Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 08-2009 to 11-2009

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN 18 QN - B) August 2, 2009   (CN 20 QN - B) August 16, 2009  
Nhập Lễ Chung Lời Cảm Tạ G(-2)/Paso/T63 (TCCĐ 002)   Niềm Vui Thiết Tha C(-2)/Paso/xx (TCCĐ 005)  
Đáp Ca        
Dâng Lễ Chẳng Biết Lấy Ǵ F(-2)/Bebop/T113 (TCCĐ 033)   Lễ Dâng 2 D(-2)/Wbadao Ballards/T62  
Rước Lễ T́nh Yêu Thiên Chúa Dm(-4)/Rumba/85 (TCCĐ 128)   Lắng Nghe Lời Chúa Am(-2)/SlowRk/T60 (TCCĐ 086)  
Kết Lễ Chút T́nh Con Thơ G(-2)/Paso/T60 TCCĐ 349   Bài Ca Dâng Mẹ C(-3)/Paso/110 (TCCĐ 337)  
  (CN 23 QN - B) September 6, 2009   (CN 25 QN - B) September 20, 2009  
Nhập Lễ Ca Lên Đi 3 (TCCĐ 009) F/Paso/T65   Lời Ca Dâng F/Paso/T67 TCCĐ 021  
Đáp Ca        
Dâng Lễ Ca Khúc Trầm Hương D(-2))/C/WBaDao/T60 TCCĐ 040 Tấm Bánh Ly Rượu Gm/Piano TCCĐ 047  
Rước Lễ Yêu Thương Cho Người Gm(-2)/Bolero/T95 TCCĐ 143   Con Xin Đức Ái F/Bebop/T65 TCCĐ 133  
Kết Lễ Chút T́nh Con Thơ G(-2)/Paso/T60 TCCĐ 349   Xin Cho Con G/Paso/T75 TCCĐ 228  
  (CN 27 QN - B) Oct. 4, 2009   (CN29 QN - B) Khánh Nhật Truyền Giáo Oct. 18, 2009  
Nhập Lễ Về Nơi Đây C (-3)/Paso/T83   Hát Lên Bài Ca G(-2)/Paso/70  
Đáp Ca Vinh Phúc Thay TV127 C(-3)/Piano TCCĐ 391      
Dâng Lễ Xin Dâng 18 Am/SlowR/T57   Con Chỉ Là Tạo Vật Am (-3)/WBaDao/T60 TCCĐ 048 Intro
Rước Lễ Niềm Xác Tín Của Con Am (-2)/SlowRk/T57 TCCĐ194   Yêu Thương Cho Người Gm(-2)/Bolero/T95 TCCĐ 143  
Kết Lễ Con Xin Dâng Mẹ G(-2)/Paso/T60 TCCĐ 333   Tràng Hoa Mân Côi G(-2)/Paso/T65 TCCĐ 335  
  (CN 31 QN - B) Lễ Các Thánh Nam Nữ Nov. 1, 2009   Lễ Chúa Kitô Vua Nov. 22, 2009  
Nhập Lễ Ca Mừng Các Thánh G(-2)/Paso/T74 TCCĐ 364   Hoan Hô Vua Giêsu F(-2)/Paso/T75  
Đáp Ca        
Dâng Lễ Thân Lúa Miến F(-2)/Piano TCCĐ 042   Nhạc Khúc Yêu Thương Dm/Piano (T60) TCCĐ 050  
Rước Lễ Bài Ca Ngàn Trùng Dm(-2)/Bebop/T66 TCCĐ 370 Nghe Nhạc Giêsu Vua (TCCĐ 146) F(-4)/Piano  
Kết Lễ Mừng Các Thánh F/G-2)/Paso/T76 TCCĐ 372   Thánh Cecilia F(-3)/Paso/T80  
Bộ Lễ Nguyễn Văn Trinh Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa