Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát - PV Năm "A" 04-2017 to 07-2017

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN5MC-A) April 02, 2017       Lễ Phục Sinh - April 16, 2017      
Chủ Đề Chúa Là Sự Sống Lại và Là Sự Sống       Hăy Vui Mừng V́ Chúa Đă Sống Lại      
Nhập Lễ Xin Thương Con Am/Piano Ballard/T59   Hoan Ca Phuc Sinh C/Paso/T70  
Đáp Ca TV129 HVH (Dm) MP3 Xướng Phúc Âm   TV117 Chúa Nhật Phục Sinh (HVH) - (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody
Tiếp Liên         Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) MP3 Intro  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến #309 Am/Ballad/T54 Intro   Dâng Lễ Phục Sinh (Gmajor)/Piano Ballad/T62 MP3  
Rước Lễ Phó Thác (Dm/SlowRock/T58) Youtube   Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 (Intro) (Intro Melody)
Extra         Hoan Ca Phục Sinh (by Ân Duy) MP3  
Kết Lễ Mẹ Nhân Loại #519 (Dm) MP3   Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Cmajor)   Youtube  
  (CN4PS-A) May 7, 2017       (CN6PS-A) May 21, 2017      
Chủ Đề Chúa Là Vị Mục Tử Tốt Lành       Yêu Mến Là Chu Toàn Lề Luật      
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65   Trăm Triệu Lời Ca #137 C/Paso/T75  
Đáp Ca TV22 (HVH) MP3   TV65 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tiến Ca Phục Sinh G Piano/String Intro   Lễ Dâng 2 #240 D/Wbadao/T62  
Rước Lễ Chúa Chăn Nuôi Tôi #813/Dm/Rambo/T66 Intro   Hăy Chiếu Soi #701 Am/Paso/T62 Youtube  
Kết Lễ Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Am)       Xin Vâng #531 (G/Paso/T75)      
  (CN9TN-A) June 4, 2017 Lễ Chúa Thánh Thần (CN11TN-A) June 18, 2017 Lễ Ḿnh Máu Thánh
Chủ Đề (Mừng Hồng Ân 20 năm LM Cha Chiến)       Ta Là Bánh Hằng Sống      
Nhập Lễ Thần Khí Chúa Sai Tôi #703 (Dmajor) Paso/T70 MP3   Chúa Dưỡng Nuôi (Amajor)  
Đáp Ca TV103 (HVH) MP3   TV147 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng Chúa Của Lễ Đời Con Ballard/T66 MP3   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ Khúc Cảm Tạ #313 (pg 157) Dm/SlowRck/T58 (Intro) Chính Ḿnh Máu Chúa #302 (Cm/Boston/T60) (Intro)
Kết Lễ Tán Tụng Hồng Ân #857 (C/Piano-Organ)       Trong An B́nh #405 (G/Paso/T100)      
  (CN13TN-A) July 2, 2017       (CN15TN-A) July 16, 2017      
  Hy Sinh Mạng Sống v́ Danh Đức Kitô       Dụ Ngôn Người Gieo Giống      
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha #131 Cmajor/Paso/T60   Về Nơi Đây #145 Cmajor/Paso/T73 Intro  
Đáp Ca TV88 (HVH)
MP3
  TV64 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến #309 Am/Ballad/T54 Intro   Xin Dâng 18 #320 Am/SlowRck/T58 Intro  
Rước Lễ Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai #802 Dm/SlowRock/T58 MP3   Gọi Lời Yêu Thương #832 G/SlowRck/T58  
Kết Lễ Tạ Ơn Chúa Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83       Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 G/Valve/T98 Intro    
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")