Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 12-2020 to 03-2021

 
1st Sunday
    Misc Info
3rd Sunday
    Misc Info
  (CN02MV-B) Dec 6, 2020       (CN04MV-B) Dec 20, 2020      
Chủ Đề Hăy dọn đường Chúa cho ngay thẳng.       Xin Vâng      
Nhập Lễ Trời Cao (F/Piano/String or Bebop/T80)   Trời Cao (F/Piano/String or Bebop/T80)  
Đáp Ca TV84 (HVH) MP3   TV88 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng Lên #223 (F/PianoString)   Tấm Bánh Ly Rượu #264 (pg 140) Gm/Piano  
Rước Lễ Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String  
Kết Lễ
Nguyện Mùa Vọng F/Bebop-Boston/T85
     
Xin Vâng #531 (G/Paso/T75)
     
  TL Mừng Chúa G/S Dec 27, 2020        TLGS (2020) Extra      
Chủ Đề                
Nhập Lễ Noel Đă Về Đây (Amajor)/PowerBallard/T113 MP3 (ver Cmajor) Bài Đọc Canh Thức  
Đáp Ca TV97 (Kim Long) Youtube   * Trời Cao (F/Piano/String or Bebop/T80) MP3 Youtube  
Dâng Lễ Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh (F) MP3 Youtube   * Vui Lên - by Mi Trầm (F/Paso/T90) MP3 Youtube  
Rước Lễ Cao Cung Lên (Gm/T70/) MP3 Youtube * Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C, Boston/T62) MP3 CĐ NgànThông
Extra      
Kết Lễ
Hang Belem (F/T66 Piano/String)
     
 
     
  January 3, 2021       (CN2TN-B) 1/17/2021      
Chủ Đề Lễ Hiển Linh       Hăy giới thiệu Chúa cho người khác.      
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh (Am/Paso/T65) (Intro) Hát Lên Bài Ca #120 (G/Paso/T70)  
Đáp Ca TV71 (HVH) MP3   TV39 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh (F) MP3 Youtube   Lời Thiêng #246 (Fmajor/Slow Surf/T68) Youtube  
Rước Lễ Cao Cung Lên (Gm/T70/) MP3 Youtube   Chứng Nhân T́nh Yêu #305 Dm/Slowrock  
Kết Lễ
Loài Người Ơi (G/8Beat/T73)
MP3    
Đem Tin Mừng (Fmajor/Paso/T80)
MP3    
  (CN5TN-B) 2/7/2021 Lễ Tất Niên   (CN1MC-B) 2/21/2021      
Chủ Đề Chúa đến để giải thoát chúng ta.       Ăn năn sám hối. Sống hăm ḿnh để thanh luyện      
Nhập Lễ
Xuân Hy Vọng (Bb/Paso/T70)
Intro   Con Nay Trở Về (Fm/PianoString/SlwRck/T58) Youtube  
Extra Thánh Phaolô Tông Đồ (Dm/SlowRock/T58) Youtube      
Đáp Ca TV8 Minh Niên (HVH)
MP3
Youtube   TV24 (HVH)
MP3
Youtube  
Dâng Lễ Dâng Chúa Ngày Xuân Fmajor/CCC/T115 MP3 Youtube   Hiến Lễ Cuộc Đời #234 (Boston/T61) Youtube  
Rước Lễ Ngày Xuân Bên Chúa (F/Valve/T105) MP3   Chút Ḷng Son #203 (Am/Ballard/T60) Youtube  
Extra Chúc Xuân (Cmajor/Paso/T88) Beats      
Kết Lễ
Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh (C/8Beat/T70)
Intro    
Xin Thương Con (Am/Piano Ballard/T59)
  Youtube  
  (CN3MC-B) 3/7/2021       (CN5MC-B) 3/21/2021      
Chủ Đề Tuân giữ giới luật và nhiệt thành với nhà Chúa.       Hy sinh mạng sống ḿnh. Sự chết phát sinh hoa qủa.      
Nhập Lễ Kinh Chay (Cm/PianoString) Youtube  
Xin Thương Con (Am/Piano Ballard/T59)
Youtube  
Đáp Ca TV18 (HVH)
MP3
  TV50 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Dâng Lên #223 (F/PianoString)   Dâng Chúa 3 #218 (Em/BOP/T108) MP3 Youtube  
Rước Lễ Trông Cậy Chúa #869 (pg 325) Am/SlowRck/T58 Intro   Con Đường Chúa Đă Đi Qua F/SlowRk 60 Youtube  
Kết Lễ Lạy Thánh Giuse (Amajor/Paso/T85)   YouTube  
Mẹ Nhân Loại #519 (Dm)
MP3    
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")