Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 12-2015 to 03-2016

  1st Sunday     Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN2MV-C) December 6, 2015       (CN4MV-C) December 20, 2015      
Chủ Đề Hăy Sửa Đường và Sẽ Thấy Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa       Giáng Sinh Đem Lại Nguồn Vui      
Nhập Lễ Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80   Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80  
Đáp Ca TV125 by HVH MP3   TV79 by HVH MP3  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến #309 (pg 152) Am/Ballad/T54 (Intro) Dâng Niềm Cảm Mến #309 (pg 152) Am/Ballad/T54 (Intro)
Rước Lễ Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String   Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String  
Kết Lễ Xin Vâng #531 (pg 211) G/Paso/T75   Xin Vâng #531 (pg 211) G/Paso/T75  
  Đại Lễ Giáng Sinh - Dec 27th, 2015       Christmas Extra      
Chủ Đề (Lễ Thánh Gia)              
Nhập Lễ Noel Hồng Ân (Amajor)/Paso/T65   Niềm Vui Dâng Cao Youtube  
Đáp Ca TV97 by HVH (Gmajor) MP3 Alleluia      
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi Dm/PianoString   Tiếng Hát Thiên Thần F/Piano/String  
Rước Lễ Chúa Ra Đời Em/Baroque Air/T57 MP3   Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C) MP3  
Kết Lễ Hang Belem F/T66 Piano/String      
  (Lễ Hiển Linh) Jan. 3, 2016       (CN2TN-C) Jan. 17, 2016      
Chủ Đề         Chúa làm phép lại tại tiệc cưới Cana.  Tin tưởng vào quyền năng của Chúa      
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh Am/Paso/T65 (Intro) Trăm Triệu Lời Ca #137 (pg 63) C/Paso/T75  
Đáp Ca TV71 (HVH) MP3   TV95 by HVH MP3  
Dâng Lễ Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi Dm/PianoString   Xin Dâng 18 #320 (pg 165) Am/SlowR/T58 (Intro)
Rước Lễ Đêm Thánh Vô Cùng (Bb/C) MP3   Chứng Nhân T́nh Yêu #305 (pg 148) Dm/SlowRck  
Kết Lễ Hang Belem F/T66 Piano/String   Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (pg 193) G/Valve/T98 (Intro)
  (CN5TN-C) Feb. 7, 2016   Lễ Tất Niên   (CN2MC-C) Feb. 21, 2016      
Chủ Đề Mầu Nhiệm Của Ơn Gọi       Trở Nên Giống Đức Kitô. Hăy Tôn Thờ Chúa      
Nhập Lễ Xuân Hy Vọng Bb/Paso/T70 (Intro) Con Nay Trở Về Fm/PianoString  
Đáp Ca TV137 (HVH) MP3   TV26 (HVH) MP3  
Đáp Ca TV8 (HVH) (Minh Niên - Tết Nguyên Đán) MP3          
Dâng Lễ Ca Dâng Mùa Xuân (Dm)/PianoString/T65 MP3   Trên Đĩa Thánh #258 (pg 135) Gm/Piano Ballad/T59  (intro)
Rước Lễ Ngày Xuân Cảm Tạ (Cmajor)/Valve/T105 (Scorch)   Nắm Tro Tàn Am/Ballard/T65 MP3  
Extra Chúc Xuân (Cmajor) Paso/T88          
Kết Lễ Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh C/8Beat/T70     (Intro) Kink Chay Cm/PianoString      
  (CN4MC-C) Mar. 6, 2016       (Lễ Lá) Mar. 20, 2016      
Chủ Đề Chúa Là Cha Nhân Từ       Vinh Quang và Thập Giá      
Nhập Lễ Nguyện Chúa Chí Ái Dm/PianoString   Rước Lá (Cmajor)  
Extra     Bài Thương Khó (Luca) Youtube PDF  
Đáp Ca TV33 (HVH) MP3   TV21 (Từ Duyên)  
Dâng Lễ Hiến Lễ Cuộc Đời #234 (Cm)/Piano/String   Máu Chiên Ḅ (Dm)
Rước Lễ Chút Ḷng Son #203 Am/Ballard/T60   Phó Thác (Dm/SlowRock/T58)  
Kết Lễ Xin Thương Con Am/Piano Ballard/T59       Con Đường Chúa Đă Đi Qua F/SlowRock/T58      
  March 27, 2016 Lễ Phục Sinh        
Chủ Đề Hăy Vui Mừng V́ Chúa Đă Sống Lại              
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70          
Đáp Ca TV117 Chúa Nhật Phục Sinh (HVH) - (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody        
Extra            
Tiếp Liên Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) MP3 Intro          
Dâng Lễ Dâng Lễ Phục Sinh (Amajor)/Txx MP3 Youtube          
Rước Lễ Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 (Intro) (Intro Melody)        
(Extra) Giêsu Khởi Thắng (Bbmajor)/Paso/T90 MP3          
Kết Lễ Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Cmajor)   Youtube          
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")