Ca Đoàn Thánh Cêcilia Daytona Beach - Bài Hát Dùng Cho Mùa Thường Niên

Tên Bài Hát Câu Đầu Tác Giả Hợp Âm CĐ Hát Điệu Nhịp TCCĐ Trang Thể Loại Ghi Chú Index Trang
Nhập Lễ                      
Ai Cho Hồn Con Ai cho hồn con đôi cánh … Lm Kim Long F TCCĐ 024 Nhập Lễ Scorch page 100 26
Bài Ca Mới Một bài ca mới .. Hăy hát lên Lm Kim Long C TCCĐ 031 Nhập Lễ Scorch page 101 27
Bước Vào Bước vào, bước vào nơi  Lm Phạm Liên Hùng F TCCĐ 001 Nhập Lễ Scorch page 102 28
Ca Lên Đi 3 Ca lên đi, thần thánh …  Lm Kim Long F F Paso 65 TCCĐ 009 Nhập Lễ 103 29
Ca Lên Đi 4 Ca lên đi hỡi triều thần thánh Lm Kim Long C TCCĐ 025 Nhập Lễ Scorch page 104 30
Ca Lên Đi 5 Hỡi muôn thần thánh trên trời Lm Kim Long C TCCĐ 021 Nhập Lễ Scorch page 105 31
Ca Lên Đi 6 Khi ánh b́nh minh dâng cao  Lm Kim Long F TCCĐ 023 Nhập Lễ Scorch page 106 32
Ca Nhập Lễ 9 Hân hoan chúng con về đây Lm Ng Văn Trinh Gm TCCĐ 006 Nhập Lễ Scorch page 107 33
Chúa Chiên Lành Chúa chiên lành Người thương dẫn tôi đi,.. Lm Kim Long F TCCĐ 024 Nhập Lễ Scorch page 108 34
Chúc Tụng Chúa - TV95 Về đây muôn người về đây  Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 027 Nhập Lễ Scorch page 109 35
Chúng Con Đă Về Từ muôn chúng con đă về … Ninh Doăn Hùng G Nhập Lễ Scorch page 110 36
Chung Lời Tạ Ơn (Cảm Tạ) Trong hân hoan chúng con về…  Lm Nguyễn Duy G(-2) F Paso 63 TCCĐ 002 Nhập Lễ 143 69
Con Bước Lên Bàn Thờ Con bước lên bàn thờ … Lm Kim Long F TCCĐ 002 Nhập Lễ Scorch page 111 37
Con Hân Hoan 1 Con hân hoan bước lên bàn Lm Kim Long F TCCĐ 013 Nhập Lễ Scorch page 112 38
Con Hân Hoan 2 Con hân hoan vui sướng Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 013 Nhập Lễ Scorch page 113 39
Dẫn Bước Con Đi Ánh sáng và chân lư Chúa Lm Kim Long G TCCĐ 020 Nhập Lễ Scorch page 114 40
Đến Trước Nhan Ngài Hăy đến trước nhan Ngài …. Ngọc Linh F TCCĐ 030 Nhập Lễ Scorch page 115 41
Đi Về Nhà Chúa 1 Đi về nhà Chúa bao năm cách xa Ngọc Linh C TCCĐ 010 Nhập Lễ Scorch page 116 42
Đi Về Nhà Chúa 2 Đi về nhà Chúa tim con … Trầm Hương Am Paso 70 Nhập Lễ (nghe nhạc) 117 43
Đừng Đứng Đó Đừng đứng đó nh́n trời … P. Mi Trầm A A Paso 70 Nhập Lễ 118 44
Hành Trang Người Trẻ Lạy Chúa chúng con về … Hoàng Đức G G Paso 90 Nhập Lễ 119 45
Hát Lên Bài Ca Hát lên bài ca (hỡi ngàn dân)  Lm Kim Long G (-2) F Paso/Piano 75 Nhập Lễ 120 46
Hát Lên Một Bài Ca Mới Hát lên một bài ca, hát lên … Lm Vinh Hạnh C TCCĐ 012 Nhập Lễ Scorch page 122 48
Hăy Đến (Tung Hô) Hăy đến tung hô Chúa Lm Kim Long F (-3,-5) Paso 71 TCCĐ 011 Nhập Lễ Scorch page 123 49
Hoan Ca Này đoàn con xin được kết lời Lm Nguyễn Duy G TCCĐ 026 Nhập Lễ 121 47
Hoan Hô Vua Giêsu Nào ta đến để suy tôn Chúa F F Paso 75 Nhập Lễ 124 50
Hỡi Thế Trần Hỡi thế trần từ khắp nơi … Lm Kim Long Em TCCĐ 022 Nhập Lễ Scorch page 125 51
Lạy Chúa Bao Ngày Tháng Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước Lm Kim Long Am TCCĐ 019 Nhập Lễ Scorch page 126 52
Lên Đền Thánh Từ muôn phương ta về đây …  Lm Thành Tâm A A Paso3 88 TCCĐ 010 Nhập Lễ (nghe nhạc) 127 53
Ḷng Con Hân Hoan Ḷng con hân hoan Vũ Đ́nh Ân F Nhập Lễ 128 54
Ngàn Dân Ơi Ngàn dân ơi đàn hát lên…  Lm Kim Long Dm Dm ScandCountry2 70 Nhập Lễ Paso 129 55
Ngợi Ca Từ b́nh minh con dâng lên …  Lm Nguyễn Duy C (-3) A Rhumba 92 TCCĐ 003 Nhập Lễ 130 56
Niềm Vui Thiết Tha Niềm vui, niềm vui dâng … Phanxicô C (-2) Bb Paso TCCĐ 005 Nhập Lễ Piano/String 131 57
Tâm Tư Hân Hoan Tâm tư con mừng vui … Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 014 Nhập Lễ Scorch page 132 58
Thánh Vịnh 148 Dâng lên Chúa lời ca tŕu mến Vũ Nhuận, Linh Hương F TCCĐ 016 Nhập Lễ Scorch page 133 59
Tôi Chỉ Ước Trông Tôi chỉ ước trông một điều … Hoàng Khánh, Lm Kim Long G TCCĐ 015 Nhập Lễ Scorch page 134 60
Tôi Mừng Vui (TV121) Tôi mừng vui mỗi khi nghe … Lm Kim Long Dm TCCĐ 017 Nhập Lễ Scorch page 135 61
Tôi Muốn Hát Bài Ca Tôi muốn hát một bài ca … Lm Kim Long Am TCCĐ 016 Nhập Lễ Scorch page 136 62
Trăm Triệu Lời Ca Ngàn lời ca vang mừng Chúa Gm Ng Văn Ḥa, Lm Tiến Dũng C(-2) Bb Paso 75 TCCĐ 014 Nhập Lễ Scorch page 137 63
Trèo Lên Cao Sơn Trèo trèo lên ai được trèo lên Hùng Lân C TCCĐ 008 Nhập Lễ Scorch page 138 64
Triều Ánh Sáng Triều ánh sáng! Triều ánh sáng Tấn Anh Dm TCCĐ 018 Nhập Lễ Scorch page 139 65
Từ Hừng Sáng (TV62) Từ hừng sáng tôi đă khấn Lm Kim Long G TCCĐ 017 Nhập Lễ Scorch page 140 66
Về Bên Chúa Tôi vui mừng tiến bước về Lm Nguyễn Duy G TCCĐ 018 Nhập Lễ Scorch page 141 67
Về Nhà Cha Ta đi về nhà Cha …. Trọng Nhân G G Party Polka 100 Nhập Lễ 142 68
Về Nhà Chúa 1 Về nhà Chúa đi về nhà Thiên Chúa Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 030 Nhập Lễ Scorch page 144 70
Về Nơi Đây Chúng con về nơi đây…  Lm Nguyễn Duy C (-3) A Paso 83 TCCĐ 004 Nhập Lễ 145 71
Vui Ngày Trở Về Người đi trong đau thương  Lm Thành Tâm G(-2) F Bebop/8Beat 80 Nhập Lễ Twist - Chậm 146 72
Dâng Lễ                      
Ca Dâng Lễ Này ly rượu nồng này tấm Nguyễn Duy Vi F TCCĐ 049 Dâng Lễ Scorch page 200 73
Ca Khúc Trầm Hương Lời con như trầm hương … Dao Kim D (-2) C W Badao Badao 60 TCCĐ 040 Dâng Lễ (nghe nhạc) 201 74-75
Chẳng Biết Lấy Ǵ Chẳng biết lấy ǵ cám ơn ngài  Lm Thành Tâm F (-2) Eb Bebop 113 TCCĐ 033  Dâng Lễ 202 76
Chút Ḷng Son Năm tháng dài êm đềm qua… Hồng Trần Am(-2) Gm Ballad 60 Dâng Lễ 203 77
Con Chỉ Là Tạo Vật Lạy Chúa con chỉ là tạo vật … Phanxicô Am (-3) F#m Ballard (w Ba Dao Dao 60 TCCĐ 048 Dâng Lễ 204 78
Con Dâng Con dâng đôi bàn tay … Lm Nguyễn Văn Tuyên Dm Dâng Lễ, Ca Nguyện (nghe nhạc) 205 79
Con Dâng Lên Ngài Con dâng nên Ngài niềm cảm.. Dao Kim Am TCCĐ 034 Dâng Lễ (nghe nhạc) 206 80-81
Con Tin Thưa Thầy Con tin thưa thầy là Đức Ki-tô …  Lm Thành Tâm A (-2) G Slow Rk 57 Dâng Lễ 207 82
Con Xin Dâng 1 Dâng lên Chúa rượu bánh này Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 039 Dâng Lễ Scorch page 208 83
Con Xin Dâng 2 Con xin dâng lên Ngài … Lm Mi Trầm Em Dâng Lễ (nghe nhạc) 209 83
Con Xin Tiến Dâng Con xin tiến dâng … Kim Long Dm Dm Paso/Slow 60 TCCĐ 042 Dâng Lễ 210 84
Của Lễ Con Dâng Lời nguyện cầu như hương Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 067 Dâng Lễ Scorch page 211 85
Cùng Tấm Bánh Cùng tấm bánh thơm dệt bao  Lm Kim Long Am TCCĐ 052 Dâng Lễ Scorch page 212 85
Của Lễ Nhân Sinh Xin dâng Ngài rượu bánh Trần Mừng TCCĐ 431 Dâng Lễ 213 86
Cùng Tiến Dâng Xin Chúa sai sứ thần dâng lễ Nguyên Kha Dm TCCĐ 055 Dâng Lễ Scorch page 214 87
Dâng 2 Con xin tiến dâng rượu bánh Lm Nguyễn Duy Gm TCCĐ 436 Dâng Lễ Scorch page 215 88
Dâng Chúa 1 Này con dâng Chúa …. Phanxico Dm TCCĐ 057 Dâng Lễ Scorch page 216 89
Dâng Chúa 2 Hiệp ḷng dâng lễ vật Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 069 Dâng Lễ Scorch page 217 90
Dâng Chúa 3 Xin dâng Cha này bánh thơm Tuấn Kim G Dâng Lễ (nghe nhạc) 218 91-92
Dâng Chúa Ngàn Hương Này đây muôn hoa hồng Phanxico C TCCĐ 435 Dâng Lễ Scorch page 219 93
Dâng Chúa Trời Dâng dâng Chúa trời lúa thơm Phanxico Am TCCĐ 044 Dâng Lễ Scorch page 220 94
Dâng Lễ Vật Rượu nho bánh miến con… Lm Nguyễn Duy Dm TCCĐ 066 Dâng Lễ Scorch page 221 95
Dâng Lễ Với Mẹ Xưa trên núi Can-vê … Nguyên Kha C TCCĐ 057 Dâng Lễ Scorch page 222 96
Dâng Lên Dâng lên trước thiên ṭa Phạm Liên Hùng F F Piano/String TCCĐ 036 Dâng Lễ Scorch page 223 97
Dâng Lên Ba Ngôi Linh Mục dâng tiến lễ Lời Ng Văn Tuyên, Nhạc Phương Quang G TCCĐ 053 Dâng Lễ Scorch page 224 98
Dâng Lên Chúa 1 Dâng lên Chúa bánh thơm Phanxico F TCCĐ 045 Dâng Lễ Scorch page 225 99
Dâng Lên Chúa 2 Dâng lên Chúa giọt mồ hôi Phanxico C TCCĐ 432 Dâng Lễ 226 100
Dâng Lên Chúa 3 Xin dâng lên Chúa nhân lành Nguyên Kha F TCCĐ 054 Dâng Lễ Scorch page 227 101
Dâng Lên Chúa Bánh Thơm Dâng lên Chúa bánh thơm ly rượu … Phanxico Am TCCĐ 056 Dâng Lễ Scorch page 228 102
Dâng Người Dâng Người bánh rượu í a … Phanxico A TCCĐ 037 Dâng Lễ (nghe nhạc) 229 103
Đời Con Dâng Chúa Nguyện xin dâng lên Thiên Chúa Kim Ân, Lời Thanh Liên Gm Dâng Lễ (nghe nhạc) 230 104
Đôi Tay Này (2) Đôi tay này con dâng lên … Dm Paso 50 Dâng Lễ 231 105
Giờ Đây Chúng Con Giờ đây chúng con xin dâng ..  Lm Kim Long Gm TCCĐ 038 Dâng Lễ Scorch page 232 106
Hiến Lễ Con Dâng Xin dâng (là) dâng lên Chúa … Phạm Đức Huyến Am Dâng Lễ (nghe nhạc) 233 107-108
Hiến Lễ Cuộc Đời Trên đĩa thánh cuộc đời ...…  Lm Văn Chi Cm (-2) Bbm Boston 61 TCCĐ 051 Dâng Lễ 234 109
Hiến Lễ Giao Ḥa Kính tiến lên Cha nhân từ Nguyên Kha Dm TCCĐ 038 Dâng Lễ Scorch page 235 110
Hy Lễ Cuộc Đời Đời con có nghĩa ǵ đâu Lm Văn Chi Gm TCCĐ 046 Dâng Lễ 236 111
Lạy Cha Rất Thánh Lạy Cha rất thánh xin thương Lm Vương Diệu Am TCCĐ 434 Dâng Lễ Scorch page 237 112
Lấy Ǵ Đáp Đền Như hương trầm lan bay Ngọc Linh Dm TCCĐ 440 Dâng Lễ Scorch page 238 113
Lễ Dâng (Con Dâng Chúa) Con dâng Chúa đôi tay này … Lm Nguyễn Mộng Huỳnh Am TCCĐ 044 Dâng Lễ (nghe nhạc) 239 114
Lễ Dâng 2 Tựa làn trầm hương bay … D (-2) C W Badao Badao 67 TCCĐ 065 Dâng Lễ 240 115
Lễ Dâng Mùa Cứu Độ Lễ dâng là thông phần Viết Chung Dm TCCĐ 441 Dâng Lễ Scorch page 241 116
Lời Trầm Hương Lời ca bay cao …. Trăng Huyền Thoại Dm TCCĐ 059 Dâng Lễ Scorch page 242 117
Lời Chân Thành Lời chân thành dâng tiến  Lm Kim Long F TCCĐ 035 Dâng Lễ Scorch page 243 118-119
Lời Dâng Từng là giọt mồ hôi Lm Văn Chi Am TCCĐ 438 Dâng Lễ Scorch page 244 120
Lời Dâng 2 Biết lấy ǵ mà tiến … Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 063 Dâng Lễ Scorch page 245 121
Lời Thiêng Lời thiêng dâng Chúa từ … Xuân Trưởng F (-2) Eb Slow Surf 68 TCCĐ 089 Dâng Lễ 246 122
Lễ Vật Thái Ḥa Xin dâng lên hương hoa … Phanxico Am TCCĐ 056 Dâng Lễ Scorch page 247 123
Xin Chúa Thiên Đ́nh Xin Chúa thiên đ́nh đoái nhận Lm Kim Long C TCCĐ 434 Dâng Lễ Scorch page 248 124
Này Từng Giọt Rượu Này từng giọt rượu nho …  Lm Kim Long Gm TCCĐ 059 Dâng Lễ Scorch page 249 125
Nguyện Dâng Lên Chúa Nguyện dâng lên Chúa cuộc Ngọc Linh Am TCCĐ 046 Dâng Lễ Scorch page 250 126
Nhạc Khúc Yêu Thương Lời cầu con dâng lên … Lm Từ Duyên Dm (-2) Cm Bebop2 60 TCCĐ 050 Dâng Lễ, Cầu Hồn Off drums 251 127-128
Ôi Duy Linh Ôi duy linh giờ phút uy linh  Lm Kim Long Em TCCĐ 061 Dâng Lễ Scorch page 252 129
Xin Dâng Lên Xin dâng lên tấm thân này Lm Kim Long F TCCĐ 442 Dâng Lễ Scorch page 253 130
Tấm Bánh Ly Rượu 2 Tấm bánh với ly rượu nồng …  Lm Kim Long C TCCĐ 064 Dâng Lễ Scorch page 254 131
Thân Lúa Miến Chúa ơi thân con là thân lúa Mi Trầm F (-1) E Piano TCCĐ 042 Dâng Lễ Ballard 255 132
Tiến Dâng Cha Này giờ đây đoàn con … C TCCĐ 061 Dâng Lễ 256 133
Tiến Dâng Lên Tiến dâng lên thiên cung .. Phanxico Am TCCĐ 064 Dâng Lễ Scorch page 257 134
Trên Đĩa Thánh Trên đĩa thánh con dâng ngài … Lm Mi Trầm Gm(-3) Em Piano Ballad3 59 TCCĐ 052 Dâng Lễ 258 135
Tựa Làn Trầm Hương Tựa làn trầm hương bay về … Đỗ Vy Hạ G G Valve 104 TCCĐ 041 Dâng Lễ 259 136
Với Bánh Trắng Với bánh trắng với ly rượu  Lm Kim Long F TCCĐ 069 Dâng Lễ Scorch page 260 137
Với Cả Ḷng Thành Con Dâng Chúa Xin nhận lấy đời con như của lễ Lm Nguyên Ḥa Am Dâng Lễ (nghe nhạc) 261 138-139
Này Đây Hoa Trái Này đây hoa trái trên bàn thờ Phanxico Am TCCĐ 071 Dâng Lễ Scorch page 262 139
Xin Dâng Lên Chúa Xin dâng lên Chúa tâm hồn Phanxico Am TCCĐ 071 Dâng Lễ Scorch page 263 140
Tấm Bánh Ly Rượu 1 Đây từng giọt rượu nho …  Lm Nguyễn Duy Gm Gm Piano TCCĐ 047 Dâng Lễ 264 140
Xin Dâng Ngài Dâng xin dâng lên Ngài … Nguyễn Hùng Lân Dm Dâng Lễ 265 141
Xin Hiệp Nhất Xin Hiệp Nhất Chúng Con Nên một Vũ Đ́nh Ân Am Slow Rock Dâng Lễ Scorch page 266 142
Rước Lễ                      
Ân T́nh Chúa Ân t́nh Chúa yêu thương con Ninh Doăn Hùng Dm Dm Slow Rk 55 Rước Lễ Intro 300 143
Chúa Yêu Bé Thơ Ôi Chúa Giêsu tươi cười … Minh Trân F F Paso 80? Rước Lễ 301 144
Chính Ḿnh Máu Chúa/Ta Lời xưa chiều hôm tiệc ly … Tri Văn Vinh Dm (-2) Cm Boston 60 Rước Lễ (phuc sinh/chay) 302 145
Chúa Không Lầm Chúa không lầm khi ngài…  Lm Kim Long Dm (-3) Bm Slow Rk 57 TCCĐ 115 Rước Lễ (nghe nhạc) 303 146
Cầu Cho Cha Mẹ 2 Xin Chúa í a chúc lành … Phanxicô Am (-2) Gm Lovesong 63 TCCĐ 164 Rước Lễ 304 147
Chứng Nhân T́nh Yêu Khi con nghe tiếng kêu mời …  Lm Nguyễn Duy Dm Dm Slow Rk 57 TCCĐ 117 Rước Lễ (nghe nhạc) 305 148
Con Xin Đức Ái Lạy Chúa xin hăy ban …  Lm Văn Chi F F Bebop 65 TCCĐ 133 Rước Lễ 306 149
Cuộc Đời C̣n Dài Cuộc đời c̣n dài mà đời con …  Lm Nguyễn Duy F F Power Ballad or Piano/string 60 Rước Lễ 307 150
Dâng Ngài Dâng ngài ḷng mến vô biên Thy Yên A A Boston 62 TCCĐ 439 Rước Lễ Intro 308 151
Dâng Niềm Cảm Mến Như gịng nến trôi trên … Phanxicô Am (-2) Gm PowerBallad 54 TCCĐ 043 Rước Lễ 309 152
Dấu Ấn T́nh Yêu Chúa đi vào hồn con dấu ấn ..  Lm Ân Đức Dm (-2) Cm Slow Rk 57 TCCĐ 206 Rước Lễ (nghe nhạc) 310 153
Đừng Bỏ Con Chúa Ơi Đừng bỏ con Chúa ơi! … Lm Ng V Tuyên Dm (-2) Cm Slow Rk 57 Rước Lễ 311 154
Giêsu Vua Ôi Giêsu Chúa Giêsu … Huyền Linh F (-3) D Piano/string TCCĐ 146 Rước Lễ 312 155-156
Khúc Cảm Tạ Khúc cảm tạ từ đó âm ba … Mai Nguyên Vũ Dm (-2) Cm Slow Rk 58 Rước Lễ Intro 313 157-158
Lắng Nghe Lời Chúa Xin cho con biết lắng nghe ..  Lm Nguyễn Duy Am (-2) Gm Slow Rk 60 TCCĐ 086 Rước Lễ 314 159
Mầu Nhiệm Yêu Thương Thờ lạy Chúa giờ đây …  Lm Nguyễn Duy F F Slow Rk 57 TCCĐ 104 Rước Lễ 315 160
Niềm Xác Tín Của Con Con luôn tin rằng …  Lm Ng V Tuyên Am (-2) Gm Slow Rk 57 TCCĐ 194 Rước Lễ (nghe nhạc) 316 161
Sống Trong Niềm Vui Một đời lần trong đêm tối …  Lm Nguyễn Duy Am (-2) Gm Slow Rk 57 TCCĐ 097 Rước Lễ (nghe nhạc) 317 162
T́nh Yêu Thiên Chúa T́nh yêu thiên chúa như trăng … Thế Thông & Đinh Hiển Dm (-3) Bm Rhumba 85 TCCĐ 128 Rước Lễ 318 163
Vinh Quang Chúa Trời xanh ơi, hỡi trời xanh … Hùng Lân A (-2) G TCCĐ 140 Rước Lễ 319 164
Xin Dâng 18 Xin dâng về Ngài đây tấm ḷng Tiến Dũng Am Am Slow Rk 57 Rước Lễ 320 165
Xin Ngài Thương Con Từ vực sâu tối tăm …  Lm Thành Tâm Dm Dm Boston 60 TCCĐ 284 Rước Lễ 321 166
Yêu Thương Cho Người Con muốn đi t́m ngài …  Lm Duy Thiên Gm Gm Bolero 95 TCCĐ 143 Rước Lễ Pia/Strg, ĐK điệu 322 167
Tạ Lễ                      
Cảm Tạ Nay chúng con dâng lời cảm tạ Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 230 Tạ Lễ Scorch page 400 168
Nhân Chứng Phúc Âm Ta ra về thôi v́ thánh lễ đă hết Lm Thành Tâm Cm TCCĐ 228 Tạ Lễ (nghe nhạc) 401 169
Sống Chứng Nhân Ta ra về trong hy vọng của Đức Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 227 Tạ Lễ Scorch page 402 170
