Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 04-2020 to 07-2020

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (Lễ Lá) April 5, 2020       (CN2PS-A) April 19, 2020      
Chủ Đề Vinh Quang và Thập Giá  (Không có TL VN) Phúc Cho Những Ai Không Thấy Mà Tin      
Nhập Lễ Rước Lá (Cmajor) Youtube   (Không có Thánh Lễ - Covid19 Pandemic)  
Đáp Ca TV21 by HVH MP3   TV117 by HVH MP3  
Extra Bài Thương Khó (theo Thánh Mathew) MP3      
Dâng Lễ Máu Chiên Ḅ (Dm) Youtube      
Rước Lễ Phó Thác (Dm/SlowRock/T58) Youtube    
Kết Lễ
Mẹ Nhân Loại #519 (Dm)
MP3    
 
     
  Lễ Phục Sinh - April 12, 2020       (Extra)      
Chủ Đề                
Nhập Lễ (Không có Thánh Lễ - Covid19 Pandemic)      
Đáp Ca TV117 HVH MP3 Alleluia Melody    
Extra Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) MP3 Intro      
Dâng Lễ        
Rước Lễ      
Extra      
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN4PS-A) May 3rd, 2020       (CN6PS-A) May 17, 2020      
Chủ Đề Chúa Là Vị Mục Tử Tốt Lành       Yêu Mến Là Chu Toàn Lề Luật      
Nhập Lễ (Không có Thánh Lễ - Covid19 Pandemic)   (Không có Thánh Lễ - Covid19 Pandemic)  
Đáp Ca TV22 by HVH MP3   TV65 by HVH MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
  (Lễ Chúa Ba Ngôi) June 7th, 2020       (CN12TN-A) June 21st, 2020      
Chủ Đề         Mạnh Dạn Tuyên Xưng Đức Kitô      
Nhập Lễ
Hăy Đến #123 (Fmajor/Paso/T68)
MP3   Lên Đền Thánh #127 (A/Paso/T88)  
Đáp Ca Dan 3 by HVH MP3 (Ale. Melody) TV68 by HVH MP3  
Dâng Lễ Dâng Lên #223 (F/PianoString)   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ Hồng Ân Chúa Bao La (Cmajor)   Trong Trái Tim Chúa Yêu #870 Am/SlowSurf/T60  MP3  
Kết Lễ
Xin Vâng #531 (G/Paso/T75)
     
Tạ Ơn Chúa Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83
     
  (CN14TN-A) July 5th, 2020        (CN16TN-A) July 19th, 2020      
Chủ Đề Đến Với Chúa Để Được B́nh An       Chúa Cho Ta Thời Gian Để Ăn Năn Xám Hối      
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha #131 (C/Paso/T60)   Con Hân Hoan 1 #112 (F/Paso/T60) Youtube  
Đáp Ca TV144 by HVH
MP3
  TV85 by HVH
MP3
 
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến #309 Am/Ballard/T54 Intro   Con Xin Tiến Dâng #210 (Dm/Ballard/T60) Youtube  
Rước Lễ T́nh Chúa Thương Con (Gm) MP3 Ver Am   Gọi Lời Yêu Thương #832 (G/Slowrock/T59)  
Kết Lễ Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515/G/Valve/T98   Intro   Trong An  B́nh #405 (G/Paso/T100)      
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")