Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 12-2012 to 02-2013

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN1 MV - C) Dec. 2nd, 2012   (CN3 MV - C) Dec. 16th, 2012  
Nhập Lễ Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80   Nguyện Mùa Vọng F/Bebop-Boston/T85  
Đáp Ca TV24 CN1 MV-C by Thiên Lư (Amajor)   Is12 CN3 MV-C by LM Từ Duyên (Gmajor) (scorch)
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương #259 G/Valve/T104   Tấm Bánh Ly Rượu #264 (pg 140) Gm/Piano  
Rước Lễ Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String   Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String  
(extra)      
Kết Lễ Xin Vâng #531 G/Paso/T75   Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80  
  Lễ Giáng Sinh - Dec. 25th, 2012   Giáng Sinh (Extra before Mass)  
Nhập Lễ Quê Hương Thượng Đế F/Bebop (nghe nhạc) Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80  
Đáp Ca TV97 (II) HT (Gmajor)   Nguyện Mùa Vọng F/Bebop-Boston/T85  
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa/Am/PianoString (nghe nhạc) Tiếng Hát Thiên Thần F/Piano/String  
Rước Lễ Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời F/PianoString (nghe nhạc) Đêm Thánh Vô Cùng C(-2)/Boston/T60  
(extra)      
Kết Lễ Hang Belem F/Paso/75 Piano/String (nghe nhạc)    
  Lễ Hiển Linh - Jan. 6th, 2013   (CN2 TN - C) Jan. 20th, 2013  
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh Am/Paso/T65 (intro) Hát Lên Bài Ca #120 (pg 46) G/Paso/T70-75  
Đáp Ca TV71 Lễ Hiển Linh Am   TV95 CN 2 TN (LM Thái Nguyên) Gm  
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa/Am/PianoString   Giờ Đây Chúng Con #232 (pg 106) Gm/PianoString  
Rước Lễ Đêm Thánh Vô Cùng C(-2)/Boston/T60   Dấu Ấn T́nh Yêu #310 (pg 153) Dm/SlowRk/T57 (Intro)
Kết Lễ Hang Belem F/Paso/75 Piano/String   Xin Vâng #531 (pg 211) G Paso/T75  
  (CN4 TN - C) Feb. 3rd, 2013 - Lễ Tất Niên Quư Tỵ 2013   (CN1 MC - C) Feb. 17th, 2013  
Nhập Lễ Xuân Hy Vọng Bb/Paso/T70 (intro) Con Nay Trở Về Fm(-3)/Piano  
Đáp Ca TV70 CN4 TN-C (Thiên Ly) Cmajor (Scorch) TV90 CN1 MC, Năm C "Xin Hăy Ở Cùng Con" Dm (-2) (MP3)
Dâng Lễ Lễ Dâng Mùa Xuân F/CRambo/T70 (intro) Hiến Lễ Cuộc Đời #234 (pg 109) Cm/Boston/T61  
Rước Lễ Kinh Đầu Xuân Bb/Valve/T100   Trông Cậy Chúa #869 (pg 325) Am/SlowRck/T58 (Intro)
Kết Lễ Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh C/8Beat/T70 (intro) Nguồn Cậy Trông #523 (pg 202) G/Valve/T110  
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")
  02/16/13 Lễ An Táng Cụ Bà Rosa Nguyễn Thị Mỹ (Thân Mẫu Ông Ng Văn Tiến)      
Nhập Lễ Trở Về Cùng Chúa (MP3)    
Đáp Ca TV22      
Dâng Lễ Của Lễ Cậy Trông (MP3)    
Rước Lễ Hy Lễ Cuối Cùng (MP3)    
Làm Phép Bài Ca Tiễn Biệt (MP3)    
Kết Lễ Ngày Về