Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Múa Ấn Độ


MuAnDo1_800w.jpg

MuaAndo2-800w.jpg

Hình do ... chụp

Trang nhà Tết Tân Mão 2011


Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu