Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 07-2013 to 11-2013

  1st Sunday     Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN14 TN - C) July 7th, 2013       (CN16 TN - C) July 21st, 2013      
Nhập Lễ Thần Khí Chúa Sai Tôi #703 (pg 238) Dmajor   Ngợi Ca #130 (pg 55) C/Rhumba/92  
Đáp Ca TV65 by HVH (Cmajor) MP3 (Alleluia)   TV14 by HVH (Amajor) MP3 Alleluia (melody)
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương #259 G/Valve/T104   Đôi Tay Này #231 (pg 105) Dm/Paso/T50 (Intro)  
Rước Lễ T́nh Chúa Thương Con - Gm MP3 (Ver Am)   Lắng Nghe Lời Chúa #314 (pg 159) Am/SlowRk/T60 (Intro)  
Kết Lễ Nguồn Cậy Trông #523 (pg 202) G/Valve/T110   Trong An B́nh #405 (pg 174) G/Paso/T100  
  (CN18 TN - C) Aug. 4th, 2013       (CN20 TN - C) Aug. 18th, 2013      
Nhập Lễ Về Nơi Đây #145 (pg 70) C/Paso/T83 (Intro)   Hát Lên Bài Ca #120 (pg 46) G/Paso/70  
Đáp Ca TV94 by HVH (Amajor) MP3 Alleluia (melody) TV39 by HVH (Am) MP3 Alleluia (melody)
Dâng Lễ Con Xin Tiến Dâng #210 (pg 84) Dm/Paso/T60   Dâng Niềm Cảm Mến Am/Ballad/T54 - #309 (pg 152) (Intro)
Rước Lễ Yêu Thương Cho Người #322 (pg 167) Gm/Bolero/T95 (Intro)   Chúng Con Cần Đến Chúa #820 (pg 267) Am/SlowRk/T58 (Nghe nhac)
Kết Lễ Chút T́nh Con Thơ #505 (pg 183) G/Paso/T60   Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (pg 193) G/Valve/T98 (Intro)
  (CN22 TN - C) Sept. 1st, 2013       (CN24 TN - C) Sept. 15th, 2013      
Nhập Lễ Ngàn Dân Ơi #129 (pg 54) Dm/Paso/T70   Con Nay Trở Về Fm/Piano/String  
Đáp Ca TV67 by HVH (Gmajor) MP3 (Alle. Melody) TV50 by HVH (Am) MP3 (Alle. Melody)
Dâng Lễ Con Chỉ Là Tạo Vật #204 (pg 78) Am/WBaDao/T60 (Intro) Ca Khúc Trầm Hương #201 (pg 74) D/Wbadao/T60  
Rước Lễ Chúa Là Con Đường #816 (pg 262) Am/SlowRock/T58 (Intro) Cha Ơi Con Đă Về #809 (pg 253) Am/SlowRck/58 MP3  
Extra     Nguyện Cầu Cho Nhau Dm/SlowRck/58 MP3 (Intro)
Kết Lễ Bài Ca Dâng Mẹ #501 (pg 176) C/Valve/T110   Xin Vâng #531 (pg 211) G/Paso/T75  
  (CN27 TN - C) Oct. 6th, 2013       (CN29 TN - C) Oct. 20th, 2013 (Khánh Nhật Truyền Giáo)      
Nhập Lễ Về Nhà Cha #142 (pg 68) G/Party Polka/T100   Trăm Triệu Lời Ca #137 (pg 63) C/Paso/T75  
Đáp Ca TV94 by HVH (Amajor) MP3 (Alle. Melody) TV120 by HVH (Amajor) MP3 (Alle. Melody)
Dâng Lễ Dâng Lên #223 (pg 97) F/Piano-String   Trên Đĩa Thánh #258 (pg 135) Gm/Piano Ballad/T59  (intro)
Rước Lễ Xin Ban Thêm Ḷng Tin (Gminor) (Audio)   Chứng Nhân T́nh Yêu #305 (pg 148) Dm/SlowRck  
Kết Lễ Tràng Hoa Mân Côi #529 (pg 209) G/Paso/T65   Nữ Vương Mân Côi #524 (pg203) G/Ballard/Txx  
  (CN31 TN - C) Nov. 3rd, 2013       (CN33 TN - C) Nov. 17th, 2013      
Chủ Đề Thiên Chúa Đi T́m Kẻ Tội Lỗi       Hăy Bền Đỗ Đến Cùng      
Nhập Lễ Ngợi Ca #130 (pg 55) C/Rhumba/T92   Tôi Muốn Hát Một Bài Ca #136 (pg 62) Am Scorch
Đáp Ca TV144 by HVH (Fmajor) MP3 Alleluia Melody TV97 by HVH (Fmajor) MP3 Alleluia Melody
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương #259 (pg 136) G/Valve/T104   Dâng Ngài #308 (pg 151) A/Boston/T62 (Intro)
Rước Lễ Khúc Cảm Tạ #313 (pg 157) Dm/SlowRck/T58 (Intro) Niềm Xác Tín Của Con #316 Am/SlowRock/T58  
Kết Lễ Chút T́nh Con Thơ #505 (pg 183) G/Paso/T60       Xin Mẹ Thương #530 (pg 210) Am      
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")