Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Trẻ con chơi ở ngoài trời

Tet2011-KidsPlay1.jpg

Tet2011-KidsPlay2.jpg
Hình do Phan Thiện Châu chụp

Trang nhà Tết Tân Mão 2011

Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu