Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 04-2021 to 07-2021

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (Lễ Phục Sinh) April 4, 2021       (CN3PS-B) April 18, 2021      
Chủ Đề Hăy Vui Mừng V́ Chúa Đă Sống Lại (Bài Giảng)   Đức KiTô Của Lễ Hiến Tế (Bài Giảng)  
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70 Youtube   Nào Ta Hăy Mừng Vui (Cmajor/Paso/T65)  
Đáp Ca TV117 (HVH) CNPS (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody TV4 (HVH)/Amajor MP3  
Tiếp Liên Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) YouTube Intro      
Dâng Lễ Dâng Lễ Phục Sinh (Amajor)/T56 MP3 Youtube FB Tiến Ca Phục Sinh (G/PianoString) Intro  
Rước Lễ Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 YouTube Intro Intro Melody Tin Hay Không Tin (Dmajor/SlowRock/T57) Youtube  
Kết Lễ
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Cmajor/T59)
  Youtube  
Đem Tin Mừng (Fmajor/Paso/T80)
MP3    
  (CN5PS-B) May 02, 2021       (CN7TN-B) May 16, 2021 Lễ Chúa Lên Trời    
Chủ Đề Hiệp Nhất Trong Đức KiTô       Hiệp Nhất Nên Một (Bài Giảng)  
Nhập Lễ Không có Thánh Lễ VN   Đừng Đứng Đó #118 (Amajor/Paso/T70)  
Đáp Ca TV21 (HVH) MP3   TV102 (HVH) MP3  
Dâng Lễ     Đôi Tay Này #231 (Dm/Chartballard/T55) Intro Melody
Rước Lễ   Mừng Chúa Lên Trời (Cmajor/Paso/T82) MP3  
Kết Lễ
 
     
Xin Vâng #531 (Gmajor/Paso/T75)
     
  (CN10TN-B) June 06, 2021 Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (CN12TN-B) June 20, 2021 Father's Day!
Chủ Đề Máu Giao Ước Tẩy Sạch Tâm Hồn       Giữ Vững Niềm Tin      
Nhập Lễ Chúa Dưỡng Nuôi (Amajor) MP3   Niềm Vui Thiết Tha #131 (C/Paso/T60)  
Đáp Ca TV115 (HVH) MP3   TV106 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Dâng Chúa 3 #218 (Em/BOP/T108/PianoString) MP3   Lễ Dâng #239 (NgMongHuynh) (Am/Ballard/T55) MP3 Youtube  
Rước Lễ Chính Ḿnh Máu Chúa #302 (Cm/Boston/T60) Intro   Xin Ban Thêm Ḷng Tin (Gm/SlowRock/T58) MP3 Youtube  
Kết Lễ
Trong An B́nh #405 (G/Paso/T100)
     
Cầu Cho Cha Mẹ 2 #304 (Am/PianoBallad/T63)
  Youtube  
  (CN14TN-B) July 4, 2021       (CN16TN-B) July 18, 2021      
Chủ Đề Vui Thỏa Trong Sự Yếu       Người Mụ Tử Tốt Lành      
Nhập Lễ
Con Hân Hoan 1 #112 (Fmajor/Paso/T60)
Youtube   Về Nơi Đây #145 (C/Paso/T83) Youtube  
Đáp Ca TV122 (HVH)
MP3
  TV22 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Xin Dâng 18 #320 (Am/SlowR/T58) Intro   Đôi Tay Này #231 (Dm/Chartballard/T55) Youtube Intro Melody
Rước Lễ Trong Trái Tim Chúa Yêu #870 (Am/SlowSurf/T60)  MP3   Chúa Chăn Nuôi Tôi #813 (Dm/Crambo-Hebanera/T66) Intro  
Extra        
Kết Lễ
Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (G/Valve/T98)
  Intro  
Trong An  B́nh #405 (G/Paso/T100)
  Youtube  
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")