Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 12-2019 to 03-2020

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN01MV-A) Dec 1, 2019       (CN03MV-A) Dec 15, 2019      
Chủ Đề                
Nhập Lễ        
Đáp Ca        
Dâng Lễ        
Rước Lễ      
Kết Lễ
 
     
 
     
  ĐHGS 2019 - Dec 29, 2019 4pm       ĐHGS 2019 (Extra)      
Chủ Đề                
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV97 (HVH) MP3      
Dâng Lễ Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh (F) MP3      
Rước Lễ Belem Năm Xưa (Linh Trần Nhi) Cm/T60 MP3 Beats    
Extra Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C) MP3 Mùa Đông Năm Ấy MP3 Ver Dm Ver C#m
Kết Lễ
Hang Belem (F/T66 Piano/String)
     
 
     
  January 5, 2020       January 19, 2020      
Chủ Đề                
Nhập Lễ        
Đáp Ca    
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
  February 2, 2020       February 16, 2020      
Chủ Đề                
Nhập Lễ        
Đáp Ca        
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
  March 1, 2020       March 15, 2020      
Chủ Đề                
Nhập Lễ        
Đáp Ca  
   
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Extra        
Kết Lễ  
 
     
 
   
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")