Thánh Lễ Trong Cuộc Đời Cuộc đời là thánh lễ … Lm Nguyễn Duy G Tạ Lễ 403 171
Thắp Sáng Trong Con (Thắp Sáng Lên) Thắp sáng lên trong con .. Trầm Hương - Hùng Lân Am TCCĐ 231 Tạ Lễ (nghe nhạc) 404 172
Trong An B́nh Ra về trong hy vọng và mừng …  Lm Nguyễn Duy G G Paso 100 TCCĐ 157 Tạ Lễ 405 173
Đức Mẹ                      
Ave Maria Ave Maria con dâng lời … Huyền Linh Dm (-2) Cm Ballad/Rhumba 82 Đức Mẹ - Tạ Lễ Chậm răi 500 174
Bài Ca Dâng Mẹ Thành tâm dâng bài ca …  Lm Kim Long C (-3) A Valve 110 TCCĐ 337 Đức Mẹ - Tạ Lễ web link (Piano/String) 501 175
Ca Khúc Thượng Tiến Ḷng trào dâng muôn vạn … Lm Ân Đức, Ngọc Linh F TCCĐ 354 Đức Mẹ Scorch page 502 176-178
Chuỗi Ngọc Vàng Kinh Xin dâng lên Mẹ lời kinh Phạm Đức Huyến F Boston TCCĐ 336 Đức Mẹ (nghe nhạc) 503 179
Chuông Chiều Chuông chiều ngân đâu .. Lm Thành Tâm A Rhumba TCCĐ 356 Đức Mẹ (nghe nhạc) 504 180
Chút T́nh Con Thơ Mẹ ơi trên trần gian con…  Lm Nguyễn Duy G G Paso 65 TCCĐ 349 Đức Mẹ - Tạ Lễ 505 181
Con Xin Dâng Mẹ Mẹ ơi trước nhan Mẹ con …  Lm Văn Chi G G Paso 60 TCCĐ 333 Đức Mẹ - Tạ Lễ Ver "F" 506 182
Dâng Về Mẹ Con dâng về Mẹ một niềm … Lm Kim Long Am Đức Mẹ - Tạ Lễ (nghe nhạc) 507 183
Dao Ca Mẹ Dịu Hiền Mẹ là suối mát trinh nguyên … Lm Văn Chi G Slow Rock 55 Đức Mẹ (nghe nhạc) 533 211-212
Đền Tạ Trái Tim Mẹ Lạy Mẹ Maria mẹ nỉ non … Nguyễn Khúc Trầm Am (-2) Gm Rhumba 70 Đức Mẹ - Tạ Lễ 508 184
Hoa Ḷng Dâng Mẹ Con đến dâng Mẹ đóa hoa … An Di A A Paso 65 Đức Mẹ - Dâng Lễ 509 185
Hoa Mân Côi Một tràng hoa Mân Côi .. Lm Kim Long C TCCĐ 343 Đức Mẹ Scorch page 510 186
Hương Ḷng Dâng Mẹ Trầm hương nhẹ ngất ngây Thế Thông Am Slow Rock TCCĐ 341 Đức Mẹ (nghe nhạc) 511 187
Ḱa Ai Ḱa ai dong duổi đường gió Lm Vinh Hạnh D Valve TCCĐ 355 Đức Mẹ (nghe nhạc) 512 188
Kinh Chiều Khi chiều dần lắng buông Lm Nguyễn Duy F Boston TCCĐ 346 Đức Mẹ (nghe nhạc) 513 189
Lạy Mẹ Xin Yên Ủi Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con Nguyễn Khắc Nguyên G G Valve 100 Đức Mẹ - Tạ Lễ 514 190
Lời Cầu Cho Xứ Đạo Mẹ ơi xứ đạo con đây …  Lm Văn Chi G (-2) F Valve 98 Đức Mẹ - Tạ Lễ 515 191
Mẹ Đầy Ơn Phúc Hỡi Mẹ đầy ơn phúc  Lm Thành Tâm A A Valve 80 Đức Mẹ - Tạ Lễ 516 192
Mẹ Đứng Đó Mẹ đứng đó khi hoàng hôn Lm Kim Long Dm TCCĐ 358 Đức Mẹ (nghe nhạc) 517 193
Mẹ Lên Trời Mẹ lên trời giữa một ngày … Triệu Hà G (-2) F Paso 73 TCCĐ 348 Đức Mẹ Ver "F" 518 194-195
Mẹ Nhân Loại Maria ngày xưa ấy đồi hoang Phanxico Dm TCCĐ 352 Đức Mẹ (nghe nhạc) 519 196
Mẹ Về Trời Muôn Thiên Thần cánh trắng Phanxico C TCCĐ 332 Đức Mẹ (nghe nhạc) 520 197
Mẹ Vinh Quang Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang Ng Khắc Tuấn TCCĐ 359 Đức Mẹ 521 198
Ngợi Khen Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Hải Linh TCCĐ 361 Đức Mẹ 522 199
Nguồn Cậy Trông Mẹ ơi bao người lạc bước … Hoàng Vũ G G Valve 110 TCCĐ 353 Đức Mẹ - Tạ Lễ 523 200
Nữ Vương Mân Côi (Ngày Nay Con Đến) Ngày nay con đến hát khen Hải Linh G G Valve 110 TCCĐ 347 Đức Mẹ (nghe nhạc) 524 201
Tạ Ơn Chúa Với Mẹ Chúng con xin tạ ơn Chúa… Thy Yên Dm Dm Bebop 83 TCCĐ 229 Đức Mẹ - Tạ Lễ 525 202
Tận Hiến Cho Đức Mẹ Con đến trước ṭa Nữ Vương LM Huyền Linh G G Đức Mẹ - Tạ Lễ 526 203
Tấu Lạy Bà Tấu lạy Bà chở che (ver 1 bè) Lm Vinh Hạnh Am Paso TCCĐ 342 Đức Mẹ (nghe nhạc) 527 204-205
Tiến Dâng Lên Mẹ Dâng xin tiến dâng lên Mẹ … Trầm Hương Dm Rhumba Ca Nguyện -Đức Mẹ (nghe nhạc) 534 213
Tiếng Hát Thiên Thu Trọn đời con một bài hát  Lm Dao Kim, Thiên Tân C(-2) Bb Power Ballad 60 TCCĐ 331 Đức Mẹ Scorch page 528 206
