Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 07-2012 to 11-2012

Thể Loại 1st Sunday Misc Info 3rd Sunday Misc Info
  (CN13 TN - B) July 1st, 2012   (CN15 TN - B) July 15th, 2012  
Nhập Lễ Tôi Muốn Hát Một Bài Ca #136 (pg 62) Am (Scorch) Về Nơi Đây  #145 (pg 70) C(-3)/Paso/T83 (Intro)
Đáp Ca TV29 - Chúa Giải Thoát Tôi - VDA Dmajor/(-2) MP3- Cmajor TV84 Xin Tỏ Ḷng Từ Bi (Peter Tran) F/Pianostring  
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh #258 (pg 135) Gm(-2)/Piano Ballad/T59  Intro Xin Dâng 18 #320 (pg 165) Am/SlowRk/T58 (Intro)
Rước Lễ Trông Cậy Chúa #869 (pg 325) Am/Slow Rock/T58 Intro    
(extra) Nguyện Cầu Cho Nhau Dm/SLRock/58 TCCĐ 390 Intro Cho Con Vững Tin Gm/Ballard/Txx (Intro)
Kết Lễ Trong An B́nh #405 (pg 174) G/Paso/100   Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (pg 193) G/Valve/T98 (Intro)
  (CN18 TN - B) August 5th, 2012   (CN20 TN - B) August 19th, 2012  
Nhập Lễ Ngợi Ca #130 (pg 55) C/Rhumba/92   Niềm Vui Thiết Tha #131 Cmajor/Paso/T70  
Đáp Ca TV77 - CN 18 TN (LM Thái Nguyên) Dm   TV-33 LM Thái Nguyên (Dm)  
Dâng Lễ Thân Lúa Miến #255 (pg 132) F/piano/string   Lễ Dâng 2 #240 Dmajor/Hebanera/T62  
Rước Lễ Mầu Nhiệm Yêu Thương #315 (pg 160) F/SlowR/T57 (Intro) Ta Là Bánh Hằng Sống #854 Am/Boston/T80 (nghe nhạc)
(extra)      
Kết Lễ Xin Vâng #531 (pg 211) G Paso/T75   Trong An B́nh #405 Gmajor/Paso/T100  
  (CN22 TN - B) Sept. 2nd, 2012   (CN24 TN - B) Sept. 16th, 2012  
Nhập Lễ Trăm Triệu Lời Ca #137 (pg 62) Cmajor Paso/T75   Đi Về Nhà Chúa 2 #117 Paso/T70/Am  
Đáp Ca TV14 Mi Giáng Am   TV114 (Thiên Lư) Am  
Dâng Lễ Lời Thiêng #246 (pg 122) Fmajor Slow Surf/T68   Con Chỉ Là Tạo Vật #204 (Am/WBaDao/T60) (intro)
Rước Lễ Tán Tụng Hồng Ân #857 (pg 309) Cmajor/Piano/Organ   Trông Cậy Chúa #869 SlowRk/T58/Am (intro)
Kết Lễ Kinh Ḥa B́nh #837 (pg 286) Am/   Tạ Ơn Chúa Với Mẹ #525 Bebop/T83/Dm  
   (CN27 TN - B) Oct. 7th, 2012   (CN29 TN - B) Oct. 21st, 2012 - Khánh Nhật Truyền Giáo  
Nhập Lễ Tôi Muốn Hát Một Bài Ca #136 (pg 62) Am   Trăm Triệu Lời Ca #137 (pg 63) C/Paso/T75  
Đáp Ca TV127 (Thai Nguyen) Am (Scorch) TV32 (CN29 TN) Thiên Lư Cmajor  
Dâng Lễ Tựa Làn Trâm Hương #259 (pg 136) G/Valve/T104   Trên Đĩa Thánh #258 (pg 135) Gm/Piano Ballad/T59 (Intro)
Rước Lễ Hồng Ân Chúa Bao La Cmajor   Yêu Thương Cho Người #322 (pg 167) Gm/Bolero/T95 (Intro)
Kết Lễ Con Xin Dâng Mẹ #506 (pg184) F/Paso/T60   Tràng Hoa Mân Côi #529 (pg 209) G/Paso/T65  
   (CN31 TN - B) Nov. 4th, 2012    (CN33 TN - B) Nov. 18th, 2012  
Nhập Lễ Ca Lên Đi 3 #103 (pg 29) F/Paso/65   Về Nơi Đây  #145 (pg 70) C/Paso/T83 (Intro)
Đáp Ca TV17 CN31 TN-B (Thái Nguyên) Am (Scorch) TV15 CN33 TN-B (Thiên Lư) Dm (Scorch)
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu #264 (pg 140) Gm/Piano   Xin Dâng 18 #320 (pg 320) Am/SlowR/T57 (Intro)
Rước Lễ Xin Ngài Thương Con #321 (pg 166)  Dm/Boston/T57 (intro) Lắng Nghe Lời Chúa #314 (pg 159) Am/SlowRk/T60 (Intro)
Kết Lễ Xin Mẹ Thương #530 (pg 210) Am   Nguồn Cậy Trông #523 (pg 202) G/Valve/T110  
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")