Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 12-2010 to 02-2011

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN 2 MV - Năm A) December 5, 2010   (CN 4 MV - Năm A) December 19, 2010  
Nhập Lễ Nguyện Mùa Vọng (TCCĐ 223) F/Bebop-Boston/85   Trời Cao (TCCĐ 233) F(-3)/Piano/String or Bebop/80  
Đáp Ca TV71 CN2 MV-A Thái Nguyên C   TV23 CN4 MV-A Dinh Công Huỳnh (Am)  
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu (TCCĐ 47) Gm/Piano   Trên Đĩa Thánh (TCCĐ 052) Gm(-3)/Piano Ballad/T59   
Rước Lễ Để Chúa Đến (TCCD234) Am/8Beat/T95 or Piano/String   Hướng Tâm Hồn Lên (TCCĐ 238) F(-2)/Paso/70  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông G/Valve/T110   Trời Cao (TCCĐ 233) F(-3)/Piano/String or Bebop/80  
  Lễ Giáng Sinh Saturday Dec 25, 2010      
Nhập Lễ Noel Về (TCCĐ 251) F(-3)/CCC/T112      
Đáp Ca TV97 (II) HT G      
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi Dm / PianoString      
Rước Lễ Chúa Đă Giáng Thế Am/SlowRck/T58 Ver 4 bè    
(extra) Chúa Ra Đời Em/Baroque Air/T57 before mass    
Kết Lễ Hang Belem (TCCĐ 246) F(-3)/Paso/75 Piano/String      
  Lễ Hiển Linh Jan 2, 2011   (CN2 TN - Năm A) January 16, 2011  
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh Am(-2)/Paso/T65   Trăm Triệu Lời Ca C(-2)/Piano/String  
Đáp Ca TV71 Lễ Hiển Linh Am(-2)   CN2 TN (Thái Nguyên) AM  
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi Dm(-2)/PianoString   Lễ Dâng 2 D(-2)/Wbadao Ballards/T62  
Rước Lễ Mùa Đông Năm Ấy Dm(-2)/8Beat/T58   Cuộc Đời C̣n Dài F(-2)/Piano  
Kết Lễ Loài Người Ơi G(-2)/8Beat/T85   Lời Cầu Cho Xứ Đạo G(-2)/Valve/T98  
  Tết Nguyên Đán Feb 6, 2011   (CN7 TN - Năm A) Feb 20, 2011  
Nhập Lễ Vui Xuân Trong Chúa F/CCC/T112   Ngợi Ca C/Rhumba/92  
Đáp Ca TV8 Lạ Lùng Thay Dm Rhumba/T90   CN 7 QN/năm TV102 (Thái Nguyên) (Gm)  
Dâng Lễ Ngày Xuân Xin Dâng Dm/Hebanera/T100   Tấm Bánh Ly Rượu Gm(-1)/Piano TCCĐ 047  
Rước Lễ Khúc Cảm Tạ Dm(-2)/SLRock/58   Gọi Lời Yêu Thương G(-2)/Slow Rck/T59 TCCĐ 087  
Kết Lễ Xuân Hy Vọng C(-2)/Paso/T70 Intro Trong An B́nh G/Paso/100 TCCĐ157  
Bộ Lễ Nguyễn Văn Trinh Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa