GioĐonThnhPhaol-LịchTrnhBiHtCN-PVNăm"A"03-2011to06-2011

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN 9 TN - Năm A) March 6, 2011   (CN 2 MC) March 20, 2011  
Nhập Lễ Ngợi Ca C/Rhumba/92   Cha Nhn Từ (Dm) piano/string (slow)  
Đp Ca CN 9 QN/năm TV30 (Mi Ging) C (-2)   CN 2MC/A "Xin Tỏ Lng Từ Bi" TV32 (Mi Ging) (C/-2)
Dng Lễ Tấm Bnh Ly Rượu Gm/Piano TCCĐ 047   Trn Đĩa Thnh (TCCĐ 052) Gm(-3)/Piano Ballad/T59  
Rước Lễ Gọi Lời Yu Thương G/Slow Rck/T59 TCCĐ 087   Cht Lng Son Am(-2)/Piano  
Kết Lễ Trong An Bnh G/Paso/100 TCCĐ157   Kinh Chay Cm/Piano/String  
  (CN 4 MC) April 3, 2011   (CN Lễ L) April 17, 2011  
Nhập Lễ Nguyện Cha Ch i Dm/Piano/string   Cửa Kia Ngước Đầu Am (-2) / PianoString  
Đp Ca Cha Chăn Nui Ti Dm/Piano-String   TV21 CNLeLa ABC - Từ Duyn (Am)  
Dng Lễ Thn La Miến F piano/string   Hiến Lễ Cuộc Đời Cm(-2)/Piano  
Rước Lễ Con Đường Cha Đ Đi Qua F/SlowRk 60   Chnh Mnh Mu Cha Dm(-2)/Boston/T60  
(extra)        
Kết Lễ Kinh Chay Cm/Piano/String   Con Đường Cha Đ Đi Qua F/SlowRk 60  
  (CN 2 PS) May 1, 2011   (CN 4 PS) May 15, 2011  
Nhập Lễ No Ta Hy Mừng Vui C/Paso/T65   Hoan Ca Phục Sinh/Cha Đ Sống Lại Cmajor Paso/T70  
(extra) Ti Đ Thấy Nước (Dm)      
Đp Ca CN 2 PS TV117 (LM Từ Duyn) Cmajor   Cha Chăn Nui Ti (Dm) Piano/String  
Dng Lễ Tiến Ca Phục Sinh G piano/string   Tiến Ca Phục Sinh G piano/string  
Rước Lễ Cha Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57   Gọi Lời Yu Thương G/Slow Rck/T59 TCCĐ 087  
Kết Lễ Hoa Lng Dng Mẹ A/Paso/T65   Xin Vng G Paso/75 TCCĐ 330  
  (CN 7 PS) Lễ Cha Ln Trời - June 5, 2011   (CN 12 TN-A) Lễ Cha Ba Ngi - Father's Day - June 19, 2011  
Nhập Lễ Đừng Đứng Đ A/Paso/T70   No Hy Chc Tụng C/Paso/T78  
Đp Ca Cha Ngự Ln A/TV46/Mi Trầm   Lễ Cha Ba Ngi - Danien - HVH (Amajor)  
Dng Lễ Tựa Ln Trầm Hương G/Valve T104   Dng Ln F/Piano-String TCCĐ 036  
Rước Lễ Cha Đ Ln Trời C/C-Rambo/T63   Yu Thương Cho Người Gm/Bolero/T90  
Kết Lễ Tạ Ơn Cha Với Mẹ Dm/Bebop/83   Trong An Bnh G/Paso/100 TCCĐ157  
Bộ Lễ Nguyễn Văn Trinh Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ha