Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Vài quan khách

_DSC2694.jpg

_DSC2857.jpg quan khách 57

_DSC2859.jpg

_DSC2877.jpg 2 cô áo xanh
Hình do anh Cảnh chụp

Trang nhà Tết Tân Mão 2011
Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu