Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát - PV Năm "A" 08-2017 to 11-2017

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN18TN-A) August 06, 2017       (CN20TN-A) August 20, 2017      
Chủ Đề Lễ Chúa Biến H́nh (Lễ Tân Hôn Ngọc & Zak Wood)       Hăy Luôn Vững Tin      
Nhập Lễ Bước Vào #102 Fmajor/Paso/T68 Youtube   Hăy Đến #123 Fmajor/Paso/T68 MP3  
Đáp Ca TV96 (HVH)
MP3
  TV66 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Khi Hoa Nở Miền Cana Dm/Ballard/T67 MP3   Đôi Tay Này #231 Dm/ChartBallard/T55 Intro Intro Melody  
Rước Lễ Nguyện Cầu Cho Nhau Dm/SlowRck/T58 MP3 Intro   Trong Trái Tim Chúa Yêu #870 Am/SlowSurf/T60 MP3  
Kết Lễ
T́nh Ca Dâng Mẹ Fmajor/Bebop/T110
MP3    
Xin Vâng #531 G/Paso/T75
     
  (CN22TN-A) Sept. 03, 2017       (CN24TN-A) Sept. 17, 2017      
Chủ Đề Từ Bỏ Bản Thân       Luôn Tha Thứ Cho Người Anh Em      
Nhập Lễ Lên Đền Thánh #127 A/Paso/T88 Intro   Niềm Vui Thiết Tha #131 Cmajor/Paso/T60  
Đáp Ca TV62 (HVH) MP3   TV102 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Lễ Dâng #239 Am/Ballard/T55 Youtube   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ T́nh Ca Vô Tận #861 Am/Slowsurf/T60 MP3   Gọi Lời Yêu Thương #832 G/SlowRck/T58  
Kết Lễ
Nguồn Cậy Trông #523 G/Valve/T110
     
Xin Vâng #531 G/Paso/T75
     
  (CN26TN-A) Oct. 01, 2017       (CN28TN-A) Oct. 15, 2017      
Chủ Đề Sống Chính Trực và Vâng Phục       Hăy Biết Đáp Trả Lời Mời Gọi Của Thiên Chúa      
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa #117/Am/Paso/T70   Chung Lời Tạ Ơn/Cảm Tạ #110/G/Paso/T63  
Đáp Ca TV24 (HVH) MP3   Ư TV22 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng 2 #215/Gm/Valve/T100 Intro   Dâng Ngài #308/A/Boston/T62 (Intro)  
Rước Lễ Niềm Xác Tín Của Con #316 Am/SlowRock/T58   T́nh Chúa Thương Con - Gm MP3 (Ver Am)  
Kết Lễ
Tràng Hoa Mân Côi #529 (pg 209) G/Paso/T65
     
Con Xin Dâng Mẹ #506/G/Paso/T63
     
  (CN31TN-A) Nov. 05, 2017       (CN33TN-A) Nov. 19, 2017      
  Sống Công Chính và Khiêm Hạ       Biết Làm Sinh Lợi Nén Bạc Chúa Giao Phó      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV130 (HVH)
MP3
  TV127 (HVH) MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ                
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")