Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát - PV Năm "A" 04-2017 to 07-2017

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN5MC-A) April 02, 2017       Lễ Phục Sinh - April 16, 2017      
Chủ Đề Chúa Là Sự Sống Lại và Là Sự Sống       Hăy Vui Mừng V́ Chúa Đă Sống Lại      
Nhập Lễ Xin Thương Con Am/Piano Ballard/T59   Hoan Ca Phuc Sinh C/Paso/T70  
Đáp Ca TV129 HVH (Dm) MP3 Xướng Phúc Âm   TV117 Chúa Nhật Phục Sinh (HVH) - (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody
Tiếp Liên         Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) MP3 Intro  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến #309 Am/Ballad/T54 Intro   Dâng Lễ Phục Sinh (Gmajor)/Piano Ballad/T62 MP3  
Rước Lễ Phó Thác (Dm/SlowRock/T58) Youtube   Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 (Intro) (Intro Melody)
Extra         Hoan Ca Phục Sinh (by Ân Duy) MP3  
Kết Lễ Mẹ Nhân Loại #519 (Dm) MP3   Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Cmajor)   Youtube  
  (CN4PS-A) May 7, 2017       (CN6PS-A) May 21, 2017      
Chủ Đề Chúa Là Vị Mục Tử Tốt Lành       Yêu Mến Là Chu Toàn Lề Luật      
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65      
Đáp Ca TV22 (HVH) MP3   TV65 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tiến Ca Phục Sinh G Piano/String Intro      
Rước Lễ Chúa Chăn Nuôi Tôi #813/Dm/Rambo/T66 Intro      
Kết Lễ Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Am)              
  (CN9TN-A) June 4, 2017 Lễ Chúa Thánh Thần (CN11TN-A) June 18, 2017 Lễ Ḿnh Máu Thánh
Chủ Đề (Mừng Hồng Ân 20 năm LM Cha Chiến)       Ta Là Bánh Hằng Sống      
Nhập Lễ Thần Khí Chúa Sai Tôi #703 (Dmajor) MP3      
Đáp Ca TV103 (HVH) MP3   TV147 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng Chúa Của Lễ Đời Con MP3      
Rước Lễ Cảm Mến Hồng Ân (Am) MP3      
Kết Lễ Tán Tụng Hồng Ân #857 (Cmajor/Piano/String) MP3            
  (CN13TN-A) July 2, 2017       (CN15TN-A) July 16, 2017      
  Hy Sinh Mạng Sống v́ Danh Đức Kitô       Dụ Ngôn Người Gieo Giống      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV88 (HVH)
MP3
  TV64 (HVH) MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ                
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")