Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 12-2013 to 03-2014

  1st Sunday     Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN1MV - A) Dec. 1st, 2013       (CN3MV - A) Dec. 15th, 2013      
Chủ Đề Hăy Tỉnh Thức       Hăy Vui Mừng      
Nhập Lễ Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80   Nguyện Mùa Vọng F/Bebop-Boston/T85  
Đáp Ca TV121 by HVH (Cmajor) MP3 Alleluia   TV145 by HVH (Amajor) MP3 Alleluia  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến #309 (pg 152) Am/Ballad/T54 (Intro) Tấm Bánh Ly Rượu #264 (pg 140) Gm/Piano  
Rước Lễ Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String   Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String  
Kết Lễ Xin Vâng #531 (pg 211) G/Paso/T75   Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80  
  Đại Lễ Giáng Sinh - Dec. 29th, 2013       Christmas Extra      
Nhập Lễ Noel Về F/CCC/T112   Mừng Chúa Giáng Sinh (G)  
Đáp Ca TV97 by HVH (Gmajor) MP3 Alleluia      
Dâng Lễ Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh (F) MP3      
Rước Lễ Đêm B́nh An (Gmajor/T52-56) Youtube (MP3 Intro) (Intro) Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C) MP3  
Kết Lễ Hang Belem F/T66 Piano/String      
  (Lễ Hiển Linh) Jan. 5th, 2014       (CN2 TN - A) Jan. 19th, 2014      
Chủ Đề         Chúa Kitô Là Đấng Cứu Thế      
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh Am/Paso/T65 (Intro) Trăm Triệu Lời Ca #137 (pg 63) C/Piano/String  
Đáp Ca TV71 by HVH (Amajor) MP3 Alleluia Melody TV39 by HVH (Am) MP3 Alleluia/F Melody
Dâng Lễ Dâng Lên #223 (pg 97) F/Piano-String   Lễ Dâng 2 #240 (pg 115) D/Wbadao Ballards/T62  
Rước Lễ Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C) MP3   Chúa Là T́nh Yêu #818 (pg 265) D/Valve/T100 MP3  
Kết Lễ Hang Belem F/T66 Piano/String   Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (pg 193) G/Valve/T98 (Intro)
  (CN4 TN - A) Feb. 2th, 2014 (Mùng 3 Tết) (CN6 TN - A) Feb. 16th, 2014      
  Phải Khiêm Tốn Nhận Ḿnh Là Nghèo Khó Trước Mặt Chúa       Luật Mới của Chúa Kiện Toàn Luật Cũ      
Nhập Lễ Xuân Hy Vọng Bb/Paso/T70 (Intro) Ngợi Ca #130 (pg 55) C/Rhumba/92  
Đáp Ca TV145 by HVH (Gmajor) MP3 Alleluia/F   TV118 by HVH (Gmajor) MP3 Alleluia/D  
Dâng Lễ Ca Dâng Mùa Xuân (Dm)/PianoString/T65 MP3   Dâng Lên Chúa 3 #227 (pg 101) F/PianoString  
Rước Lễ Ngày Xuân Cảm Tạ (Cmajor)/Valve/T105 (Scorch)   Lắng Nghe Lời Chúa #314 (pg 159) Am/SlowRk/T60 (Intro)
Extra Thắp Nén Hương Xuân (Dmajor)/Piano/String    
Kết Lễ Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh C/8Beat/T70 (Intro) Trong An B́nh #405 (pg 174) G/Paso/T100  
  (CN8 TN - A) Mar. 2nd, 2014       (CN2MC - A) Mar. 16th, 2014      
Chủ Đề Hăy T́m Kiếm Nước Chúa Trước, Đừng Quá Lo Vật Chất       Chúng Ta Là Dân Được Tuyển Chọn      
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha #131 (Cmajor)/Txx   Con Nay Trở Về Fm/PianoString  
Đáp Ca TV61 by HVH (Dmajor) MP3 Alleluia/D   TV32 by HVH (Gmajor) MP3 Melody Xướng Phúc Âm
Dâng Lễ Hiến Lễ Cuộc Đời #234 (Cm)/Piano/String   Trên Đĩa Thánh #258 (pg 135) Gm/Piano Ballad/T59  (intro)
Rước Lễ Gọi Lời Yêu Thương #832 G/SlowRck/T58   Chút Ḷng Son #203 Am/Ballard/T60  
Kết Lễ Hoa Ḷng Dâng Mẹ #509 A/Paso/T65       Xin Thương Con Am/Piano Ballard/T59      
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")