Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Thánh Lễ (3)


_DSC2732.jpg Cha giảng

xong_huong_800w.jpg

_DSC2744.jpg Dâng Mình Thánh Chúa

AfterMass_booktags_800w.jpg


Hình do anh Cảnh chụp

Trang nhà Tết Tân Mão 2011

Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu