GĐThnhPhaol-LịchTrnhBiHtCN-PVNăm"C"04-2019to07-2019

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN5MC-C) April 7, 2019       (L Phục Sinh) April 21, 2019      
Chủ Đề Cha l đấng hay tha thứ. Hy sống trong sạch.       Lễ Cha Phục Sinh      
Nhập Lễ Con Đường Cha Đ Qua F/SlowRock/T60   Mừng Cha Phục Sinh (Cmajor/Paso/T100) MP3  
Đp Ca TV125 (HVH) MP3   TV117 (HVH) CNPS (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody
Tiếp Lin     Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Lin) YouTube Intro  
Dng Lễ Hiến Lễ Cuộc Đời #234 (Cm/PianoString)   Dng Lễ Phục Sinh (Gmajor)/Piano Ballad/T62 MP3  
Rước Lễ Ph Thc (Dm/SlowRock/T58   Mừng Cha Khải Hon (Fmajor/Paso/T95) MP3  
(Extra)        
Kết Lễ
Mẹ Nhn Loại #519 (Dm)
MP3    
Lạy Nữ Vương Thin Đng (Cmajor)
  Youtube  
  (CN3PS-C) May 5, 2019       (CN5PS-C) May 19, 2019      
Chủ Đề Lm nhn chứng cho đức Kit.       Hy yu thương nhau.      
Nhập Lễ No Ta Hy Mừng Vui C/Paso/T65   Trăm Triệu Lời Ca #137 C/Paso/T75  
Đp Ca TV29 (HVH) MP3   TV144 (HVH) MP3  
Dng Lễ Tiến Ca Phục Sinh G/PianoString Intro   Lễ Dng 2 #240 D/Wbadao/T62  
Rước Lễ Cha L Tnh Yu #818 D/Valve/T110 MP3   Tnh Cha Thương Con (Gm) MP3 Ver Am  
Kết Lễ


Hương Lng Dng Mẹ #511 (Am/SlowRck/T58)
YouTube  
Hoa Lng Dng Mẹ #509 A/Paso/T65
     
  May 24, 2019              
Chủ Đề Thnh Lễ An Tng LH Phr Trương Thin Phc              
Nhập Lễ Đi Về Nh Cha 2 #117 (Am/Paso/T70)      
Đp Ca Cha Ban Ơn Cứu Độ (Gm) YouTube      
Dng Lễ Dng Ln #223 (F/PianoString)      
Rước Lễ Sự Sống Thay Đổi M Khng Mất Đi (Gm/Ballard/T62) YouTube      
Rước Lễ Hy Lễ Cuối Cng (Gm/SlowRock-Piano/T57) MP3      
Kết Lễ
Ngy Về (Cmajor)
YouTube    
 
     
  (CN7PS-C) June 2, 2019       (CN11TN-C) June 16, 2019      
Chủ Đề Lễ Cha Ln Trời       Lễ Cha Ba Ngi (Father's Day)
Nhập Lễ Đừng Đứng Đ #118 (Amajor/Paso/T70)   No Hy Chc Tụng (Cmajor/Paso/Txx)  
Đp Ca TV46 (HVH) MP3   TV8 (HVH) MP3  
Dng Lễ Dng Cha 3 #218   Ca Khc Trầm Hương #201 (D/Wbadao/T60)  
Rước Lễ Mừng Cha Ln Trời (Cmajor/Paso/T82) MP3   Hồng n Cha Bao La (Cmajor)  
Kết Lễ
Đem Tin Mừng (Fmajor/Paso/T80)
MP3    
Cầu Cho Cha Mẹ 2 #304 (Am/PianoBallad/T63)
     
  (CN14TN-C) July 7, 2019       (CN16TN-C) July 21, 2019      
Chủ Đề Ra đi rao giảng tin mừng.       Lắng nghe lời Cha.      
Nhập Lễ Niềm Vui Thiết Tha #131 (Cmajor/Paso/T60)   Hy Đến #123 Fmajor/Paso/T68 MP3  
Đp Ca TV65 (HVH)
MP3
  TV14 (HVH)
MP3
 
Dng Lễ Xin Dng 18 #320 (Am/SlowRock/T58) Intro   Lễ Dng #239 (NgMongHuynh) (Am/Ballard/T55) MP3  
Rước Lễ Khc Cảm Tạ #313 (Dm/SlowRock/T58) MP3 Intro   Lắng Nghe Lời Cha #314 (Am/SlowRk/T60) Intro  
Extra Khc Ca Tạ Ơn Cm(SlowRock/T58) YouTube      
Kết Lễ Tạ Ơn Cha Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83
 
    Xin Vng #531 (G/Paso/T75)
 
   
Lng Con Hn Hoan F/Paso/T75
MP3
Chuỗi Kinh Lng Thương Xt (Cm/Boston/T58) MP3
Bộ Lễ Ca Ln Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ha
Thnh Thnh Thnh (MP3) Lạy Chin Thin Cha (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung H Tin Mừng (Gminor): "Chc tụng v ngợi khen "
Tuyn Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyn Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Cha, chng con loan truyền ")