐ 309 Phục Sinh - Mùa Chay Scorch page
Người Ơi, Hăy Nhớ Người ơi hăy nhớ, nhớ thân Lm Kim Long Dm TCCĐ 290 Phục Sinh - Mùa Chay Scorch page
Quỳ Bên Cung Thánh Quỳ bên cung thánh đoàn con Lm Kim Long Dm TCCĐ 305 Phục Sinh - Mùa Chay, Thánh Thể
Quyết Trở Về Tin long Cha bao dung Martinô D TCCĐ 294 Phục Sinh - Mùa Chay Scorch page
Sao Chúa Bỏ Con Chúa hỡi, Chúa ơi nhân sao Lm Kim Long Dm TCCĐ 303 Phục Sinh - Mùa Chay Scorch page
Tâm Ca Mai Đệ Liên Giọt nước mắt nào chảy Lm Văn Chi Am Boston TCCĐ 298 Phục Sinh - Mùa Chay Scorch page
Tin Mừng Phục Sinh Đường Em-mau bước đi Chúa Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 317 Phục Sinh Scorch page
Tin Sống Lại Muôn chuông vàng đă dội Nguyễn Duy Vi F TCCĐ 312 Phục Sinh Scorch page
Tôi Đă Thấy Nước Tôi đă thấy nước từ bên phải Dm TCCĐ 313 Phục Sinh
Trên Con Đường Trở Về Trên con đường trở về, tâm hồn Lm Mi Trầm Dm TCCĐ 302 Phục Sinh - Mùa Chay
Vang Lời Tụng Ca Các trẻ do Thái tay cầm hoa lá Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 304 Phục Sinh - Mùa Chay Scorch page
Vinh Dự Của Chúng Ta Vinh dự của chúng ta là Lm Kim Long Dm TCCĐ 291 Phục Sinh - Mùa Chay Scorch page
Vinh Quang Của Ta Vinh quang của ta là Thánh Lm Hoàng Kim Dm TCCĐ 290 Phục Sinh - Mùa Chay Scorch page
Vươn Cao Linh Hồn Nếu măi đời con cứ ngủ vùi Lm Nguyễn Duy Dm TCCĐ 307 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Xin Xót Thương Con Xin xót thương con, xin xót  Đỗ Vy Hạ Dm TCCĐ 304 Phục Sinh - Mùa Chay (nghe nhạc)
Đức Mẹ (Chưa Tập)                
Ca Khúc Thượng Tiến Ḷng trào dâng muôn vạn … Lm Ân Đức, Ngọc Linh F TCCĐ 354 Đức Mẹ Scorch page
Chuỗi Ngọc Vàng Kinh Xin dâng lên Mẹ lời kinh Phạm Đức Huyến F Boston TCCĐ 336 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Chuông Chiều Chuông chiều ngân đâu .. Lm Thành Tâm A Rhumba TCCĐ 356 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Dâng Về Mẹ Con dâng về Mẹ một niềm … Lm Kim Long Am Đức Mẹ - Tạ Lễ (nghe nhạc)
Hoa Mân Côi Một tràng hoa Mân Côi .. Lm Kim Long C TCCĐ 343 Đức Mẹ Scorch page
Hương Ḷng Dâng Mẹ Trầm hương nhẹ ngất ngây Thế Thông Am Slow Rock TCCĐ 341 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Ḱa Ai Ḱa ai dong duổi đường gió Lm Vinh Hạnh D Valve TCCĐ 355 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Kinh Chiều Khi chiều dần lắng buông Lm Nguyễn Duy F Boston TCCĐ 346 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Mẹ Đứng Đó Mẹ đứng đó khi hoàng hôn Lm Kim Long Dm TCCĐ 358 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Mẹ Lên Trời 2 Cùng nắng cùng gió cùng … Phanxico Dm TCCĐ 340 Đức Mẹ Scorch page
Mẹ Nhân Loại Maria ngày xưa ấy đồi hoang Phanxico Dm TCCĐ 352 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Mẹ Về Trời Muôn Thiên Thần cánh trắng Phanxico C TCCĐ 332 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Mẹ Vinh Quang Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang Ng Khắc Tuấn TCCĐ 359 Đức Mẹ
Ngợi Khen Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Hải Linh TCCĐ 361 Đức Mẹ
