Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 08-2018 to 11-2018

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN18TN-B) August 5th, 2018       (CN20TN-B) August 19th, 2018      
Chủ Đề Đức Kitô là bánh ban sự sống (Không Có TL) Đức Kitô là bánh hằng sống      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV77 HVH MP3   TV33 HVH MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN22TN-B) Sept. 02, 2018       (CN24TN-B) Sept. 16, 2018      
Chủ Đề Yêu Mến Bằng Cả Tấm Ḷng       Hy Sinh Vác Thập Giá Theo Chúa      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV14 HVH MP3   TV114 HVH MP3  
Dâng Lễ      
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN27TN-B) Oct. 07, 2018       (CN29TN-B) Oct. 21, 2018      
Chủ Đề Hợp Nhất Trong Thiên Chúa Đức Mẹ Mân Côi     Hăy Làm Đầy Tớ Phục Vụ Tha Nhân Khánh Nhật T/Giáo
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV127 HVH MP3   TV32 HVH MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN31TN-B) Nov. 04, 2018       (CN33TN-B) Nov. 18, 2018      
Chủ Đề Hai Giới Răn Trọng Nhất       Ngày Bế Mạc      
Nhập Lễ      
Đáp Ca TV17 HVH
MP3
  TV15 HVH
MP3
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Extra        
Kết Lễ  
 
     
 
   
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")