Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "A" 12-2019 to 03-2020

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN01MV-A) Dec 1, 2019       (CN03MV-A) Dec 15, 2019      
Chủ Đề Hăy Tỉnh Thức       Hăy Vui Mừng      
Nhập Lễ Nguyện Mùa Vọng F/Bebop-Boston/T85   Trời Cao (F/Piano/String or Bebop/T80)  
Đáp Ca TV121 (HVH) MP3   TV145 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu #264 (pg 140) Gm/Piano   Dâng Niềm Cảm Mến #309/Am/Ballard/T54 Intro  
Rước Lễ Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String Mừng Vui Lên (G/Fox/Paso/T110) YouTube  
Kết Lễ
Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80
     
Xin Vâng #531 (G/Paso/T75)
     
  ĐHGS 2019 - Dec 29, 2019 4pm       ĐHGS 2019 (Extra)      
Chủ Đề                
Nhập Lễ Noel Đă Về Đây (Amajor)/PowerBallard/T113 MP3 (ver Cmajor)    
Đáp Ca TV97 (Kim Long) Youtube      
Dâng Lễ Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh (F) MP3      
Rước Lễ Belem Năm Xưa (Linh Trần Nhi) Cm/T60 MP3 Beats    
Extra Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C) MP3 Mùa Đông Năm Ấy MP3 Ver Dm Ver C#m
Kết Lễ
Hang Belem (F/T66 Piano/String)
     
 
     
  January 5, 2020       (CN2TN-A) 1/19/2020      
Chủ Đề Lễ Hiển Linh       Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế      
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh (Am/Paso/T65) (Intro) Ngợi Ca #130 (C/Rhumba/T92)  
Đáp Ca TV71 (HVH) MP3   TV39 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh (F) MP3   Lễ Dâng 2 #240 (D/Wbadao/T62)  
Rước Lễ Belem Năm Xưa (Linh Trần Nhi) Cm/T60 MP3 Beats   Niềm Xác Tín Của Con #316 (Am/SlowRck/T58)  
Kết Lễ
Loài Người Ơi (G/8Beat/T73)
MP3    
Tạ Ơn Chúa Với Mẹ #525 (Dm/Bebop/T83)
     
  (CN4TN-A) 2/2/2020 Lễ Tết Nguyên Đán (CN6TN-A) 2/16/2020      
Chủ Đề Phải khiêm tốn nhận ḿnh là nghèo khó trước mặt Chúa.        Luật mới của Chúa kiện toàn luật cũ.      
Nhập Lễ
Xuân Hy Vọng (Bb/Paso/T70)
Intro   Hăy Đến #123 (Fmajor/Paso/T68) MP3  
Extra Thánh Phaolô Tông Đồ (Dm/SlowRock/T58) Youtube      
Đáp Ca TV8 Lễ Minh Niên (HVH) MP3   TV118 By HVH MP3  
Dâng Lễ Ngày Xuân Xin Dâng (Dm/Hebanera/T100) Intro   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ Ngày Xuân Bên Chúa (F/Valve/T105) MP3   Xin Chỉ Cho Con (Gm/Piano Ballard/T63) Youtube  
Extra Chúc Xuân (Cmajor/Paso/T88) Beats      
Kết Lễ
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh (C/8Beat/T70)
Intro    
Chút T́nh Con Thơ #505 (G/Paso/T65)
     
  (CN1MC-A) 3/1/2020       (CN3MC-A) 3/15/2020      
Chủ Đề Chúa Chịu Cám Dỗ   Bài Giảng   Nguồn nước hằng sống.   Bài Giảng  
Nhập Lễ Con Nay Trở Về (Fm/PianoString/SlowRock/T58) Youtube   Con Đường Chúa Đă Đi Qua F/SlowRk 60 Youtube  
Đáp Ca TV50 by HVH
MP3
Youtube   TV94 by HVH
MP3
Youtube  
Dâng Lễ Hiến Lễ Cuộc Đời #234 (Boston/T61) Youtube   Dâng Chúa 3 #218 (Em/BOP/T108) MP3 Youtube  
Rước Lễ Nắm Tro Tàn (Am/Ballard/T65) MP3 Youtube   Chúa Là Con Đường #816 Am/SlowRck/T57 Youtube Intro
Kết Lễ Xin Thương Con (Am/Piano Ballard/T59)   Youtube   Kinh Chay (Cm/PianoString)   Youtube  
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")