GioĐonThnhPhaol-LịchTrnhBiHtCN-PVNăm"C"12-2018to03-2019

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday            
  (CN1MV-C) Dec. 02, 2018       (CN3MV-C) Dec. 16, 2018            
Chủ Đề Hy Tỉnh Thức V Giờ Cứu Rỗi Đ Gần Đến       Hy Vui Ln V Cha Gần Đến            
Nhập Lễ Nguyện Ma Vọng (F/Bebop/T85)  
Trời Cao (F/PianoString or Bebop/T80)
       
Đp Ca TV 24 HVH MP3   Is12 HVH MP3        
Dng Lễ Con Chỉ L Tạo Vật #204 (Am/Hebanera/Wbadao/T60) Intro   Tựa Ln Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)        
Rước Lễ Mừng Vui Ln (G/Fox/Paso/T110)   Để Cha Đến (Am/8Beat/T93 Piano/String)        
Kết Lễ
Trời Cao (F/PianoString or Bebop/T80)
 
Xin Vng #531 (G/Paso/T75)
           
  Đại Lễ Nhạc Hội G/S: Dec 30th, 2018                    
Chủ Đề Đại Lễ Mừng Ging Sinh 2018 (4:00 pm)   Extra            
Nhập Lễ Noel Đ Về Đy (Amajor)/PowerBallard/T113 MP3 (ver Cmajor) Noel Về Rồi MP3 Beats F+Sop F+Alto F+Tenor F+Bass
Đp Ca TV97 HVH MP3          
Dng Lễ Lễ Vật Đm Nay (Kim Long) Cmajor MP3   Của Lễ Con Dng Full F+Sop F+Alto F+Tenor  
Rước Lễ Đm Thnh V Cng (Bb/C) MP3            
Extra Blem Năm Xưa (Linh Trần Thi) Cm/T60 MP3 Beats            
Kết Lễ
Hang Belem F/T66 Piano/String
                   
Extra            
Extra                  
  (Lễ Hiển Linh) Jan 6th, 2019       (CN3TN-C) Jan 20th, 2019            
Chủ Đề         Lời Cha L Thần Kh. Hy Đi Rao Giảng Tin Mừng            
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh Am/Paso/T65 (Intro) Thnh Phaol Tng Đồ (Dm)/SlowRock/T58 Youtube        
Đp Ca TV71 (HVH) MP3   TV18 (HVH) MP3        
Dng Lễ Lễ Vật Dng Cha (Am/Ballard/Txx) MP3   Lễ Dng 2 #240 (D/Wbadao Ballards/T62 - Hebanera/T114        
Rước Lễ Đm Thnh V Cng (Bb/C) MP3   Khc Cảm Tạ #313 (pg 157) Dm/SlowRck/T58 MP3 (Intro)      
Extra     Nguyện Cầu Cho Nhau Dm/SlowRck/58 MP3 (Intro)      
Kết Lễ
Hang Belem F/T66 Piano/String
  Đem Tin Mừng Fmajor/Paso/T80 MP3          
  (CN4TN-C) Feb 3rd, 2019 Thnh Lễ Tất Nin (CN6TN-C) Feb 17th, 2019            
Chủ Đề Mầu Nhiệm Của Ơn Gọi       Đặt Niềm Tin Cậy Vo Cha            
Nhập Lễ Ngy Xun Bn Cha Fmajor/Valve/T105 MP3   Hy Đến #123 Fmajor/Paso/T68 MP3        
Đp Ca TV8 Minh Nin (HVH)
MP3
Alleluia   TV1 (HVH)
MP3
       
Dng Lễ Dng Cha Ngy Xun Fmajor/CCC/T115 MP3 Youtube   Dng Về Ngi Dm/Ballard/T69 MP3        
Rước Lễ Ma Xun Thnh n Cmajor/PowerBallad/T70 MP3 youtube   Sống Trong Niềm Vui #317 Am/SlowRock/T58 Intro        
Extra Chc Xun Cmajor/Paso/T88            
Kết Lễ Xun Hy Vọng Bb/Paso/T70   Intro   Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515/G/Valve/T98   Intro        
  (CN8TN-C) Mar 3rd, 2019       (CN2MC-C) Mar 17th, 2019            
Chủ Đề Cy Tốt Sinh Tri Tốt. Hy sống gương lnh v thnh thiện.       Trở nn giống đức Kit. Hy tn thờ Cha.            
Nhập Lễ Trăm Triệu Lời Ca #137 C/Paso/T75   Con Nay Trở Về Fm/PianoString (SlowRck/T57) Youtube        
Đp Ca TV91 (HVH)
MP3
  TV26 (HVH)
MP3
       
Dng Lễ Đi Tay Ny #231 Dm/ChartBallard/T55 Intro   Dng Cha 3 #218 Em/Bebop/T110 MP3        
Rước Lễ Tri Tim Tinh Tuyền (Fmajor) Youtube   Cha L Con Đường #818 Am/SlowRck/T57 Youtube Intro        
Kết Lễ Tạ Ơn Cha Với Mẹ #525 Dm/Bebop/T83       Xin Thương Con Am/Piano Ballard/T59            
Chuỗi Kinh Lng Thương Xt (Cm/Boston/T58) MP3
Bộ Lễ Ca Ln Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ha
Thnh Thnh Thnh (MP3) Lạy Chin Thin Cha (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung H Tin Mừng (Gminor): "Chc tụng v ngợi khen "
Tuyn Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyn Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Cha, chng con loan truyền ")