Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 11-2011

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN 32 TN - Năm A) Nov. 6th, 2011   (CN 34 TN - Năm A) Nov. 20th, 2011 - Lễ Chúa Kitô Vua  
Nhập Lễ Con Bước Lên Bàn Thờ (Fmajor) Valve/T110   Hoan Hô Vua Giêsu F/Paso/T75  
Đáp Ca TV62 "Là Thiên Chúa Con" (ĐCH) (Bminor)   Chúa Chăn Nuôi Tôi Dm/C Rambo/T65 Intro
Dâng Lễ Con Chỉ Là Tạo Vật (Am/WBaDao/T60) (intro) Tựa Làn Trầm Hương G/Valve T104  
Rước Lễ Xin Ngài Thương Con (Dm/Boston/T57) (intro) Mầu Nhiệm Yêu Thương F/SlowR/T57 Intro
Kết Lễ Từ Vực Sâu 3 (Dm/EPBallard/T60)   Thánh Cecilia F(-3)/Paso/T80  
         
Nhập Lễ        
Đáp Ca      
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
(extra)      
Kết Lễ        
         
Nhập Lễ        
Đáp Ca        
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
(extra)      
Kết Lễ        
         
Nhập Lễ        
Đáp Ca        
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ        
Bộ Lễ Nguyễn Văn Trinh Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa