Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 11-2010

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN 32 QN - C) November 7, 2010   Lễ Chúa Kitô Vua Nov. 21, 2010  
Nhập Lễ Ngợi Ca C/Rhumba/92   Hoan Hô Vua Giêsu F/Paso/T75  
Đáp Ca TV16 "No Thỏa T́nh Chúa" Mi Giáng Dm   TV121 Ninh Doăn Hùng C(-3)  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến Am/PowerBallad/T54 TCCĐ 043   Tựa Làn Trầm Hương G/Valve T104  
Rước Lễ Khúc Cảm Tạ Dm/SLRock/58 Nghe Nhạc Mầu Nhiệm Yêu Thương F/SlowR/T57
  Nguyện Cầu Cho Nhau Dm/SLRock/58 TCCĐ 390 Intro    
Kết Lễ Tán Tụng Hồng Ân C/Piano-Organ/TCCĐ 158   Thánh Cecilia F(-3)/Paso/T80  
  Văn Nghệ Thánh Nhạc (Orlando FL) Sunday Dec/12 @ 7pm      
  Chúa Ra Đời Em/Baroque Air/T57 MP3    
         
         
         
         
         
Nhập Lễ        
Đáp Ca        
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ        
         
Nhập Lễ        
Đáp Ca        
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ        
Bộ Lễ Nguyễn Văn Trinh Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa