Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 12-2009 to 02-2010

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN 2 MV - C) December 6, 2009   (CN 4 MV - C) December 20, 2009  
Nhập Lễ Nguyện Mùa Vọng (TCCĐ 223) F/Bebop-Boston/85   Nguyện Mùa Vọng (TCCĐ 223) F/Bebop-Boston/85  
Đáp Ca TV 125 (Kim Long) (Việc Chúa làm cho ta …) Dm   Xin Hồi Phục TV79 Hải Triều (Am) Piano/String  
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu (TCCĐ 47) Gm(-1)/Piano   Tựa Làn Trâm Hương G/Valve T104  
Rước Lễ Hướng Tâm Hồn Lên (TCCĐ 238) F(-2)/Paso/70   Để Chúa Đến (TCCD234) Am(-2)/8Beat/T95 or Piano/String Nghe Nhạc
Kết Lễ Trời Cao (TCCĐ 233) F(-3)/Piano/String or Bebop/80   Trời Cao (TCCĐ 233) F(-3)/Piano/String or Bebop/80  
  Lễ Giáng Sinh Friday 12/25/2009   (Chrismas Extended)  
Nhập Lễ Ca Vang Lên (TCCĐ 264) G(-2)/SlowSurf/T77      
Đáp Ca Tiếng Hát Thiên Thần D/PianoBallad/65 or PianoString      
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi Dm(-2)/PianoString      
Rước Lễ Đêm Nay Noel (TCCĐ 247) C(-5)/SlowRk/58 Nghe Nhạc Chúa Yêu Bé Thơ F/Paso/T68  
Kết Lễ Hang Belem (TCCĐ 246) F(-3)/Paso/75 Piano/String      
  Lễ Hiển Linh Jan. 3, 2010   (CN 2  QN - C) Jan. 17, 2010  
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh Am(-2)/Paso/T65   Hát Lên Bài Ca G(-2)/Piano/  
Đáp Ca TV71 Lễ Hiển Linh Am(-2)   TV95 Chúa Nhật II thường niên (Thái Nguyên) Gm(-2)  
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi Dm(-2)/PianoString   Lễ Dâng 2 D(-2)/Wbadao Ballards/T62  
Rước Lễ Mùa Đông Năm Ấy Dm(-2)/8Beat/T58 (intro) Cuộc Đời C̣n Dài F(-2)/Piano (intro)
Kết Lễ Hang Belem (TCCĐ 246) F(-3)/Paso/75 Piano/String   Lời Cầu Cho Xứ Đạo G(-2)/Valve/T98 (intro)
   (CN 5 QN - C) Thánh Lễ Tết Nguyên Đán Feb. 7, 2010   (CN 1 MC - C) Feb 21, 2010  
Nhập Lễ Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh (intro) Con Nay Trở Về Fm(-3)/Piano  
Đáp Ca TV8 CNTN 5c (HT) Lạ Lùng Thay Dm(-2)/Rhumba/T90   TV90 CN1 MC, Năm C "Xin Hăy Ở Cùng Con" Dm (-2)  
Dâng Lễ Lễ Dâng Mùa Xuân F(-3) (Piano/String) (intro) Hiến Lễ Cuộc Đời Cm(-2)/Piano  
Rước Lễ Kinh Đầu Xuân A(-2)/Valve/T104   Chút Ḷng Son Am(-2)/Piano  
Kết Lễ Xuân Hy Vọng C(-2)/Paso/T69 (intro) Nguồn Cậy Trông G/Valve/T110