Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 07-2011 to 10-2011

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN 14 TN - Năm A) July 3rd, 2011   (CN 16 TN - Năm A) July 17th, 2011  
Nhập Lễ (Thánh Lễ tại GX Philliphê Phan Văn Minh Orlando, FL) Ngợi Ca C(-4)/Rhumba/92  
Đáp Ca     TV85 CN16A (ThienLy) Aminor  
Dâng Lễ     Đôi Tay Này Dm/T50 (intro)
Rước Lễ     Lắng Nghe Lời Chúa Am/SlowRk/T60 (TCCĐ 086) (intro)
Kết Lễ     Chút T́nh Con Thơ G/Paso/T65 TCCĐ 349  
  (CN 19 TN - Năm A) August 7th, 2011   (CN 21 TN - Năm A) August 21, 2011  
Nhập Lễ Về Nơi Đây C (-3)/Paso/T83   Lên Đền Thánh A/Paso/T88 Intro
Đáp Ca TV84 Xin Tỏ Ḷng Từ Bi (Fmajor)   TV137 Ḷng Nhân Hậu Chúa  (Mi Giáng) Am  
Dâng Lễ Xin Dâng 18 Am(-2)/SlowR/T58 Intro Dâng Niềm Cảm Mến A54m/Power Ballard/T54  
Rước Lễ Con Tin Thưa Thầy Amajor/SlowR/T58   Niềm Xác Tín Của Con Am (-2)/SlowRk/T57 TCCĐ194 Nghe Nhạc
(extra)      
Kết Lễ Lời Cầu Cho Xứ Đạo Gmajor/Valve/T98 Intro Mẹ Đầy Ơn Phúc A/Valve/T80  
  (CN23 TN - Năm A) Sẹpt 4th, 2011   (CN25 TN - Năm A) Sept 18th, 2011  
Nhập Lễ Chung Lời Tạ Ơn Fmajor/Paso 63   Niềm Vui Thiết Tha Cmajor/Paso T60  
Đáp Ca TV94 (Thái Nguyên) (Cmajor -3)Amajor   TV144 (Từ Duyên) Am  
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương G/Valve T104   Lễ Dâng 2 D(-2)/Wbadao Ballards/T62  
Rước Lễ Chứng Nhân T́nh Yêu Dm/Slow Rock T57   Con Xin Đức Ái F/Bebop/T65 TCCĐ 133  
(extra)     Cầu Cho Cha Mẹ 2 Am(-3)/LoveSong-PianoBallad/T63 TCCĐ 164 Nghe Nhạc Intro
Kết Lễ Kinh Ḥa Binh (Am -5)/Em/8Beat   Tán Tụng Hồng Ân C/Piano-Organ/TCCĐ 158  
  (CN27 TN - Năm A) Oct 2nd, 2011   (CN29 TN - Năm A) Oct 16th, 2011  
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca G/Paso/70   Lời Ca Dâng F/Paso/T67 TCCĐ 021  
Đáp Ca Vườn Nho Chúa TV79 (LM Mi Giáng) / Cmajor   TV95 Hay Dang Chua - Mi Giang (Cmajor)  
Dâng Lễ Lời Thiêng / Fmajor   Dâng 2 - Nguyễn Duy Gm/Valve/T100 Intro
Rước Lễ Hồng Ân Chúa Bao La (Thiện Cẩm) Cmajor   Chúa Chăn Nuôi Tôi Dm/C Rambo/T65 Intro
Kết Lễ Tràng Hoa Mân Côi G(-2)/Paso/T65 TCCĐ 335   Con Xin Dâng Mẹ F/Paso/T60 TCCĐ 333 Ver G
Bộ Lễ Nguyễn Văn Trinh Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa