Giáo Đoàn Thánh Phaolô Daytona Beach
The Vietnamese Catholic Community of Saint Paul of Daytona Beach, Florida
Mừng Xuân Tân Mão 2011
Hình ảnh Tết Tân Mão tại Fr. Lopez High School, Daytona Beach do anh Cảnh chụp

Ăn Tết: Phở


pho_6352.JPG
Phở

pho_6364.JPG


Trang nhà Tết Tân Mão 2011

Webmaster: Dr. Phan Thiện Châu