Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Ca hát


_DSC2846.jpg MC Thảo

_DSC2973.jpg ca sĩ


_DSC2984.jpg vợ chồng ?
Hình do anh Cảnh chụp

Trang nhà Tết Tân Mão 2011


Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu