Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 03-2013 to 06-2013

  1st Sunday   Misc Info 3rd Sunday   Misc Info
  (CN3 MC - C) Mar. 3rd, 2013     (CN5 MC - C) Mar. 17th, 2013    
Nhập Lễ Chúa Nhân Từ (Dm) piano/string (slow)   Nguyện Chúa Chí Ái Dm/Piano/string  
Đáp Ca CN 3MC/năm C TV102 (Thái Nguyên) (Gm)   CN5 MC/năm C TV125 (HVH) Chúa đă đối xử...Amajor  
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh #258 (pg 135) Gm(-2)/Piano Ballad/T59  Intro Thân Lúa Miến F piano/string #255 (pg 132)  
Rước Lễ Con Đường Chúa Đă Đi Qua F/SlowRk 60   Chính Ḿnh Máu Chúa Cm/Boston/T60 #302 (pg 145) (Intro)
Kết Lễ Kinh Chay Cm/Piano/String   Kinh Chay Cm/Piano/String  
  Lễ Phục Sinh - Mar. 31st, 2013     (Extra)    
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70      
Đáp Ca TV117 Chúa Nhật Phục Sinh (HVH) - C   Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) (Intro)
Dâng Lễ Tiến Ca Phục Sinh G piano/string (Intro)   (nghe nhac)
Rước Lễ Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 (Intro)    
(extra) Tôi Đă Thấy Nước Dm/PianoString    
Kết Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65      
  (CN2 PS - C) April 7th, 2013     (CN4 PS - C) April 21st, 2013    
Nhập Lễ Chúa Nay Đă Phục Sinh F/Paso/T100   Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70  
Đáp Ca CN 2 PS TV117 (LM Từ Duyên) Cmajor   TV99 Ta Là Dân Tộc (Mi Giáng) Dm (scorch)
Dâng Lễ Con Xin Tiến Dâng Dm/Paso/T60 #210 (pg 84)   Tiến Ca Phục Sinh G piano/string (Intro)
Rước Lễ Con Hăy Nhớ Rằng (Cmajor)   Chúa Chăn Nuôi Tôi (Dm) Piano/String #813 (pg 259) (Intro)
Kết Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65   Xin Vâng G/Paso/T75 #531 (pg 211)  
  (CN6 PS - C) May 5th, 2013     (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) May 19th, 2013    
Nhập Lễ Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65   Con Xin Dâng Mẹ #506 (pg184) F/Paso/T60  
Đáp Ca TV66 Chư Dân Hăy Ca Tụng (Mi Giáng) Cmajor MP4 (scorch) TV103 Lễ Hiện Xuống (LM Thái Nguyên) Gminor (Scorch)
Dâng Lễ Dâng Ngài #308 (pg 151) A/Boston/T62 (Intro) Dâng Niềm Cảm Mến Am/Ballad/T54 - #309 (pg 152) (intro)
Rước Lễ Chứng Nhân T́nh Yêu #305 (pg 148) Dm/Slow Rk/T58   Thánh Thần Hăy Đến #704 (pg 239) Am/ MP3  
Kết Lễ Hoa Ḷng Dâng Mẹ #509 (pg 187) A/Paso/T65   Nguồn Cậy Trông #523 (pg 202) G/Valve/T110  
  (Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa) June 2nd, 2013     (CN11 - TN C) June 16th, 2013 - Father's Day    
Nhập Lễ Lên Đền Thánh #127 (pg 52) A/Paso3/88 Intro Ngàn Dân Ơi #129 (pg 54) Dm/Paso/T70  
Đáp Ca Thượng Tế Muôn Đời (HT) TV109 'Am' Allelulia MP4 TV31 (Mi Giáng) Dm (Scorch)
Dâng Lễ Xin Dâng 18 #320 (pg 165) Am/SlowRck/T60 (Intro) Dâng Lên #223 (pg 97) F/Piano-String  
Rước Lễ Chính Ḿnh Máu Chúa #302 (pg145) Cm/Boston/T60 Intro Mầu Nhiệm Yêu Thương #315 (pg 160) F/Slow Rk/T57 (Intro)
Kết Lễ Tạ Ơn Chúa Với Mẹ #525 (pg 204) Dm/Bebop/83     Chút T́nh Con Thơ #505 (pg 183) G/Paso/T60    
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")