GioĐonThnhPhaol-LịchTrnhBiHtCN-PVNăm"C"12-2018to03-2019

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday            
  (CN1MV-C) Dec. 02, 2018       (CN3MV-C) Dec. 16, 2018            
Chủ Đề Hy Tỉnh Thức V Giờ Cứu Rỗi Đ Gần Đến       Hy Vui Ln V Cha Gần Đến            
Nhập Lễ Nguyện Ma Vọng (F/Bebop/T85)  
Trời Cao (F/PianoString or Bebop/T80)
       
Đp Ca TV 24 HVH MP3   Is12 HVH MP3        
Dng Lễ Con Chỉ L Tạo Vật #204 (Am/Hebanera/Wbadao/T60)   Tựa Ln Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)        
Rước Lễ Mừng Vui Ln (G/Fox/Paso/T110)   Để Cha Đến (Am/8Beat/T93 Piano/String)        
Kết Lễ
Trời Cao (F/PianoString or Bebop/T80)
 
Xin Vng #531 (G/Paso/T75)
           
  Đại Lễ Nhạc Hội G/S: Dec 30th, 2018                    
Chủ Đề Đại Lễ Mừng Ging Sinh 2018 (4:00 pm)   Extra            
Nhập Lễ Noel Đ Về Đy (Amajor)/PowerBallard/T113 MP3 (ver Cmajor) Noel Về Rồi MP3 Beats F+Sop F+Alto F+Tenor F+Bass
Đp Ca TV97 HVH MP3          
Dng Lễ Lễ Vật Đm Nay (Kim Long) Cmajor MP3   Của Lễ Con Dng Full F+Sop F+Alto F+Tenor  
Rước Lễ Blem Năm Xưa (Linh Trần Thi) Cm/T60 MP3 Beats            
Extra              
Kết Lễ
Hang Belem F/T66 Piano/String
                   
Extra            
Extra                  
  (Lễ Hiển Linh) Jan 6th, 2019       (CN3TN-C) Jan 20th, 2019            
Chủ Đề         Lời Cha L Thần Kh. Hy Đi Rao Giảng Tin Mừng            
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh Am/Paso/T65 (Intro)          
Đp Ca TV71 (HVH) MP3   TV18 (HVH) MP3        
Dng Lễ              
Rước Lễ              
Kết Lễ
Hang Belem F/T66 Piano/String
               
  (CN5TN-C) Feb 3rd, 2019       (CN7TN-C) Feb 17th, 2019            
Chủ Đề Mầu Nhiệm Của Ơn Gọi                    
Nhập Lễ            
Đp Ca TV137 (HVH)
MP3
   
       
Dng Lễ              
Rước Lễ              
Extra              
Kết Lễ                      
  (CN9TN/MC-C) Mar 3rd, 2019       (CN11TN/MC-C) Mar 17th, 2019            
Chủ Đề                      
Nhập Lễ              
Đp Ca  
   
       
Dng Lễ              
Rước Lễ              
Kết Lễ                      
Bộ Lễ Ca Ln Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ha
Thnh Thnh Thnh (MP3) Lạy Chin (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung H Tin Mừng (Gminor): "Chc tụng v ngợi khen "
Tuyn Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyn Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Cha, chng con loan truyền ")