Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 07-2010 to 10-2010

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN 14 QN - C) July 4, 2010   (CN 16 QN - C) July 18, 2010  
Nhập Lễ (No Mass - Orlando service only)   Hát Lên Bài Ca G(-2)/Paso/70  
Đáp Ca     CN 16 TN TV14 Lm Thái Nguyen Am (-2)  
Dâng Lễ     Xin Dâng 18 Am(-2)/SlowR/T57 Nghe Nhạc
Rước Lễ     Lắng Nghe Lời Chúa Am(-2)/SlowRk/T60 (TCCĐ 086) Nghe Nhạc
Kết Lễ     Lời Cầu Cho Xứ Đạo G(-2)/Valve/T98  
  (CN 18 QN - C) August 1, 2010   (CN 20 QN - C) Lễ Đức Mẹ Lên Trời August 15, 2010  
Nhập Lễ Về Nơi Đây C (-3)/Paso/T83   Mẹ Lên Trời G(-3)/Paso/T73 TCCĐ 348  
Đáp Ca TV94 (CN18, CN27) Lm Thái Nguyên C (-3)   TV44 Mẹ Lên Trời (Từ Duyên) C  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến Am(-2)/PowerBallad/T54 Nghe Nhạc Dâng Ngài A/Boston/T62 TCCĐ 439 Nghe Nhạc Local MP3
Rước Lễ Đừng Bỏ Con Chúa Ơi Dm (-4)/SLRock/57 Nghe Nhạc Khúc Cảm Tạ Dm(-3)/SLRock/58 Nghe Nhạc Local MP3
Extra     Cầu Cho Cha Mẹ 2 Am(-3)/LoveSong-PianoBallad/T63 TCCĐ 164 Nghe Nhạc Local MP3
Kết Lễ Trong An B́nh G/Paso/100   Chút T́nh Con Thơ G(-2)/Paso/T65 TCCĐ 349  
  (CN 23 QN - C) September 5, 2010   (CN 25 QN - C) September 19, 2010  
Nhập Lễ Ngợi Ca C(-4)/Rhumba/92   Lời Ca Dâng F/Paso/T67 TCCĐ 021  
Đáp Ca TV89 CN 23 TN C Ninh Doăn Hùng Am   TV112 CN 25 TN C Hăy Ngợi Khen Chúa Dm(-2) Đinh Công Huỳnh  
Dâng Lễ Lời Thiêng F(-2)/Slow Surf/T68 Nghe Nhạc Lễ Dâng 2 D(-2)/Wbadao Ballad/T62 TCCĐ 065  
Rước Lễ Ân T́nh Chúa Dm/Slow Rock/T55 (intro) Cuộc Đời C̣n Dài F(-2) Power Ballad/T60  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông G/Valve/T110   Xin Vâng G Paso/75 TCCĐ 330  
  (CN 27 QN - C) October 3, 2010   (CN29 QN - C) Khánh Nhật Truyền Giáo Oct. 17,  2010  
Nhập Lễ Về Nhà Cha G/Party Polka/T100   Trăm Triệu Lời Ca C(-2)/Paso/T75  
Đáp Ca TV94 (CN18, CN27) Lm Thái Nguyên C (-3)   TV120 (CN29 TN) Lm Nguyễn Duy Dm(-4)  
Dâng Lễ Dâng Lên F/Piano-String TCCĐ 036   Trên Đĩa Thánh Gm(-3)/Piano Ballad/T59 TCCĐ052  
Rước Lễ Gọi Lời Yêu Thương G(-2)/Slow Rck/T59 TCCĐ 087   Chúa Là Con Đường Am(-2)/Slow Rck/T58 TCCĐ 137  
Kết Lễ Tràng Hoa Mân Côi G(-2)/Paso/T65 TCCĐ 335   Tiếng Hát Thiên Thu C(-2 )/Power Ballad/T60 TCCĐ331  
Bộ Lễ Nguyễn Văn Trinh Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa