Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát - PV Năm "A" 08-2017 to 11-2017

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN18TN-A) August 06, 2017       (CN20TN-A) August 20, 2017      
Chủ Đề Lễ Chúa Biến H́nh (Lễ Tân Hôn Ngọc & Zak Wood)       Hăy Luôn Vững Tin      
Nhập Lễ Bước Vào #102 Fmajor/Paso/T68 Youtube   Hăy Đến #123 Fmajor/Paso/T68 MP3  
Đáp Ca TV96 (HVH)
MP3
  TV66 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Khi Hoa Nở Miền Cana Dm/Ballard/T67 MP3   Đôi Tay Này #231 Dm/ChartBallard/T55 Intro Intro Melody  
Rước Lễ Nguyện Cầu Cho Nhau Dm/SlowRck/T58 MP3 Intro   Trong Trái Tim Chúa Yêu #870 Am/SlowSurf/T60 MP3  
Kết Lễ
T́nh Ca Dâng Mẹ Fmajor/Bebop/T110
MP3    
Xin Vâng #531 G/Paso/T75
     
  (CN22TN-A) Sept. 03, 2017       (CN24TN-A) Sept. 17, 2017      
Chủ Đề Từ Bỏ Bản Thân       Luôn Tha Thứ Cho Người Anh Em      
Nhập Lễ Lên Đền Thánh #127 A/Paso/T88 Intro   Niềm Vui Thiết Tha #131 Cmajor/Paso/T60  
Đáp Ca TV62 (HVH) MP3   TV102 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Lễ Dâng #239 Am/Ballard/T55 Youtube   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ T́nh Ca Vô Tận #861 Am/Slowsurf/T60 MP3   Gọi Lời Yêu Thương #832 G/SlowRck/T58  
Kết Lễ
Nguồn Cậy Trông #523 G/Valve/T110
     
Xin Vâng #531 G/Paso/T75
     
  (CN26TN-A) Oct. 01, 2017       (CN28TN-A) Oct. 15, 2017      
Chủ Đề Sống Chính Trực và Vâng Phục       Hăy Biết Đáp Trả Lời Mời Gọi Của Thiên Chúa      
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa #117/Am/Paso/T70   Chung Lời Tạ Ơn/Cảm Tạ #110/G/Paso/T63  
Đáp Ca TV24 (HVH) MP3   Ư TV22 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng 2 #215/Gm/Valve/T100 Intro   Dâng Ngài #308/A/Boston/T62 (Intro)  
Rước Lễ Niềm Xác Tín Của Con #316 Am/SlowRock/T58   T́nh Chúa Thương Con - Gm MP3 (Ver Am)  
Kết Lễ
Tràng Hoa Mân Côi #529 (pg 209) G/Paso/T65
     
Con Xin Dâng Mẹ #506/G/Paso/T63
     
  (CN31TN-A) Nov. 05, 2017       (CN33TN-A) Nov. 19, 2017      
  Sống Công Chính và Khiêm Hạ       Biết Làm Sinh Lợi Nén Bạc Chúa Giao Phó      
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha #131 Cmajor/Paso/T60   Bước Vào #102 (Fmajor)  
Đáp Ca TV130 (HVH)
MP3
  TV127 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Ca Khúc Trầm Hương #201 D/Wbadao/T60   Con Chỉ Là Tạo Vật #204 (pg 78) Am/WBaDao/T60 (Intro)
Rước Lễ Gọi Lời Yêu Thương #832 G/SlowRck/T58   Khúc Cảm Tạ #313 (pg 157) Dm/SlowRck/T58 MP3 (Intro)
Kết Lễ Xin Mẹ Thương #530 (pg 210) Am       Thánh Cecilia #615 F/Paso/T80      
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")