Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 04-2014 to 07-2014

  1st Sunday     Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN5MC- A) April 6th, 2014       April 20th, 2014 Lễ Phục Sinh
Chủ Đề Chúa là sự sống lại và là sự sống       Hăy vui mừng v́ Chúa đă sống lại      
Nhập Lễ Nguyện Chúa Chí Ái Dm/PianoString   Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70  
Đáp Ca TV129 HVH (Dm) MP3 Xướng Phúc Âm   TV117 Chúa Nhật Phục Sinh (HVH) - (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody
Extra         Rảy Nước Thánh Em/ MP3  
Tiếp Liên         Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) MP3 Intro  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến Am/Ballad/T54 - #309 (pg 152) (intro)   Dâng Lễ Phục Sinh (Amajor)/Txx MP3 Youtube  
Rước Lễ Nắm Tro Tàn Am/Ballard/T65 MP3   Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 (Intro) (Intro Melody)
Kết Lễ Kink Chay Cm/PianoString   Chúa Nay Đă Phục Sinh F/Paso/T100  
  (CN3PS-A) May 4th 2014       (CN5PS-A) May 18th 2014      
Chủ Đề Sống lời Chúa       Chúa là đường là sự thật và là sự sống      
Extra Dâng Mẹ Em/Piano/String      
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70   Niềm Vui Thiết Tha #131 Cmajor/Paso/T70  
Đáp Ca TV15 HVH (Fmajor) MP3 Alleluia   TV32 HVH (Dm) MP3  
Dâng Lễ Tiến Ca Phục Sinh G piano/string (Intro) Xin Dâng 18 #320 (pg 165) Am/SlowRck/T60 (Intro)
Rước Lễ Trên Đường Emmau A/Bebop/T95 MP3   Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai #802 (pg 243) Dm/SlowRock MP3  
Kết Lễ Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (pg 193) G/Valve/T98 (Intro) Nguồn Cậy Trông #523 (pg 202) G/Valve/T110  
  (CN7PS-A) June 1st, 2014 Lễ Thăng Thiên June 15th, 2014      
Chủ Đề Chúa Lên Trời       Lễ Chúa Ba Ngôi (Father's Day)      
Nhập Lễ Đừng Đứng Đó #118 (pg 45) A/Paso/T70   Nào Hăy Chúc Tụng C/T66  
Đáp Ca TV46 HVH (Fmajor) MP3   (Dan,3) HVH (Amajor) MP3 Alleluia Melody  
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương #259/Valve/T100   Ca Khúc Trầm Hương #201 D/Wbadao/T60  
Rước Lễ Chứng Nhân T́nh Yêu #305 Dm/SlowRck/T58   Hồng Ân Chúa Bao La Cmajor/EpicBallard/T58  
Kết Lễ Ta Ơn Chúa Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83   Trong An B́nh #405 G/Paso/T98  
  (CN14TN-A) July 6th, 2014       (CN16TN-A) July 20th, 2014      
Chủ Đề Đến với Chúa để được b́nh an       Chúa cho ta thời gian để ăn năn sám hối      
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca #120 (pg 46) G/Paso/70   Về Nơi Đây #145 (pg 70) C/Paso/T83 (Intro)  
Đáp Ca TV144 HVH (Fmajor) MP3   TV85 HVH (Amajor) MP3  
Dâng Lễ Đôi Tay Này #231 (pg 105) Dm/ChartBallard/T55 (Intro) (Intro Melody) Hiến Lễ Cuộc Đời #234 (Cm)/Piano/String  
Rước Lễ Cuộc Đời C̣n Dài #307 (pg105) F/Piano/Power Ballad/T60 (intro) (Intro Melody) Gọi Lời Yêu Thương #832 G/SlowRck/T58  
Kết Lễ Trong An B́nh #405 G/Paso/T98       Chút T́nh Con Thơ #505 (pg 183) G/Paso/T60      
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")