Giáo Đoàn Thánh Phaolô - Lịch Tŕnh Bài Hát CN - PV Năm "C" 08-2016 to 11-2016

  1st Sunday     Misc Info 3rd Sunday     Misc Info
  (CN19TN-C) August 7, 2016       (CN21TN-C) August 21, 2016      
Chủ Đề Luôn Sẵn Sàng Chờ Đợi Chúa       Sống Trọn Lành Để Được Cứu Độ      
Nhập Lễ Ngàn Dân Ơi #129 (pg 54) Dm/Paso/T70   Ngợi Ca #130 (pg 55) C/Rhumba/92  
Đáp Ca TV32 (HVH) MP3   TV116 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Tấm Bánh Ly Rượu #264 (pg 140) Gm/Piano   Dâng Về Ngài (Dm) MP3  
Rước Lễ Gọi Lời Yêu Thương #832 G/SlowRck/T58   T́nh Ca Vô Tận #861 (Am) MP3  
Kết Lễ Lời Cầu Cho Xứ Đạo #515 (pg 193) G/Valve/T98 (Intro) Xin Vâng #531 (pg 211) G/Paso/T75      
  (CN23TN-C) Sept. 4, 2016       (CN25TN-C) Sept. 18, 2016      
Chủ Đề Từ Bỏ Mọi Sự Để Theo Chúa       Trung Tín Trong Mọi Công Việc      
Nhập Lễ Hát Lên Bài Ca #120 (pg 46) G/Paso/70   Bước Vào #102 (Fmajor)  
Đáp Ca TV89 (HVH) MP3   TV112 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Lễ Dâng 2 #240 (pg 115) D/Wbadao Ballards/T62   Xin Dâng 18 #320 (pg 165) Am/SlowRk/T58 (Intro)  
Rước Lễ Cuộc Đời C̣n Dài #307 (pg105) F/Piano/Power Ballad/T60 (intro) (Intro Melody) Sống Trong Niềm Vui #317 Am/SlwRock/T58 (Intro)  
Kết Lễ Kinh Ḥa B́nh #837 (pg 286) Am/       Chút T́nh Con Thơ #505 (pg 183) G/Paso/T60      
  (CN27TN-C) Oct. 2, 2016       (CN29TN-C) Oct. 16, 2016 Khánh Nhật Truyền Giáo
Chủ Đề Sức Mạnh Của Niềm Tin       Phải Kiên Tŕ Cầu Nguyện      
Nhập Lễ Chung Lời Tạ Ơn #143 G/Paso/T63   Chung Lời Tạ Ơn #143 G/Paso/T63  
Đáp Ca TV94 (HVH) MP3   TV120 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh #258 (pg 135) Gm/Piano Ballad/T59  (intro) Dâng Lên #223 (pg 97) F/Piano-String  
Rước Lễ Xin Ban Thêm Ḷng Tin (Gminor) (Audio)   Chứng Nhân T́nh Yêu #305 (pg 148) Dm/SlowRck  
Kết Lễ Tràng Hoa Mân Côi #529 (pg 209) G/Paso/T65       Con Xin Dâng Mẹ #506 (pg184) F/Paso/T60      
  (CN32TN-C) Nov. 6, 2016       (CN34TN-C) Nov. 20, 2016 Lễ Chúa Kitô Vua
Chủ Đề Thiên Chúa Của Kẻ Sống       Chúa Kitô Là Vua      
Nhập Lễ Con Hân Hoan #112 (Fmajor)   Hoan Hô Vua Giêsu #124 F/Paso/T75  
Đáp Ca TV16 (HVH)
MP3
  TV121 (HVH) MP3  
Dâng Lễ Dâng 2 #215 Gm/Valve/T100 Intro Lễ Dâng #239 (Aminor)  
Rước Lễ Trông Cậy Chúa #869 (pg 325) Am/SlowRck/T58 Intro Khúc Cảm Tạ #313 (pg 157) Dm/SlowRck/T58 (Intro)
Extra     Thánh Cecilia #615 F/Paso/T80  
Kết Lễ Xin Mẹ Thương #530 (pg 210) Am       Ḷng Thương Xót Chúa by Huyền Linh (Cm) MP3    
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Dmajor) (MP3) Bộ Lễ Seraphim Nguyễn Văn Ḥa (Next)
Thánh Thánh Thánh (MP3) Lạy Chiên… (MP3)
Alleluia (Fmajor/Dmajor) Tung Hô Tin Mừng (Gminor): "Chúc tụng và ngợi khen …"
Tuyên Xưng Đức Tin (Amajor) Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền …")