Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 08-2018 to 11-2018

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN18TN-B) August 5th, 2018       (CN20TN-B) August 19th, 2018      
Chủ Đề Đức Kitô là bánh ban sự sống (Không Có TL) Đức Kitô là bánh hằng sống      
Nhập Lễ     Bước Vào #102 Fmajor/Paso/T68 Youtube  
Đáp Ca TV77 HVH MP3   TV33 HVH
MP3
 
Dâng Lễ     Khi Hoa Nở Miền Cana Dm/Ballard/T67 MP3  
Rước Lễ     Nguyện Cầu Cho Nhau Dm/SlowRck/T58 MP3 Intro  
Kết Lễ
 
     
T́nh Ca Dâng Mẹ Fmajor/Bebop/T110
MP3    
  (CN22TN-B) Sept. 02, 2018       (CN24TN-B) Sept. 16, 2018      
Chủ Đề Yêu Mến Bằng Cả Tấm Ḷng       Hy Sinh Vác Thập Giá Theo Chúa      
Nhập Lễ Lên Đền Thánh #127 A/Paso/T88 Intro   Niềm Vui Thiết Tha #131 (Cmajor/Paso/T60)  
Đáp Ca TV14 HVH MP3   TV114 HVH MP3  
Dâng Lễ Lễ Dâng #239 Am/Ballard/T55 Youtube   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ T́nh Ca Vô Tận #861 Am/Slowsurf/T60 MP3   Gọi Lời Yêu Thương #832 (G/SlowRck/T58)  
Kết Lễ
Nguồn Cậy Trông #523 G/Valve/T110
     
Xin Vâng #531 (G/Paso/T75)
     
  (CN27TN-B) Oct. 07, 2018       (CN29TN-B) Oct. 21, 2018      
Chủ Đề Hợp Nhất Trong Thiên Chúa Đức Mẹ Mân Côi     Hăy Làm Đầy Tớ Phục Vụ Tha Nhân Khánh Nhật T/Giáo
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa #117 (Am/Paso/T60)   Lên Đền Thánh #127 A/Paso/T88 Intro  
Đáp Ca TV127 HVH MP3   TV32 HVH MP3  
Dâng Lễ Dâng 2 #215 (Gm/Valve/T100) Intro   Đôi Tay Này #231 Dm/ChartBallard/T55 Intro Melody
Rước Lễ Niềm Xác Tín Của Con #316 (Am/SlowRck/T58)   Chứng Nhân T́nh Yêu #305 Dm/Slowrock  
Kết Lễ
Tràng Hoa Mân Côi #529 (G/Paso/T65)
     
Tràng Hoa Mân Côi #529 (G/Paso/T65)
     
  (CN31TN-B) Nov. 04, 2018       (CN33TN-B) Nov. 18, 2018      
Chủ Đề Hai Giới Răn Trọng Nhất       Ngày Bế Mạc      
Nhập Lễ Chung Lời Tạ Ơn/Cảm Tạ #143/G/Paso/T63   Bước Vào #102 Fmajor/Paso/T68 Youtube  
Đáp Ca TV17 HVH
MP3
  TV15 HVH
MP3
 
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến #309 Am/Ballard/T54 Intro   Con Chỉ Là Tạo Vật #204 (pg 78) Am/WBaDao/T60 (Intro)
Rước Lễ Trông Cậy Chúa #869 Am/SlowRock/T58 Intro   Khúc Cảm Tạ #313 (pg 157) Dm/SlowRck/T58 MP3 (Intro)
Extra        
Kết Lễ Xin Mẹ Thương #530 Am
 
    Thánh Cecilia #615 F/Paso/T80
 
   
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")