Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Ăn Tết: Cháo lòng


chaolong_6353.JPG

chaolong_6354.JPG

chaolong_6355.JPG
Trang nhà Tết Tân Mão 2011

Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu