Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Ăn Tết: Các thứ chè
, giải khát

HangChe.jpg
Hàng bán chè

che_6397.JPG

giaikhat_6398.JPG

Trang nhà Tết Tân Mão 2011

Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu