Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 04-2021 to 07-2021

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (Lễ Phục Sinh) April 4, 2021       (CN3PS-B) April 18, 2021      
Chủ Đề Hăy Vui Mừng V́ Chúa Đă Sống Lại (Bài Giảng)   Đức KiTô Của Lễ Hiến Tế (Bài Giảng)  
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70 Youtube   Nào Ta Hăy Mừng Vui (Cmajor/Paso/T65)  
Đáp Ca TV117 (HVH) CNPS (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody TV4 (HVH)/Amajor MP3  
Tiếp Liên Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) YouTube Intro      
Dâng Lễ Dâng Lễ Phục Sinh (Amajor)/T56 MP3 Youtube FB Tiến Ca Phục Sinh (G/PianoString) Intro  
Rước Lễ Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 YouTube Intro Intro Melody Tin Hay Không Tin (Dmajor/SlowRock/T57) Youtube  
Kết Lễ
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Cmajor/T59)
  Youtube  
Đem Tin Mừng (Fmajor/Paso/T80)
MP3    
  (CN5PS-B) May 02, 2021       (CN7TN-B) May 16, 2021 Lễ Chúa Lên Trời    
Chủ Đề Hiệp Nhất Trong Đức KiTô       Hiệp Nhất Nên Một (Bài Giảng)  
Nhập Lễ Không có Thánh Lễ VN   Đừng Đứng Đó #118 (Amajor/Paso/T70)  
Đáp Ca TV21 (HVH) MP3   TV102 (HVH) MP3  
Dâng Lễ     Đôi Tay Này #231 (Dm/Chartballard/T55) Intro Melody
Rước Lễ   Mừng Chúa Lên Trời (Cmajor/Paso/T82) MP3  
Kết Lễ
 
     
Xin Vâng #531 (Gmajor/Paso/T75)
     
  (CN10TN-B) June 06, 2021 Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (CN12TN-B) June 20, 2021 Father's Day!
Chủ Đề Máu Giao Ước Tẩy Sạch Tâm Hồn       Giữ Vững Niềm Tin      
Nhập Lễ Chúa Dưỡng Nuôi (Amajor) MP3   Niềm Vui Thiết Tha #131 (C/Paso/T60)  
Đáp Ca TV115 (HVH) MP3   TV106 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Dâng Chúa 3 #218 (Em/BOP/T108/PianoString) MP3   Lễ Dâng #239 (NgMongHuynh) (Am/Ballard/T55) MP3  
Rước Lễ Chính Ḿnh Máu Chúa #302 (Cm/Boston/T60) Intro   Xin Ban Thêm Ḷng Tin (Gm/SlowRock/T58) MP3  
Kết Lễ
Trong An B́nh #405 (G/Paso/T100)
     
Cầu Cho Cha Mẹ 2 #304 (Am/PianoBallad/T63)
     
  (CN14TN-B) July 4, 2021       (CN16TN-B) July 18, 2021      
Chủ Đề Vui Thỏa Trong Sự Yếu       Người Mụ Tử Tốt Lành      
Nhập Lễ
 
     
Đáp Ca TV122 (HVH)
MP3
  TV22 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Extra        
Kết Lễ
 
     
 
     
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")