Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát - PV Năm "A" 08-2017 to 11-2017

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN18TN-A) August 06, 2017       (CN20TN-A) August 20, 2017      
Chủ Đề Thiên Chúa Nuôi Sống Dân Người       Hăy Luôn Vững Tin      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV144 (HVH) MP3   TV66 (HVH) MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
 
 
     
  (CN22TN-A) Sept. 03, 2017       (CN24TN-A) Sept. 17, 2017      
Chủ Đề Từ Bỏ Bản Thân       Luôn Tha Thứ Cho Người Anh Em      
Nhập Lễ      
Đáp Ca TV62 (HVH) MP3   TV102 (HVH) MP3  
Dâng Lễ      
Rước Lễ    
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN26TN-A) Oct. 01, 2017       (CN28TN-A) Oct. 15, 2017      
Chủ Đề Sống Chính Trực và Vâng Phục       Hăy Biết Đáp Trả Lời Mời Gọi Của Thiên Chúa      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV24 (HVH) MP3   Ư TV22 (HVH) MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN31TN-A) Nov. 05, 2017       (CN33TN-A) Nov. 19, 2017      
  Sống Công Chính và Khiêm Hạ       Biết Làm Sinh Lợi Nén Bạc Chúa Giao Phó      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV130 (HVH)
MP3
  TV127 (HVH) MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ                
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")