GĐ Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 04-2019 to 07-2019

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
   (CN5MC-C) April 7, 2019       (Lê Phục Sinh) April 21, 2019      
Chủ Đề Chúa là đấng hay tha thứ.  Hăy sống trong sạch.       Lễ Chúa Phục Sinh      
Nhập Lễ Con Đường Chúa Đă Qua F/SlowRock/T60   Mừng Chúa Phục Sinh (Cmajor/Paso/T100) MP3  
Đáp Ca TV125 (HVH) MP3   TV117 (HVH) CNPS (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody
Tiếp Liên     Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) YouTube Intro  
Dâng Lễ Hiến Lễ Cuộc Đời #234 (Cm/PianoString)   Dâng Lễ Phục Sinh (Gmajor)/Piano Ballad/T62 MP3  
Rước Lễ Phó Thác (Dm/SlowRock/T58   Mừng Chúa Khải Hoàn (Fmajor/Paso/T95) MP3  
(Extra)        
Kết Lễ
Mẹ Nhân Loại #519 (Dm)
MP3    
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Cmajor)
  Youtube  
  (CN3PS-C) May 5, 2019       (CN5PS-C) May 19, 2019      
Chủ Đề Làm nhân chứng cho đức Kitô.       Hăy yêu thương nhau.      
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV29 (HVH) MP3   TV144 (HVH) MP3  
Tiếp Liên      
Dâng Lễ      
Rước Lễ        
Extra        
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN7PS-C) June 2, 2019       (CN11TN-C) June 16, 2019      
Chủ Đề Lễ Chúa Lên Trời       Lễ Chúa Ba Ngôi (Father's Day)
Nhập Lễ        
Đáp Ca TV46 (HVH) MP3   TV8 (HVH) MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
     
 
     
  (CN14TN-C) July 7, 2019       (CN16TN-C) July 21, 2019      
Chủ Đề Ra đi rao giảng tin mừng.       Lắng nghe lời Chúa.      
Nhập Lễ      
Đáp Ca TV65 (HVH)
MP3
  TV14 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Extra        
Kết Lễ  
 
     
 
   
Ḷng Con Hân Hoan F/Paso/T75
MP3
Chuỗi Kinh Ḷng Thương Xót (Cm/Boston/T58) MP3
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")