Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 12-2011 to 02-2012

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN2 MV - Năm B) Dec. 4th, 2011   (CN4 MV - Năm B) Dec. 18th, 2011  
Nhập Lễ Nguyện Mùa Vọng (TCCĐ 223) F/Bebop-Boston/85
 
Trời Cao (TCCĐ 233) F/Piano/String or Bebop/80  
Đáp Ca TV84 Xin Tỏ Ḷng Từ Bi (Peter Tran) F/Pianostring   TV88 CN4MVB Thái Nguyên Dm/PianoString  
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu (TCCĐ 47) Gm/Piano   Tựa Làn Trâm Hương G/Valve T104  
Rước Lễ Để Chúa Đến (TCCD234) Am/8Beat/T95 or Piano/String   Để Chúa Đến (TCCD234) Am/8Beat/T95 or Piano/String  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông G/Valve/T110   Xin Vâng G Paso/T75  
  Lễ Giáng Sinh - Dec. 25th, 2011   (Lễ Giáng Sinh - extra)  
Nhập Lễ Một Hài Nhi Fmajor/Paso/T78      
Đáp Ca Cao Cung Lên Gm/    
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa/Am/PianoString (nghe nhạc)    
Rước Lễ Đêm Nay Noel (TCCĐ 247) C(-2)/SlowRk/58 Nghe Nhạc    
(extra)      
Kết Lễ Hang Belem (TCCĐ 246) F/Paso/75 Piano/String      
  Lễ Mẹ Thiên Chúa - Jan. 1st, 2012   (CN2 TN - Năm B) Jạn 15th, 2012  
Nhập Lễ Một Hài Nhi Fmajor/Paso/T78   Chung Lời Tạ Ơn G/Paso/T63  
Đáp Ca TV66 Xin Thiên Chúa - Mi Giáng (Am)   TV39 LM Thái Nguyên Am  
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa/Am/PianoString   Lễ Dâng 2 D/Wbadao Ballards/T62  
Rước Lễ Cao Cung Lên Gm/   Niềm Xác Tín Của Con Am/SlowRk/T57  
Kết Lễ Dâng Mẹ (Em)/8Beat/T67   Nguồn Cậy Trông G/Valve/T110  
  (CN5 TN - Năm B) Lễ Tân Niên Feb. 5th 2012   (CN7 TN - Năm B) Feb 19th, 2012  
Nhập Lễ Hát Đón Xuân Về G/CCC/T110   Ngợi Ca C/Rhumba/92  
Đáp Ca TV146 Hăy Chúc Tụng Chúa by Mi Giáng (Am)   TV40 CN7 TN B Thiên Ly (Am)  
Dâng Lễ Ngày Xuân Xin Dâng Dm/Hebanera/T100 Intro Tấm Bánh Ly Rượu Gm/Piano TCCĐ 047  
Rước Lễ Khúc Cảm Tạ Dm(-2)/SlowRck/T58 Intro Gọi Lời Yêu Thương G/Slow Rck/T59 TCCĐ 087  
(extra) Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh C/8Beat/T70 Intro    
Kết Lễ Xuân Hy Vọng Bb/Paso/T70 Intro Trong An B́nh G/Paso/100 TCCĐ157  
Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa