Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 12-2018 to 03-2019

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CNxMV-C) Dec. 02, 2018       (CNxMV-C) Dec. 16, 2018      
Chủ Đề                
Nhập Lễ        
Đáp Ca        
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ
 
 
 
     
  Đại Lễ Nhạc Hội G/S: Dec 30th, 2018              
Chủ Đề Đại Lễ Mừng Giáng Sinh 2018  (4:00 pm)          
Nhập Lễ      
Đáp Ca    
Dâng Lễ      
Rước Lễ Bêlem Năm Xưa (Linh Trần Thi) Cm/T60 MP3      
Extra        
Kết Lễ
 
             
Extra      
Extra            
  Jan 7th, 2019       (CNxTN-C) Jan 20st, 2019      
Chủ Đề                
Nhập Lễ      
Đáp Ca        
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ                
  (CNxTN-C) Feb 3th, 2019       (CNxMC-C) Feb 17th, 2019      
Chủ Đề                
Nhập Lễ      
Đáp Ca  
   
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Extra        
Kết Lễ                
  (CNxMC-C) Mar 3th, 2019       (CNxMC-C) Mar 17th, 2019      
Chủ Đề                
Nhập Lễ        
Đáp Ca  
   
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ                
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")