Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Múa Lân


_DSC2821.jpg múa lân
Hình do anh Cảnh chụp

Hình do ... chụp
MuaLan_standup-800w.jpgTrang nhà Tết Tân Mão 2011

Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu