Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Thánh Lễ (2)


_DSC2795.jpg

_DSC2790.jpg các em giúp lễ

_DSC2738.jpg người xem lễ

_DSC2742.jpg người xem lễ
Hình do anh Cảnh chụp

Trang nhà Tết Tân Mão 2011


Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu