Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 08-2018 to 11-2018

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN18TN-B) August 5th, 2018       (CN20TN-B) August 19th, 2018      
Chủ Đề Đức Kitô là bánh ban sự sống (Không Có TL) Đức Kitô là bánh hằng sống      
Nhập Lễ     Bước Vào #102 Fmajor/Paso/T68 Youtube  
Đáp Ca TV77 HVH MP3   TV33 HVH
MP3
 
Dâng Lễ     Khi Hoa Nở Miền Cana Dm/Ballard/T67 MP3  
Rước Lễ     Nguyện Cầu Cho Nhau Dm/SlowRck/T58 MP3 Intro  
Kết Lễ
 
     
T́nh Ca Dâng Mẹ Fmajor/Bebop/T110
MP3    
  (CN22TN-B) Sept. 02, 2018       (CN24TN-B) Sept. 16, 2018      
Chủ Đề Yêu Mến Bằng Cả Tấm Ḷng       Hy Sinh Vác Thập Giá Theo Chúa      
Nhập Lễ Lên Đền Thánh #127 A/Paso/T88 Intro   Niềm Vui Thiết Tha #131 (Cmajor/Paso/T60)  
Đáp Ca TV14 HVH MP3   TV114 HVH MP3  
Dâng Lễ Lễ Dâng #239 Am/Ballard/T55 Youtube   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ T́nh Ca Vô Tận #861 Am/Slowsurf/T60 MP3   Gọi Lời Yêu Thương #832 (G/SlowRck/T58)  
Kết Lễ
Nguồn Cậy Trông #523 G/Valve/T110
     
Xin Vâng #531 (G/Paso/T75)
     
  (CN27TN-B) Oct. 07, 2018       (CN29TN-B) Oct. 21, 2018      
Chủ Đề Hợp Nhất Trong Thiên Chúa Đức Mẹ Mân Côi     Hăy Làm Đầy Tớ Phục Vụ Tha Nhân Khánh Nhật T/Giáo
Nhập Lễ Đi Về Nhà Chúa #117 (Am/Paso/T70)      
Đáp Ca TV127 HVH MP3   TV32 HVH MP3  
Dâng Lễ Dâng 2 #215 (Gm/Valve/T100) Intro      
Rước Lễ Niềm Xác Tín Của Con #316 (Am/SlowRck/T58)      
Kết Lễ
Tràng Hoa Mân Côi #529 (G/Paso/T65)
     
 
     
  (CN31TN-B) Nov. 04, 2018       (CN33TN-B) Nov. 18, 2018      
Chủ Đề Hai Giới Răn Trọng Nhất       Ngày Bế Mạc      
Nhập Lễ      
Đáp Ca TV17 HVH
MP3
  TV15 HVH
MP3
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Extra        
Kết Lễ  
 
     
 
   
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")