Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Ca Đoàn Cecilia


_DSC2788.jpg Ca đoàn
Hình do anh Cảnh chụp

Hình do ... chụp
CaDoan2-800w.jpg

Trang nhà Tết Tân Mão 2011


Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu