GĐ Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 08-2019 - 11-2019

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN18TN-C) Aug. 4, 2019       (CN20TN-C) Aug. 18, 2019      
Chủ Đề Hăy T́m Kiếm Những Sự Trên Trời       Kiên Quyết Chiến Đấu Cho Niềm Tin      
Nhập Lễ Con Bước Lên Bàn Thờ #111 (Fmajor/Valve/T110   Ngợi Ca #130 (C/Rhumba/T92)  
Đáp Ca TV94 (HVH) MP3   TV39 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Đôi Tay Này #231 (Dm/ChartBallard/T55) Intro Melody Dâng Về Ngài (Dm/PianoSlowRck/T65) Youtbue  
Rước Lễ Cuộc Đời C̣n Dài #307 (F/)Piano/Power Ballad/T60 Intro Melody Tin Hay Không Tin (Dmajor/PianoSlowRck/T55) Youtbue  
Kết Lễ
Hoa Ḷng Dâng Mẹ #509 (A/Paso/T65)
     
Tận Hiến Cho Đức Mẹ #526 (G/Valve/T110)
     
  (CN22TN-C) Sept.  1, 2019       (CN24TN-C) Sept. 15, 2019      
Chủ Đề Sống Khiêm Hạ       Thiên Chúa Là Cha Nhân Lành      
Nhập Lễ Đến Trước Nhan Ngài #115 (F/Paso/T70) YouTube   Đến Trước Nhan Ngài #115 (F/Paso/T70) YouTube  
Đáp Ca TV67 (HVH) MP3   TV50 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T104)   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T104)  
Rước Lễ Trong Trái Tim Chúa Yêu #870 Am/SlowSurf/T60 MP3   Cha Ơi Con Đă Về #809 (Am/SlowRock/T57) YouTube  
Kết Lễ
Chút T́nh Con Thơ #505 (G/Paso/T65)
     
Chút T́nh Con Thơ #505 (G/Paso/T65)
     
  (CN27TN-C) Oct. 6, 2019       (CN29TN-C) Oct. 20, 2019      
Chủ Đề Sức Mạnh Của Niềm Tin       Phải Kiên Tŕ Cầu Nguyện      
Nhập Lễ Về Nơi Đây #145 (C/Paso/T83)   Niềm Vui Thiết Tha #131 (C/Paso/T60)  
Đáp Ca TV94 (HVH) MP3   TV120 MP3  
Dâng Lễ Dâng 2 #215/Gm/Valve/T100 Intro   Dâng Ngài #308 (A/Boston/T62) Intro  
Rước Lễ Xin Ban Thêm Ḷng Tin (Gm/SlowRock/T58) MP3   Trông Cậy Chúa #869 (Am/SlowRock/T58) Intro  
Kết Lễ
Con Xin Dâng Mẹ #506 (G/Paso/T63)
     
Xin Vâng #531 (G/Paso/T75)
     
  (CN31TN-C) Nov. 3, 2019       (CN33TN-C) 11/17/2019      
Chủ Đề Thiên Chúa Đi T́m Kẻ Tội Lỗi       Hăy Bền Đỗ Đến Cùng      
Nhập Lễ Chung Lời Tạ Ơn/Cảm Tạ #143/G/Paso/T63   Đến Trước Nhan Ngài #115 (F/Paso/T70) YouTube  
Đáp Ca TV144 (HVH)
MP3
  TV97 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Xin Dâng 18 #320 (Am/SlowR/T58) Intro   Lễ Dâng #239 (NgMongHuynh) (Am/Ballard/T55) MP3  
Rước Lễ Sống Trong Niềm Vui #317 Am/SlwRock/T58 Intro   T́nh Ca Vô Tận #861 (Am/Slowsurf/T60) MP3  
Extra        
Kết Lễ Xin Mẹ Thương #530 (Am/PianoString)
 
   
Thánh Cecilia #615 F/Paso/T80
 
   
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên Thiên Chúa (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")