Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát - PV Năm "B" 12-2017 to 03-2018

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN1MV-B) Dec. 03, 2017       (CN3MV-B) Dec. 17, 2017      
Chủ Đề Hăy Tỉnh Thức       Hăy Vui Mừng Trong Chúa      
Nhập Lễ Nguyện Mùa Vọng F/Bebop/T85   Trời Cao F/PianoString or Bebop/T80  
Đáp Ca TV79 (HVH) MP3   Lc1 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng Lên #223/F/PianoString   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String   Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String  
Kết Lễ Trời Cao F/PianoString or Bebop/T80  
Xin Vâng #531 G/Paso/T75
     
  (CN4MV-B) Dec 24th, 2017       Đêm G/S: Dec 24th, 2017      
Chủ Đề Thánh Lễ Vọng G/S Sáng (10:00am)       Đại Lễ Giáng Sinh 2017  (4:00 pm)  
Nhập Lễ Trời Cao F/PianoString or Bebop/T80   Noel Đă Về Đây (Amajor)/PowerBallard/T113 MP3 (ver Cmajor)
Đáp Ca TV88 (HVH) MP3   TV95 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)   Lễ Vật Đêm Nay (Kim Long) Cmajor MP3  
Rước Lễ Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String   Niềm Vui Dâng Cao (Cmajor) Youtube  
Extra     Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C) MP3  
Kết Lễ
Xin Vâng #531 G/Paso/T75
      Hang Belem F/T66 Piano/String      
Extra   Đêm B́nh An (Gmajor/T52-56) Youtube (MP3 Intro) (Intro)
Extra     Noel - Noel (Fmajor)      
  Jan 7th, 2018 Lễ Hiển Linh (CN3TN-B) Jan 21st, 2018      
Chủ Đề Này đây Chúa thống trị ngự đến, nắm trong tay quyền vương đế quyền năng.        Hăy sám hối và từ bỏ tội lỗi.      
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh Am/Paso/T65 Intro   Lên Đền Thánh #127 (pg 52) A/Paso3/88 (Intro)
Đáp Ca TV71 (HVH) MP3   TV24 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi Dm/PianoString   Xin Dâng 18 #320 (pg 165) Am/SlowR/T58 (Intro)
Rước Lễ Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C) MP3   Thánh Phaolô Tông Đồ (Dm)/SlowRock/T58 Youtube  
Kết Lễ Hang Belem F/T66 Piano/String       Đem Tin Mừng Fmajor/Paso/T80 MP3    
  (CN5TN-B) Feb 4th, 2018       (CN1MC-B) Feb 18th, 2018      
Chủ Đề Chúa đến để giải thoát chúng ta.       Ăn năn sám hối. Sống hăm ḿnh để thanh luyện      
Nhập Lễ Hăy Đến #123 Fmajor/Paso/T68 MP3   Xuân Hy Vọng Bb/Paso/T70 (Intro)
Đáp Ca TV146 (HVH)
MP3
  TV24 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Chẳng Biết Lấy Ǵ #202 Fmajor/Bebop/Ballard/T113 Youtube   Dâng Chúa Ngày Xuân /Fmajor/ Youtube  
Rước Lễ Sống Trong Niềm Vui #317 Am/SlwRock/T58 (Intro)   Ngày Xuân Bên Chúa Fmajor/Valve/Txx MP3  
Extra     Chúc Xuân (Cmajor) Paso/T88  
Kết Lễ Tạ Ơn Chúa Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83       Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh C/8Beat/T70     (Intro)
  (CN3MC-B) Mar 4th, 2018       (CN5MC-B) Mar 18th, 2018      
Chủ Đề Tuân giữ giới luật và nhiệt thành với nhà Chúa.       Hy sinh mạng sống ḿnh. Sự chết phát sinh hoa qủa      
Nhập Lễ Con Nay Trở Về Fm/PianoString (SlowRck/T57) Youtube   Con Đường Chúa Đă Đi Qua F/SlowRck/T60  
Đáp Ca TV18 (HVH)
MP3
  TV50 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Hiến Lễ Cuộc Đời #234 (Cm)/Piano/String   Dâng Niềm Cảm Mến #309/Am/Ballard/T54 Intro  
Rước Lễ Chút Ḷng Son #203 Am/Ballard/T60   Nắm Tro Tàn Am/Ballard/T65 mp3  
Kết Lễ Xin Thương Con Am/Piano Ballard/T59       Mẹ Nhân Loại #519 (Dm) MP3    
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")