Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 04-2018 to 07-2018

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  April 1, 2018       (CN3PS-B) April 15, 2018      
Chủ Đề Hăy Vui Mừng V́ Chúa Đă Sống Lại Easter Sunday Đức Kitô Của Lễ Hiến Tế      
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70   Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65  
Đáp Ca TV117 (HVH) CNPS (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody TV4 (HVH)/Amajor MP3  
Tiếp Liên Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) MP3 Intro      
Dâng Lễ Dâng Lễ Phục Sinh (Amajor)/Txx MP3 Youtube   Tiến Ca Phục Sinh G/PianoString Intro  
Rước Lễ Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 (Intro) (Intro Melody) Tin Hay Không Tin Dmajor/Txx Youtube  
(Extra) Hoan Ca Phục Sinh (by Ân Duy) MP3      
Kết Lễ
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Cmajor)
  Youtube  
Đem Tin Mừng Fmajor/Paso/T80
MP3    
  (CN6PS-B) May 6, 2018       May 20, 2018      
Chủ Đề Thiên Chúa Là T́nh Yêu       Lễ Thánh Thần Hiện Xuống      
Nhập Lễ Chúa Là T́nh Yêu #818 (Dmajor/Valve/T100) MP3   Hăy Chiếu Soi #701 Am/Paso/T62 Youtube  
Đáp Ca TV97 (HVH) MP3   TV103 (HVH) MP3  
Tiếp Liên     Nguyện Thánh Linh (Cmajor/Paso/T80)  
Dâng Lễ Lễ Dâng 2 #240 (D/Wbadao Ballards/T62 - Hebanera/T114   Ca Khúc Trầm Hương #201/D/Wbadao/T60  
Rước Lễ Chúa Yêu Bé Thơ #301 (G/Paso/T68 - PianoString) Youtube   Thần Khí Chúa - Thế Thông (Dm) MP3  
Extra T́nh Chúa Thương Con (Gm/PopBallard/T60) MP3 (Ver Am)   Đền Tạ Trái Tim Mẹ #508/Am/PianoString  
Kết Lễ
Hương Ḷng Dâng Mẹ #511 (Am/SlowRck/T58)
Youtube   Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515/G/Valve/T98      
  June 3, 2018       (CN11TN-B) June 17, 2018      
Chủ Đề Máu Giao Ước Tẩy Sạch Tâm Hồn Lễ Ḿnh Máu Thánh Ch'a     Từ Nhỏ Bé Tầm Thường, đến trọng đại cao quang. Father's Day
Nhập Lễ Chúa Dưỡng Nuôi (Amajor) MP3   Chung Lời Tạ Ơn/Cảm Tạ #143/G/Paso/T63  
Đáp Ca TV115 (HVH) MP3   TV91 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)   Con Chỉ Là Tạo Vật #204 (Am/WBaDao/T60) (Intro)
Rước Lễ Mầu Nhiệm Yêu Thương #315 (pg 160) F/Slow Rk/T57 (Intro) MP3 Gọi Lời Yêu Thương #832 G/SlowRck/T58  
Kết Lễ Trong An B́nh #405 (G/Paso/T100)       Lời Nguyện Cho Quê Hương (Hải Linh/Cmajor)      
  (CN13TN-B) July 1, 2018       (CN15TN-B) July 15, 2018      
Chủ Đề Đức Tin Có Tính Cách Chữa Lành       Đi Rao Giảng Tin Mừng      
Nhập Lễ Về Nơi Đây #145 (Cmajor/Paso/T73) Intro   Niềm Vui Thiết Tha #131 (C/Paso/T60)  
Đáp Ca TV29 (HVH)
MP3
  TV84 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ Dâng Chúa 3 #218 MP3   Tựa Làn Trầm Hương #259 (G/Valve/T100)  
Rước Lễ Cuộc Đời C̣n Dài #307 (pg105) F/Piano/Power Ballad/T60 (intro) (Intro Melody) Niềm Xác Tín Của Con #316 (Am/SlowRck/T58)  
Extra     Kinh Ḥa B́nh #837 (pg 286) Am/  
Kết Lễ Lời Nguyện Cho Quê Hương (Hải Linh/Cmajor)
 
    Lời Nguyện Cho Quê Hương (Hải Linh/Cmajor)
 
   
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")