Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 04-2021 to 07-2021

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (Lễ Phục Sinh) April 4, 2021       (CN3PS-B) April 18, 2021      
Chủ Đề Hăy Vui Mừng V́ Chúa Đă Sống Lại       Đức KiTô Của Lễ Hiến Tế      
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70      
Đáp Ca TV117 (HVH) CNPS (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody TV4 (HVH)/Amajor MP3  
Tiếp Liên Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) YouTube Intro      
Dâng Lễ Dâng Lễ Phục Sinh (Amajor)/T56 MP3 Youtube      
Rước Lễ Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 YouTube Intro Intro Melody    
Kết Lễ
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Cmajor/T59)
  Youtube  
 
     
  (CN5PS-B) May 02, 2021       (CN7TN-B) May 16, 2021 Lễ Chúa Lên Trời
Chủ Đề Hiệp Nhất Trong Đức KiTô       Hiệp Nhất Nên Một      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV21 (HVH) MP3   TV102 (HVH) MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ      
Extra      
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN10TN-B) June 06, 2021 Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (CN12TN-B) June 20, 2021 Father's Day!
Chủ Đề Máu Giao Ước Tẩy Sạch Tâm Hồn       Giữ Vững Niềm Tin      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV115 (HVH) MP3   TV106 (HVH) MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN14TN-B) July 4, 2021       (CN16TN-B) July 18, 2021      
Chủ Đề Vui Thỏa Trong Sự Yếu       Người Mụ Tử Tốt Lành      
Nhập Lễ
 
     
Đáp Ca TV122 (HVH)
MP3
  TV22 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Extra        
Kết Lễ
 
 
   
 
 
   
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")