Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 03-2012 to 06-2012

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN2 MC - B) Mar. 4th, 2012   (CN4 MC - B) Mar. 18th, 2012  
Nhập Lễ Chúa Nhân Từ (Dm) piano/string (slow)   Nguyện Chúa Chí Ái (Dm)/Piano-String  
Đáp Ca TV115 Từ Duyên (Gmajor)   TV136 Từ Duyên (Dminor)  
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh (TCCĐ 052) Gm(-2)/Piano Ballad/T59  (intro) Hiến Lễ Cuộc Đời (Cm)/Piano  
Rước Lễ Lắng Nghe Lời Chúa Am/Piano-Ballard/T60 (TCCĐ 086) (intro) Chúa Chăn Nuôi Tôi (Dm)/Piano-String (intro)
Kết Lễ Kinh Chay Cm/Piano/String   Xin Thương Con Am/Piano Ballard/T59  
  (CN Lễ Lá - B) April 1st, 2012   (CN2 PS - B) April 15th, 2012  
Nhập Lễ Cửa Kia Ngước Đầu Am(-2)/Piano String   Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65  
Đáp Ca TV21 CNLeLa ABC - Từ Duyên (Am)   CN 2 PS TV117 (LM Từ Duyên) Cmajor (-3)  
Dâng Lễ Chiều Xưa Thập Giá Fm/Piano Ballard/T62 Intro Tiến Ca Phục Sinh G piano/string Intro
Rước Lễ Con Đường Chúa Đă Đi Qua F/SlowRock/T58   Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 Intro
(extra) Rước Lá (Cmajor) - hát đầu lễ khi rước từ ngoài sân vào  
Kết Lễ Mẹ Nhân Lọai Dm/T58   Chúa Nay Đă Phục Sinh F/Paso/T100  
  (CN 5PS - B) May 6th, 2012   (CN 7PS - B) Lễ Chúa Lên Trời - May 20th, 2012  
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh/Chúa Đă Sống Lại Cmajor Paso/T70   Đừng Đứng Đó A/Paso/T70 - 118 (pg 44)  
Đáp Ca TV21 CN5 PS-B - LM Từ Duyên (Dm)   TV102 CN 7 PS - LM Từ Duyen (Am)  
Dâng Lễ Xin Dâng 18 Am(-2)/SlowR/T57 Nghe Nhạc Dâng Niềm Cảm Mến Am/Ballad/T54 - 309 (pg 152) (intro)
Rước Lễ Hăy Thương Yêu Nhau Dm(-2)/Tango/T100 (intro) Chúa Là Con Đường Am/SlowRk/T57 - 816 (pg 262) (intro)
(extra)     Chúa Đă Chọn Con Amajor (-2, Gmajor)/T61 MP3
Kết Lễ Hoa Ḷng Dâng Mẹ A/Paso/T65   Con Xin Dâng Mẹ G/Paso/T63 - 506 (pg 184)  
  (Lễ Chúa Ba Ngôi) June 3rd, 2012   (CN11 TN B) June 17th, 2012 - Father's Day  
Nhập Lễ (không có thánh lễ VN)   (không có thánh lễ VN)  
Đáp Ca        
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ        
Bộ Lễ Nguyễn Văn Trinh Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Alleluia (Fmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Cmajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")