Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát - PV Năm "B" 12-2017 to 03-2018

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN1MV-B) Dec. 03, 2017       (CN3MV-B) Dec. 17, 2017      
Chủ Đề Hăy Tỉnh Thức       Hăy Vui Mừng Trong Chúa      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV79 (HVH) MP3   Lc1 (HVH) MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ            
  (CN4MV-B) Dec 24th, 2017              
Chủ Đề Đại Lễ Giáng Sinh 2017              
Nhập Lễ Noel Đă Về Đây (Amajor)/PowerBallard/T113 MP3 (ver Cmajor)    
Đáp Ca TV95 (HVH) MP3      
Dâng Lễ Lễ Vật Đêm Nay (Kim Long) Cmajor MP3      
Rước Lễ     Đêm B́nh An (Gmajor/T52-56) Youtube (MP3 Intro) (Intro)
Extra Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C) MP3   Noel - Noel (Fmajor)  
Kết Lễ Hang Belem F/T66 Piano/String              
Extra          
Extra            
  Jan 7th, 2018       Jan 21st, 2018      
Chủ Đề                
Nhập Lễ      
Đáp Ca        
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ                
  Feb 4th, 2018       Feb 18th, 2018      
Chủ Đề                
Nhập Lễ        
Đáp Ca  
   
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ                
  Mar 4th, 2018       Mar 18th, 2018      
Chủ Đề                
Nhập Lễ        
Đáp Ca  
   
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ                
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")