Nữ Vương Mân Côi Ngày nay con đến hát khen Hải Linh G TCCĐ 347 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Tấu Lạy Bà Tấu lạy Bà chở che (ver 1 bè) Lm Vinh Hạnh Am Paso TCCĐ 342 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Tiếng Hát Thiên Thu Trọn đời con một bài hát  Lm Dao Kim, Thiên Tân C TCCĐ 331 Đức Mẹ Scorch page
Xin Mẹ Thương (Mẹ Có Thấu) Mẹ ơi, Mẹ có thấu Hương Đan TCCĐ 360 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Xin Vâng Như Mẹ Xin vâng như Mẹ một lần Lm Thái Nguyên Am TCCĐ 361 Đức Mẹ (nghe nhạc)
Chư Thánh (Chưa Tập)                
Anh Hùng Tử Đạo Dđây chốn huy hoàng chan Minh Hương, Hồ Khanh C TCCĐ 371 Chư Thánh (nghe nhạc)
Anh Hùng Việt Nam Nhạc chiến thắng vang dậy Lm Kim Long G TCCĐ 363 Chư Thánh (nghe nhạc)
Ca Mừng Chư Thánh Muôn lời ngợi ca .. Lm Nguyễn Duy G TCCĐ 379 Chư Thánh Scorch page
Ca Mừng Thánh Nữ Một triều thiên Chúa đă ban Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 380 Chư Thánh (nghe nhạc)
Cầu Xin Thánh Gia Giu-se trong xóm nhỏ khó Phạm Đ́nh Nhu, Ng Khắc Tuấn C TCCĐ 370 Chư Thánh (nghe nhạc)
Ḍng Đa-vít Ḍng Đa Vít đă sinh ra Viết Chung Dm TCCĐ 367 Chư Thánh
Khúc Hát Một Loài Hoa Con là một loài hoa Lm Ân Đức Am TCCĐ 369 Chư Thánh (nghe nhạc)
Kinh Thánh Tông Đồ Đoàn con hôm nay chung Lm Nguyễn Duy G TCCĐ 374 Chư Thánh Scorch page
Mừng Chư Thánh Nay thế trần hợp tiếng Lm Kim Long F TCCĐ 373 Chư Thánh Scorch page
Mừng Khen Đức Chúa (Mừng Khen Giavê) Hồn tôi hân hoan vui sướng Lm Thành Tâm G TCCĐ 362 Chư Thánh (nghe nhạc)
Mừng Thánh Monica Cuộc đời Thánh Monica Ngọc Linh F TCCĐ 377 Chư Thánh Scorch page
Noi Gương Thánh Nhân Tiếng hát bay cao kính dâng Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 378 Chư Thánh Scorch page
Tiếng Vang Thánh Giuse (nguyện xin) đoái Trần Hùng Dũng G TCCĐ 365 Chư Thánh
Hôn Phối (Chưa Tập)                
Bước Vào Nhà Chúa Tay trong tay bước vào Phanxico Dm TCCĐ 383 Hôn Phối Scorch page
Chung Kết Trầu Cau Ngày xưa khi Chúa dựng nên Phanxico C TCCĐ 384 Hôn Phối (nghe nhạc)
Dâng Đời Trăm Năm Xin dâng lên Ngài đời trăm Phanxico F TCCĐ 396 Hôn Phối Scorch page
Diễm T́nh Ca 3 Chiều hôm nay  tiếng hát …  Lm Thành Tâm G Rumba TCCĐ 395 Hôn Phối (nghe nhạc)
Đưa Nhau Đưa nhau lên trước bàn thờ G TCCĐ 400 Hôn Phối Scorch page
Hôm Nay Hân Hoan Hôm nay hân hoan hai người Ngọc Linh D TCCĐ 385 Hôn Phối Scorch page
Kinh Cầu T́nh Yêu Quỳ đây tay trao trong Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 382 Hôn Phối (nghe nhạc)
Kinh T́nh Yêu Giờ đây giữa trái cây Phanxico Am TCCĐ 386 Hôn Phối (nghe nhạc)
Nguyện Ước Cho T́nh Yêu Một ngày đẹp thơ vui tươi Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 387 Hôn Phối Scorch page
Nhă Ca Bạn t́nh ơi hăy đến bên tôi Lm Nguyễn Văn Trinh A TCCĐ 393 Hôn Phối (nghe nhạc)
Phúc Cho Những Ai Phúc cho những ai tôn sợ TV 127 F TCCĐ 399 Hôn Phối Scorch page
Rước T́nh Lên Thiên Chúa Hôm nay rước t́nh lên Thiên Chúa, hai người Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 392 Hôn Phối Scorch page
T́nh Yêu Dâng T́nh yêu con giờ đây Phanxico Dm TCCĐ 388 Hôn Phối (nghe nhạc)
