GioĐonThnhPhaol-LịchTrnhBiHtCN-PVNăm"A"04-2014to07-2014

  1st Sunday     Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN5MC- A) April 6th, 2014       April 20th, 2014 Lễ Phục Sinh
Chủ Đề Cha l sự sống lại v l sự sống       Hy vui mừng v Cha đ sống lại      
Nhập Lễ Nguyện Cha Ch i Dm/PianoString   Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70  
Đp Ca TV129 HVH (Dm) MP3 Xướng Phc m   TV117 Cha Nhật Phục Sinh (HVH) - (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody
Extra         Rảy Nước Thnh Em/ MP3  
Tiếp Lin         Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Lin) MP3 Intro  
Dng Lễ Dng Niềm Cảm Mến Am/Ballad/T54 - #309 (pg 152) (intro)   Dng Lễ Phục Sinh (Amajor)/Txx MP3 Youtube  
Rước Lễ Nắm Tro Tn Am/Ballard/T65 MP3   Cha Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 (Intro) (Intro Melody)
Kết Lễ Kink Chay Cm/PianoString   Cha Nay Đ Phục Sinh F/Paso/T100  
  (CN3PS-A) May 4th 2014       (CN5PS-A) May 18th 2014      
Chủ Đề Sống lời Cha       Cha l đường l sự thật v l sự sống      
Extra Dng Mẹ Em/Piano/String      
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70   Niềm Vui Thiết Tha #131 Cmajor/Paso/T70  
Đp Ca TV15 HVH (Fmajor) MP3 Alleluia   TV32 HVH (Dm) MP3  
Dng Lễ Tiến Ca Phục Sinh G piano/string (Intro) Xin Dng 18 #320 (pg 165) Am/SlowRck/T60 (Intro)
Rước Lễ Trn Đường Emmau A/Bebop/T95 MP3   Bỏ Ngi Con Biết Theo Ai #802 (pg 243) Dm/SlowRock MP3  
Kết Lễ Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (pg 193) G/Valve/T98 (Intro) Nguồn Cậy Trng #523 (pg 202) G/Valve/T110  
  (CN7PS-A) June 1st, 2014 Lễ Thăng Thin June 15th, 2014      
Chủ Đề Cha Ln Trời       Lễ Cha Ba Ngi (Father's Day)      
Nhập Lễ Đừng Đứng Đ #118 (pg 45) A/Paso/T70   No Hy Chc Tụng C/T66  
Đp Ca TV46 HVH (Fmajor) MP3   (Dan,3) HVH (Amajor) MP3 Alleluia Melody  
Dng Lễ Tựa Ln Trầm Hương #259/Valve/T100   Ca Khc Trầm Hương #201 D/Wbadao/T60  
Rước Lễ Chứng Nhn Tnh Yu #305 Dm/SlowRck/T58   Hồng n Cha Bao La Cmajor/EpicBallard/T58  
Kết Lễ Ta Ơn Cha Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83   Trong An Bnh #405 G/Paso/T98  
  (CN14TN-A) July 6th, 2014       (CN16TN-A) July 20th, 2014      
Chủ Đề Đến với Cha để được bnh an       Cha cho ta thời gian để ăn năn sm hối      
Nhập Lễ Ht Ln Bi Ca #120 (pg 46) G/Paso/70   Về Nơi Đy #145 (pg 70) C/Paso/T83 (Intro)  
Đp Ca TV144 HVH (Fmajor) MP3   TV85 HVH (Amajor) MP3  
Dng Lễ Đi Tay Ny #231 (pg 105) Dm/ChartBallard/T55 (Intro) (Intro Melody) Hiến Lễ Cuộc Đời #234 (Cm)/Piano/String  
Rước Lễ Cuộc Đời Cn Di #307 (pg105) F/Piano/Power Ballad/T60 (intro) (Intro Melody) Gọi Lời Yu Thương #832 G/SlowRck/T58  
Kết Lễ Trong An Bnh #405 G/Paso/T98       Cht Tnh Con Thơ #505 (pg 183) G/Paso/T60      
Bộ Lễ Ca Ln Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ha
Thnh Thnh Thnh (MP3) Lạy Chin (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung H Tin Mừng (Gminor): "Chc tụng v ngợi khen "
Tuyn Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyn Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Cha, chng con loan truyền ")