Tràng Hoa Mân Côi Tràng hoa mân côi dâng kính …  Lm Văn Chi G (-2) F Paso 65 TCCĐ 335 Đức Mẹ - Tạ Lễ 529 207
Xin Mẹ Thương (Mẹ Có Thấu) Mẹ ơi, Mẹ có thấu Hương Đan Am TCCĐ 360 Đức Mẹ (nghe nhạc) 530 208
Xin Vâng Mẹ ơi đời con dơi bước…  Lm Mi Trầm G G Paso 75 TCCĐ 330 Đức Mẹ - Tạ Lễ 531 209
Xin Vâng Như Mẹ Xin vâng như Mẹ một lần Lm Thái Nguyên Am TCCĐ 361 Đức Mẹ (nghe nhạc) 532 210
Chư Thánh                      
Anh Hùng Tử Đạo Dđây chốn huy hoàng chan Minh Hương, Hồ Khanh C TCCĐ 371 Chư Thánh (nghe nhạc) 600 214
Anh Hùng Việt Nam Nhạc chiến thắng vang dậy Lm Kim Long G TCCĐ 363 Chư Thánh (nghe nhạc) 601 215
Bài Ca Ngàn Trùng Đây bài ca ngàn trùng …  Lm Kim Long Dm (-2) Cm Bebop 66 TCCĐ 370 Chư Thánh (nghe nhạc) 602 216-217
Ca Mừng Các Thánh Đoàn con hiệp hoan dâng …  Lm Hoài Chiên G (-2) F Paso 74 TCCĐ 364 Chư Thánh Nhập Lễ 603 218
Ca Mừng Chư Thánh Muôn lời ngợi ca .. Lm Nguyễn Duy G TCCĐ 379 Chư Thánh Scorch page 604 219
Ca Mừng Thánh Nữ Một triều thiên Chúa đă ban Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 380 Chư Thánh (nghe nhạc) 605 220
Cầu Xin Thánh Gia Giu-se trong xóm nhỏ khó Phạm Đ́nh Nhu, Ng Khắc Tuấn C TCCĐ 370 Chư Thánh (nghe nhạc) 606 221
Ḍng Đa-vít Ḍng Đa Vít đă sinh ra Viết Chung Dm TCCĐ 367 Chư Thánh 607 222
Khúc Hát Một Loài Hoa Con là một loài hoa Lm Ân Đức Am TCCĐ 369 Chư Thánh (nghe nhạc) 608 223-224
Kinh Thánh Tông Đồ Đoàn con hôm nay chung Lm Nguyễn Duy G TCCĐ 374 Chư Thánh Scorch page 609 225
Mừng Các Thánh Hào quang Thiên quốc…  Lm Hoài Đức G(-2) F Paso 76 TCCĐ 372 Chư Thánh Ver "F" 610 226
Mừng Chư Thánh Nay thế trần hợp tiếng Lm Kim Long F TCCĐ 373 Chư Thánh Scorch page 611 227
Mừng Khen Đức Chúa (Mừng Khen Giavê) Hồn tôi hân hoan vui sướng Lm Thành Tâm G TCCĐ 362 Chư Thánh (nghe nhạc) 612 228
Mừng Thánh Monica Cuộc đời Thánh Monica Ngọc Linh F TCCĐ 377 Chư Thánh Scorch page 613 229
Noi Gương Thánh Nhân Tiếng hát bay cao kính dâng Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 378 Chư Thánh Scorch page 614 230
Thánh Cêcilia Lời ca du dương như … Hoài Chiên F(-3) D Paso 80 Chư Thánh 615 231
Tiếng Vang Thánh Giuse (nguyện xin) đoái Trần Hùng Dũng G TCCĐ 365 Chư Thánh 616 232
Thánh Phaolô Cất tiếng ca vang trời LM Lim Long C Chư Thánh 617 233
Thánh Thần                      
Cầu Xin Chúa Thánh Thần Cầu xin Chúa Thánh Thần Phương Linh G TCCĐ 180 Thánh Thần (nghe nhạc) 700 234
Hăy Chiếu Soi Hăy chiếu soi lửa hồng Phanxico Am TCCĐ 183 Thánh Thần Scorch page 701 235
Lạy Chúa Lạy Chúa, xin ban xuống trên Việt Tŕ Am TCCĐ 180 Thánh Thần 702 236
Thần Khí Chúa Sai Tôi Thần khí Chúa đă sai tôi Ng Đức Tuấn D TCCĐ 179 Thánh Thần Scorch page 703 237
Thánh Thần Hăy Đến Thánh Thần! Khấn xin ngự đến Lm Thành Tâm Am TCCĐ 182 Thánh Thần (nghe nhạc) 704 238
Xin Chúa Ngôi Ba Xin Chúa ngôi ba đoái thương Ng Văn Vượng G TCCĐ 182 Thánh Thần Scorch page 705 239
Xin Sai Thánh Linh Lạy Chúa xin sai í Thánh Linh Lm Hoàng Kim G TCCĐ 179 Thánh Thần Scorch page 706 240
Ca Nguyện                      
Bài Ca Bác Ái Yêu người như Chúa yêu con Lm Từ Duyên Dm TCCĐ 074 Ca Nguyện Scorch page 800 241
Bài Ca Hiệp Nhất Xin hiệp nhất chúng con … Lm Thành Tâm C TCCĐ 159 Ca Nguyện (nghe nhạc) 801 242
Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai Bỏ Ngài con biết theo ai đời lộng gió .. Phaolo Kim Dm Slow Rock TCCĐ 076 Ca Nguyện (nghe nhạc) 802 243-244
Bốn Mùa Yêu Thương Giêsu ơi Ngài đến trong … Lm Nguyễn Duy Am Boston TCCĐ 112 Ca Nguyện Scorch page 803 245-246