Xin Định Nghĩa T́nh Yêu Yêu là chết đi, là đóng đinh (version C) Cao Huy Hoàng F TCCĐ 394 Hôn Phối (nghe nhạc)
Xin Khấn Nguyện Xin khấn nguyện chung t́nh Phanxico D TCCĐ 398 Hôn Phối Scorch page
Xin Mẹ Mẹ ơi xin cho đôi bạn suốt đời Phanxico F TCCĐ 389 Hôn Phối (nghe nhạc)
Yêu Thương Đơm Hoa Kết Trái Yêu thương (í) đă kết thành Phanxico Dm TCCĐ 401 Hôn Phối (nghe nhạc)
Cầu Hồn (Chưa Tập)                
Bộ Lễ Cầu Hồn Mỹ Sơn Gm Cầu Hồn - Phụng Vụ
Cho Tới Bao Giờ Tới bao giờ cho tới bao giờ Lm Kim Long Dm TCCĐ 414 Cầu Hồn Scorch page
Chúa Gọi Con Về Chúa tới gọi con về Lan Thanh Am TCCĐ 404 Cầu Hồn Scorch page
Con Luôn Trông Cậy Con luôn trông cậy Chúa Ngọc Linh Gm TCCĐ 417 Cầu Hồn Scorch page
Của Lễ Cậy Trông Xin dâng lên Ngài người thân Lm Nguyễn Duy Dm TCCĐ 403 Cầu Hồn (nghe nhạc)
Lời Nguyện Tế Hiến Lạy Cha giờ đă đến Lm Ân Đức A TCCĐ 405 Cầu Hồn (nghe nhạc)
Muôn Tâu Thượng Đế Muôn tâu thượng đế Lm Kim Long Gm TCCĐ 407 Cầu Hồn Scorch page
Ngày Về Khi Chúa thương gọi tôi về Lm Kim Long C TCCĐ 408 Cầu Hồn Scorch page
Nhạc Khúc Yêu Thương Lời cầu con dâng lên … Lm Từ Duyên Dm (-2) Cm Bebop2/Ballad 60 TCCĐ 410 Cầu Hồn Off drums
Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi Sự sống này chỉ thay đổi Phanxico Am TCCĐ 416 Cầu Hồn (nghe nhạc)
Tiếng Con Nghẹn Ngào Đêm năm canh, ngày sáu khắc Lm Kim Long Dm TCCĐ 408 Cầu Hồn Scorch page
Trong Gian Truân Trong gian truân tôi đă kêu cầu Lm Kim Long, Hoàng Khánh Dm TCCĐ 409 Cầu Hồn (nghe nhạc)
Trung Kiên Chờ Mẹ Từ vực sâu , bao đau thương Lm Nguyễn Duy Am TCCĐ 411 Cầu Hồn (nghe nhạc)
Từ Nơi Ngục H́nh Từ vực sâu con kêu cầu lên Lm Duy Thiên Am TCCĐ 415 Cầu Hồn Scorch page
Từ Vực Sâu (3) Từ vực sâu u tối, con cầu  Lm Kim Long Dm TCCĐ 409 Cầu Hồn Chậm răi
Xin Ngài Thương Con Từ vực sâu tối tăm con kêu Lm Thành Tâm Dm (-2) Cm Boston 57 TCCĐ 412 Cầu Hồn (nghe nhạc)
Xin Xót Thương Con Từ vực sâu, ôi từ vực sâu Lm Nguyễn Duy Am TCCĐ 418 Cầu Hồn Scorch page
Xuân (Chưa Tập)                  
Bài Ca Đầu Năm Hôm nay ngày đầu năm F TCCĐ 422 Xuân Scorch page
Dâng Chúa Mùa Xuân Xuân sang hoa tươi màu Lm Nguyễn Duy C Valve Xuân (nghe nhạc)
Dâng Ước Mơ Xuân Xin tiến dâng lên Ngài Hồng Trần, Phạm Đ́nh Đài Dm TCCĐ 425 Xuân Scorch page
Đầu Năm Dâng Lễ 2 Ngày đầu một năm, xin dâng Thy Yên C TCCĐ 423 Xuân Scorch page
Mùa Xuân Đến Rồi Lạy Chúa đây mùa xuân đến Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 428 Xuân Scorch page
Mừng Xuân Mới Mùa Đông đă tàn phai Lm Kim Long C TCCĐ 426 Xuân (nghe nhạc)
Ngày Xuân Cảm Tạ Hôm nay ngày xuân, Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 429 Xuân Scorch page
Ngày Xuân Xin Dâng Ngày Xuân xin dâng lên Chúa Phanxico Dm TCCĐ 420 Xuân (nghe nhạc)
Nguyện Chúa Xuân Nắng bừng lên tô hồng Tấn Anh F TCCĐ 422 Xuân Scorch page
Xuân Đă Về Xuân đă về trong nắng đẹp D TCCĐ 427 Xuân Scorch page
Xuân Mới Trở Về Lại một mùa xuân mới trở về Lm Kim Long F TCCĐ 426 Xuân Scorch page
Misc. (Chưa Tập)                  
Tôi Tin (Kinh Tin Kính) Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi Lm Hoài Đức D D Paso/Mạnh Mẽ Phụng Vụ (nghe nhạc)
341
9/12/2013 Last updated