Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "B" 12-2014 to 03-2015

  1st Sunday     Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN2MV-B) December 7, 2014       (CN4MV-B) December 21, 2014      
Chủ Đề Hăy Dọn Đường Chúa Cho Ngay Thẳng       Xin Vâng      
Nhập Lễ Nguyện Mùa Vọng F/Bebop-Boston/T85   Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80  
Đáp Ca TV84 (HVH) MP3   TV88 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng Niềm Cảm Mến Am/Power Ballard/T54 (Intro)   Dâng Lên #223/F/PianoString  
Rước Lễ Để Chúa Đến Am/8Beat/T95 or Piano/String   Hướng Tâm Hồn Lên F/Paso/T70  
Kết Lễ Trời Cao F/Piano/String or Bebop/T80   Xin Vâng #531 (pg 211) G/Paso/T75  
  Đại Lễ Giáng Sinh - Dec 28th, 2014       Christmas Extra      
Chủ Đề (Lễ Thánh Gia)              
Nhập Lễ Noel Về F/CCC/T112   Mùa Đông Năm Ấy Dm C#m (MP3)
Đáp Ca TV97 by HVH (Gmajor) MP3 Alleluia      
Dâng Lễ Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh (F) MP3      
Rước Lễ Đêm B́nh An (Gmajor/T52-56) Youtube (MP3 Intro) (Intro) Cao Cung Lên Gm/  
Kết Lễ Hang Belem F/T66 Piano/String      
  (Lễ Hiển Linh) Jan. 4, 2015       (CN2TN-B) Jan. 18, 2015      
Chủ Đề         Hăy Giới Thiệu Chúa Cho Người Khác      
Nhập Lễ Lễ Hiển Linh Am/Paso/T65 (Intro) Trăm Triệu Lời Ca #137 (pg 63) C/Paso/T75  
Đáp Ca TV71 (HVH) MP3   TV39 (HVH) MP3 Alleluia  
Dâng Lễ Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh (F) MP3   Lễ Dâng 2 #240 (pg 115) D/Wbadao Ballards/T62  
Rước Lễ Cao Cung Lên Gm/   Chứng Nhân T́nh Yêu #305 (pg 148) Dm/SlowRck  
Kết Lễ Loài Người Ơi G/8Beat/T85 MP3   Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (pg 193) G/Valve/T98 (Intro)
  (CN4TN-B) Feb. 1, 2015       (CN6TN-B) Feb. 15, 2015      
Chủ Đề Chúa Giêsu Là Con Thiên Chúa       Người Tín Hữu Phải Trở Nên Trong Sạch      
Nhập Lễ Ngàn Dân Ơi #129 (pg 54) Dm/Paso/T70   Về Nơi Đây #145 (pg 70) C/Paso/T83 (Intro)  
Đáp Ca TV94 (HVH) MP3 (Alleluia)   TV31 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu #264 (pg 140) Gm/Piano   Tựa Làn Trầm Hương #259 G/Valve/T104  
Rước Lễ Lắng Nghe Lời Chúa #314 (pg 159) Am/SlowRk/T60 (Intro)   T́nh Chúa Thương Con - Gm MP3 (Ver Am)  
Kết Lễ Trong An B́nh #405 (pg 174) G/Paso/T100       Kinh Ḥa B́nh #837 (pg 286) Am/      
  (CN2MC-B) Mar. 1, 2015 (Lễ Tết Nguyên Đán) (CN4MC-B) Mar. 15, 2015      
Chủ Đề Đức Kitô, của lễ hiến tế. Lắng nghe và sống lời Chúa        Chúa Là Đấng Cứu Đô      
Nhập Lễ Xuân Hy Vọng Bb/Paso/T70 (Intro) Kink Chay Cm/PianoString  
Đáp Ca TV145 by HVH (Gmajor) MP3 Alleluia/F   TV136 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Ca Dâng Mùa Xuân (Dm)/PianoString/T65 MP3   Dâng Niềm Cảm Mến Am/Ballad/T54 - #309 (pg 152) (intro)
Rước Lễ Ngày Xuân Cảm Tạ (Cmajor)/Valve/T105 (Scorch)   Nắm Tro Tàn Am/Ballard/T65 MP3  
Extra Chúc Xuân (Cmajor) Paso/T88      
Kết Lễ Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đ́nh C/8Beat/T70     (Intro) Xin Thương Con Am/Piano Ballard/T59      
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")