Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 03-2010 to 06-2010

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN 3 MC - C) March 7, 2010   (CN 5 MC - C) March 21, 2010  
Nhập Lễ Chúa Nhân Từ (Dm) piano/string (slow)   Nguyện Chúa Chí Ái Dm/Piano/string  
Đáp Ca CN 3MC/năm C TV102 (Thái Nguyên) (Gm)   CN5 MC/năm C TV125 (HVH) Chúa đă đối xử...A(-2)  
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu Gm(-1) piano/string (TCCĐ 47)   Thân Lúa Miến F(-1) piano/string  
Rước Lễ Mầu Nhiệm Yêu Thương F(-2)/SlowR/T57 Nghe Nhạc Chính Ḿnh Máu Chúa Dm(-2)/Boston/T60  
Kết Lễ Kinh Chay Cm/Piano/String   Kinh Chay Dm(-2)/Piano/String  
  Lễ Phục Sinh - April 4, 2010   (CN 3 PS - C) April 18, 2010  
Nhập Lễ Chúa Đă Sống Lại C/Paso/T70   Chúa Nay Đă Phục Sinh F/Paso 100  
Đáp Ca TV117 Chúa Nhật Phục Sinh (HVH) - C   CN3 PS/C TV29 Xuân Minh Am(-2)  
Ca Tiếp Lên Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) Nghe Nhạc Tựa Làn Trầm Hương G/Valve 104  
Extra Rảy Nước Thánh Em/      
Dâng Lễ Tiến Ca Phục Sinh G piano/string      
Rước Lễ Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57   Con Tin Thưa Thầy A(-2)/SlowR 60  
Kết Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65   Chúa Nay Đă Phục Sinh F/Paso 100  
  (CN 5 PS - C) May 2, 2010   (CN 7 TN - C) CN 7 PS - Chúa Lên Trời May 16, 2010  
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65   Đừng Đứng Đó A/Paso/T70  
Đáp Ca CN5 PS/C TV144 Tâu Thánh Thượng/Martino C   Chúa Ngự Lên TV46/Mi Trầm 'A'  
Dâng Lễ Xin Dâng 18 Am(-2)/SlowR/T57 Nghe Nhạc Lễ Dâng 2 D(-2)/Wbadao Ballards/T62  
Rước Lễ Hăy Thương Yêu Nhau Dm(-2)/Tango/T100   Chúa Đă Lên Trời C/C-Rambo/T63  
Kết Lễ Hoa Ḷng Dâng Mẹ A/Paso/T65   Lời Cầu Cho Xứ Đạo G(-2)/Valve/T98  
  (CN 10 TN - C) Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa June 6, 2010   (CN 12 TN - C) Father's Day June 20, 2010  
Nhập Lễ Lên Đền Thánh G(+2)/Paso3/88   Ngàn Dân Ơi Dm/ScandCountry2/Paso/T70  
Đáp Ca Thượng Tế Muôn Đời (HT) TV109 'Am'   CN12 TN - TV62 Năm C LmTuDuyen G (-2)  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến Am(-2)/PowerBallad/T54 Nghe Nhạc Trên Đĩa Thánh Gm(-3)/Piano Ballad/T59 Nghe Nhạc
Rước Lễ Chính Ḿnh Máu Chúa Dm(-2)/Boston/T60   Mầu Nhiệm Yêu Thương F(-2)/SlowR/T57 Nghe Nhạc
Extra     Cầu Cho Cha Mẹ 2 Am(-3)/LoveSong-PianoBallad/T63 Nghe Nhạc Local MP3
Kết Lễ Tạ Ơn Chúa Với Mẹ Dm/Bebop/83   Chút T́nh Con Thơ G(-2)/Paso/T60 TCCĐ 349  
Bộ Lễ Nguyễn Văn Trinh Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa