Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 12-2019 to 03-2020

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN01MV-A) Dec 1, 2019       (CN03MV-A) Dec 15, 2019      
Chủ Đề Hăy Tỉnh Thức       Hăy Vui Mừng      
Nhập Lễ Nguyện Mùa Vọng F/Bebop-Boston/T85   Trời Cao (F/Piano/String or Bebop/T80)  
Đáp Ca TV121 (HVH) MP3   TV145 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu #264 (pg 140) Gm/Piano   Dâng Niềm Cảm Mến #309/Am/Ballard/T54 Intro  
Rước Lễ Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String Mừng Vui Lên (G/Fox/Paso/T110) YouTube  
Kết Lễ
Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80
     
Xin Vâng #531 (G/Paso/T75)
     
  ĐHGS 2019 - Dec 29, 2019 4pm       ĐHGS 2019 (Extra)      
Chủ Đề                
Nhập Lễ Noel Đă Về Đây (Amajor)/PowerBallard/T113 MP3 (ver Cmajor)    
Đáp Ca TV97 (Kim Long) Youtube      
Dâng Lễ Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh (F) MP3      
Rước Lễ Belem Năm Xưa (Linh Trần Nhi) Cm/T60 MP3 Beats    
Extra Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C) MP3 Mùa Đông Năm Ấy MP3 Ver Dm Ver C#m
Kết Lễ
Hang Belem (F/T66 Piano/String)
     
 
     
  January 5, 2020       (CN2TN-A) 1/19/2020      
Chủ Đề Lễ Hiển Linh       Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế      
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh (Am/Paso/T65) (Intro) Ngợi Ca #130 (C/Rhumba/T92)  
Đáp Ca TV71 (HVH) MP3   TV39 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh (F) MP3   Lễ Dâng 2 #240 (D/Wbadao/T62)  
Rước Lễ Belem Năm Xưa (Linh Trần Nhi) Cm/T60 MP3 Beats   Niềm Xác Tín Của Con #316 (Am/SlowRck/T58)  
Kết Lễ
Loài Người Ơi (G/8Beat/T73)
MP3    
Tạ Ơn Chúa Với Mẹ #525 (Dm/Bebop/T83)
     
  (CN4TN-A) 2/2/2020 Lễ Tết Nguyên Đán (CN6TN-A) 2/16/2020      
Chủ Đề Phải khiêm tốn nhận ḿnh là nghèo khó trước mặt Chúa.        Luật mới của Chúa kiện toàn luật cũ.      
Nhập Lễ
Xuân Hy Vọng (Bb/Paso/T70)
Intro      
Extra Thánh Phaolô Tông Đồ (Dm/SlowRock/T58) Youtube      
Đáp Ca TV8 Lễ Minh Niên (HVH) MP3   TV118 By HVH MP3  
Dâng Lễ Ngày Xuân Xin Dâng (Dm/Hebanera/T100) Intro      
Rước Lễ Ngày Xuân Bên Chúa (F/Valve/T105) MP3      
Extra Chúc Xuân (Cmajor/Paso/T88) Beats      
Kết Lễ
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh (C/8Beat/T70)
Intro    
 
     
  (CN1MC-A) 3/1/2020       (CN3MC-A) 3/15/2020      
Chủ Đề Chúa Chịu Cám Dỗ       Nguồn nước hằng sống.      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV50 by HVH
MP3
  TV94 by HVH
MP3
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Extra        
Kết Lễ  
 
     
 
   
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")