Ca Khúc Hồng Ân 1 Hân hoan lời tụng ca … Lm Nguyễn Duy Am TCCĐ 114 Ca Nguyện (nghe nhạc) 804 247
Ca Ngợi Chúa Con sẽ ca ngợi Chúa Lm Văn Chi C TCCĐ 151 Ca Nguyện Scorch page 805 248
Cảm Mến T́nh Cha Hăy hát lên đi người ơi … Lm Thành Tâm G Slow Rock TCCĐ 078 Ca Nguyện (nghe nhạc) 806 249
Cao Ngời Khôn Vi Cao ngời khôn vi Dao Kim, Hùng Lân F TCCĐ 134 Ca Nguyện (nghe nhạc) 807 250
Cát Biển Sao Trời Hăy đếm tinh tú trên trời Phanxico Am Ballad/Hebanera TCCĐ 088 Ca Nguyện (nghe nhạc) 808 251-252
Cha Ơi Con Đă Về Một người ngồi trong nắng … Ng Quang Hiển Am (-2) Gm Slow Rock 57 Ca Nguyện -Rước Lễ (nghe nhạc) 809 253-254
Chính Nhờ Ngài Chúa muốn nhận cuộc sống … Lm Nguyễn Duy Am Boston TCCĐ 106 Ca Nguyện (nghe nhạc) 810 255
Cho Con Biết Yêu Thương Cho con biết yêu thương trọn đời … Lm Từ Duyên Am Rhumba TCCĐ 075 Ca Nguyện (nghe nhạc) 811 256
Cho T́nh Tôi Nguyên Vẹn Ngài đến bên tôi cho t́nh tôi … Lm Nguyễn Duy F Slow Rock TCCĐ 118 Ca Nguyện (nghe nhạc) 812 257-258
Chúa Chăn Nuôi Tôi Chúa chăn nuôi tôi ..  Lm Duy Thiên Dm Dm Bebop2 60 TCCĐ 079 Ca Nguyện (nghe nhạc) 813 259
Chúa Đă Trao Phó Chúa đă trao phó cho con Lm Thái Nguyên Gm TCCĐ 160 Ca Nguyện Scorch page 814 260
Chúa Khoan Nhân Chúa khoan nhân là mục tử Vinh Hạnh C TCCĐ 082 Ca Nguyện (nghe nhạc) 815 261
Chúa Là Con Đường Chúa là con đường cho con … Phanxico Am(-2) Gm Slow Rk 58 TCCĐ 137 Ca Nguyện (nghe nhạc) 816 262-263
Chúa Là Mục tử Chúa là mục tử Người dẫn lối Nguyễn Duy Vi D 8Beat/Ballad TCCĐ 084 Ca Nguyện (nghe nhạc) 817 264
Chúa Là T́nh Yêu Chúa là t́nh yêu, Ngài đă đến .. Trọng Nhân D Boston TCCĐ 112 Ca Nguyện (nghe nhạc) 818 265
Chúa Nâng Con Lên Chúa nâng con lên trên đôi … Lm Kim Long G TCCĐ 083 Ca Nguyện Scorch page 819 266
Chúng Con Cần Đến Chúa Tựa nép bên ḷng Chúa … Phanxico Am TCCĐ 80 Ca Nguyện (nghe nhạc) 820 267
Có Bao Giờ Có bao giờ con thấy Chúa Hùng Lân Cm TCCĐ 100 Ca Nguyện (nghe nhạc) 821 268-269
Con Trông Cậy Chúa Con trông cậy Chúa giữa bao Phanxico Am TCCĐ 149 Ca Nguyện (nghe nhạc) 822 270
Con Xin Phó Thác Lạy Cha! Con xin phó thác Lm Thành Tâm Cm Ca Nguyện (nghe nhạc) 823 271
Cũng Một Kiếp Người Cũng một kiếp người … Phạm Quang Am TCCĐ 116 Ca Nguyện Scorch page 824 272
Dẫn Con Từng Bước Xin Chúa dẫn con đi … Lm Nguyễn Duy Dm Slow Rock TCCĐ 120 Ca Nguyện (nghe nhạc) 825 273
Đâu Có T́nh Yêu Thương Đâu có t́nh yêu thương ở đấy có  Vinh Hạnh A 8Beat/Bebop TCCĐ 085 Ca Nguyện (nghe nhạc) 826 274
Đời Con Dâng Ngài Đời gian lao con dâng Ngài … Thiên Lư Am Ca Nguyện (nghe nhạc) 827 275
Đôi Mắt Chúa Thiết tha đôi mắt Chúa … Lm Ng Văn Tuyên Dm Ca Nguyện (nghe nhạc) 828 276
Đồng Cỏ Tươi Đồng là đồng cỏ xanh … Hùng Lân F TCCĐ 101 Ca Nguyện (nghe nhạc) 829 277-278
Đường Con Đi Ngài sai tôi đi vào đời … Lm Nguyễn Duy C Slow Rock TCCĐ 124 Ca Nguyện (nghe nhạc) 830 279
Giữ Ǵn Con Trong tay Ngài lạy Chúa Lm Nguyễn Duy Am TCCĐ 154 Ca Nguyện Scorch page 831 280
Gọi Lời Yêu Thương Con đang kiếm t́m t́nh đó … Lm Nguyễn Duy G(-2) F Slow Rock 59 TCCĐ 087 Ca Nguyện (nghe nhạc) 832 281
Hăy Ca Tụng Chúa Trời cao hăy lắng nghe … Lm Kim Long Gm TCCĐ 099 Ca Nguyện Scorch page 833 282
Hỡi Người Tôi Yêu Dấu Người là ai Người lại chết Lm Nguyễn Duy F Boston TCCĐ 073 Ca Nguyện Scorch page 834 283
Kết Hợp Lời con lời kêu khấn Chúa Lm Tiến Dũng Am TCCĐ 142 Ca Nguyện Scorch page 835 284
Khúc Ca Cảm Tạ Như Mẹ hiền cho gịng sữa Ngọc Linh Em TCCĐ 077 Ca Nguyện Scorch page 836 285
Kinh Ḥa B́nh Lạy Chúa từ nhân ... Lm Kim Long Am (-5) Em 8Beat/Slow Rck TCCĐ 090 Ca Nguyện - Thánh Thể (nghe nhạc) 837 286-287
