site search by freefind advanced
Liên Lạc Lịch Trình Bài Hát Tài Liệu - Linh Tinh Hình Ảnh
Ca Đoàn Thánh Cêcilia

Vì lợi ích chung cho sinh hoạt của Giáo Đoàn Thánh Phaolô. Ca Đoàn Thánh Cêcilia tha thiết kêu gọi và luôn luôn hoan nghêng những tài năng cũng như mọi tiếng hát ở các lứa tuổi. Xin quý vị liên lạc trực tiếp đến Đoàn Trưởng hoặc Ca Trưởng.

Tập Hát
8:00 pm thứ Hai mỗi tuần
tại Nhà Hàng Bamboo Garden
749 S. Nova Road
Ormond Beach, FL 32174
45 phút trước Thánh Lễ Chúa Nhật
Chi Tiết Liên Lạc:
Đoàn Trưởng: Thảo Bùi
Thánh Lễ Việt Nam:10g00 sáng Chúa Nhật thứ 1 & 3 mỗi tháng.(10:00 am of the 1st & 3rd Sunday of the month)

Giáo Đoàn Thánh Phaolô:
http://dbvietcatholic.info