Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 04-2018 to 07-2018

 
1st Sunday
    Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  April 1, 2018       (CN3PS-B) April 15, 2018      
Chủ Đề Hăy Vui Mừng V́ Chúa Đă Sống Lại Easter Sunday Đức Kitô Của Lễ Hiến Tế      
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh C/Paso/T70   Nào Ta Hăy Mừng Vui C/Paso/T65  
Đáp Ca TV117 (HVH) CNPS (Cmajor) MP3 Alleluia Alleluia Melody TV4 (HVH)/Amajor MP3  
Tiếp Liên Hoan Ca Phục Sinh D/Twist/T135 (Ca Tiếp Liên) MP3 Intro      
Dâng Lễ Dâng Lễ Phục Sinh (Amajor)/Txx MP3 Youtube   Tiến Ca Phục Sinh G/PianoString Intro  
Rước Lễ Chúa Sống Lại Rồi Bb/SlowR/T57 (Intro) (Intro Melody) Tin Hay Không Tin Dmajor/Txx Youtube  
(Extra) Hoan Ca Phục Sinh (by Ân Duy) MP3      
Kết Lễ
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Cmajor)
  Youtube  
Đem Tin Mừng Fmajor/Paso/T80
MP3    
  (CN6PS-B) May 6, 2018       May 20, 2018      
Chủ Đề Thiên Chúa Là T́nh Yêu       Lễ Thánh Thần Hiện Xuống      
Nhập Lễ Chúa Là T́nh Yêu #120 (Dmajor/Valve/T100) MP3    
Đáp Ca TV97 (HVH) MP3   TV103 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Lễ Dâng 2 #240 (D/Wbadao Ballards/T62)    
Rước Lễ Chúa Yêu Bé Thơ #301 (G/Paso/T68)      
Extra T́nh Chúa Thương Con (Gm/PianoString) MP3 (Ver Am)      
Kết Lễ
Hương Ḷng Dâng Mẹ #511 (Am)
Youtube          
  June 3, 2018       (CN11TN-B) June 17, 2018      
Chủ Đề Máu Giao Ước Tẩy Sạch Tâm Hồn Lễ Ḿnh Máu Thánh Ch'a     Từ Nhỏ Bé Tầm Thường, đến trọng đại cao quang. Father's Day
Nhập Lễ      
Đáp Ca TV115 (HVH) MP3   TV91 (HVH) MP3  
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Kết Lễ                
  (CN13TN-B) July 1, 2018       (CN15TN-B) July 15, 2018      
Chủ Đề Đức Tin Có Tính Cách Chữa Lành       Đi Rao Giảnh Tin Mừng      
Nhập Lễ      
Đáp Ca TV29 (HVH)
MP3
  TV84 (HVH)
MP3
 
Dâng Lễ        
Rước Lễ        
Extra        
Kết Lễ                
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor)
(MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")