Linh Hồn Tôi (Manificat) Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen (ver 2) Lm Kim Long Gm Ca Nguyện (nghe nhạc) 838 288
Linh Hồn Tôi 2 (Manificat) Linh hồn tôi tung hô Chúa Lm Kim Long Dm TCCĐ 350 Ca Nguyện (nghe nhạc) 839 289-290
Lời Kinh Dâng Cha Đây lời kinh dâng Cha Lm Từ Duyên Slow Rock TCCĐ 136 Ca Nguyện (nghe nhạc) 840 291
Lời Kinh Nguyện Cầu Lời kinh dâng Ngài suốt đời Lm Ng Văn Tuyên Em Slow Rock Ca Nguyện (nghe nhạc) 841 292
Lời Kinh Nguyện Cầu 2 Lời kinh vươn lên Chúa … Lm Ng Văn Tuyên Dm Slow Rock Ca Nguyện (nghe nhạc) 842 293
Lời Nguyện Trong Sương Lời nguyện dâng như muôn kinh ḥa trong nắng … Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 090 Ca Nguyện Scorch page 843 294
Luật Yêu Thương Cho con một điều răn mới … Lm Nguyễn Duy G Boston 75 TCCĐ 111 Ca Nguyện Scorch page 844 295
Ḿnh Máu Thánh Giêsu yêu con, yêu con … Thư Lâm Dm TCCĐ 093 Ca Nguyện Scorch page 845 296
Nếu Chúa Là Nếu Chúa là mặt trời … Lm Kim Long F TCCĐ 096 Ca Nguyện (nghe nhạc) 846 297
Nếu Một Lần Nếu một lần con đi t́m … Lm Nguyễn Duy F TCCĐ 096 Ca Nguyện (nghe nhạc) 847 298
Người Gieo Giống Người gieo giống ra đi  Lm Hoàng Đức Am TCCĐ 150 Ca Nguyện Scorch page 848 299-300
Nguồn Trợ Lực Đời Tôi Ngước mắt nh́n, nh́n lên đỉnh Lm Nguyễn Duy Dm TCCĐ 122 Ca Nguyện Scorch page 849 301
Nguyện Cầu (Trời Đă Tối) Trời đă tối đêm về gió lay nhẹ Lm Thành Tâm A TCCĐ 135 Ca Nguyện (nghe nhạc) 850 302
Nguyện Yêu Chúa Đoàn con đến đây dâng lời Lm Hoài Chiên G Ca Nguyện - Thánh Thể 851 303
Ôi Thần Linh Chúa Ôi Thần Linh Chúa êm dịu … Vinh Hạnh A TCCĐ 108 Ca Nguyện Scorch page 852 304
Ru Con Vào Đời Bên gịng suối mát hồn con Hường Điền C TCCĐ 153 Ca Nguyện (nghe nhạc) 853 305
Ta Là Bánh Hằng Sống Ta là bánh hằng sống … Lm Kim Long Am Valve/Boston TCCĐ 099 Ca Nguyện (nghe nhạc) 854 306
Tấm Ḷng Xin dâng người đôi bàn tay này Phanxico Am Ballad TCCĐ 147 Ca Nguyện (nghe nhạc) 855 307
Tâm T́nh Ca 2 Lạy Ngài nơi vực thẳm Lm Thành Tâm Cm Boston Ca Nguyện (nghe nhạc) 856 308
Tán Tụng Hồng Ân Xin dâng lời cảm tạ Hải Linh, Đ́nh Trác C C Piano/Organ TCCĐ 158 Ca Nguyện (nghe nhạc) 857 309-310
Thánh Tâm Giêsu Vua Giêsu, chúng con tới đây Lm Hoài Đức Dm Ca Nguyện - Thánh Thể 858 311
Thờ Lạy Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân Thiện Cẩm C TCCĐ 077 Ca Nguyện Scorch page 860 313
Thờ Lạy Chúa Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa Lm Hoài Đức F (-5) C Ca Nguyện - Thánh Thể (nghe nhạc) 859 312
T́nh Ca Vô Tận T́nh Ngài như mạch sống … Ngọc Kôn Am Slow Rock TCCĐ 098 Ca Nguyện (nghe nhạc) 861 314
T́nh Chúa Yêu Tôi T́nh Chúa yêu tôi Ôi t́nh Hải Linh, Đ́nh Trác C TCCĐ 154 Ca Nguyện (nghe nhạc) 862 315-316
T́nh Con Dâng Chúa T́nh con dâng cho Chúa Lm Thái Nguyên Am Ca Nguyện (nghe nhạc) 863 317
T́nh Ngài Sưởi Ấm Ḷng Con Như mặt trời dọi sáng ban mai, Lm Nguyễn Duy Am TCCĐ 127 Ca Nguyện (nghe nhạc) 864 318
T́nh Thương Nhiệm Mầu Xin cho con ḷng mến thương, Hồng Trần Cm Slow Rock 66 TCCĐ 125 Ca Nguyện (nghe nhạc) 865 319-320
T́nh Yêu Thương Vời Vợi Chúa có t́nh yêu thương vời vợi … Phanxico Am Ballad TCCĐ 101 Ca Nguyện (nghe nhạc) 866 321
Tôi Tin Tôi tin, tôi tin Chúa đă … Lm Thành Tâm Bebop/CCC TCCĐ 094 Ca Nguyện (nghe nhạc) 867 322
Tôi Tin Chúa Thương Tôi Dù cho tôi đây có đáng là ǵ Anh Tuấn F TCCĐ 131 Ca Nguyện Scorch page 868 323
Trông Cậy Chúa Con vẫn trông cậy Chúa .. Lm Ng Duy, Phanxico Am Slow Rock or Rhumba TCCĐ 105 Ca Nguyện (nghe nhạc) 869 324
Trong Trái Tim Chúa Yêu Trong trái tim Chúa yêu muôn đời Phanxico Am TCCĐ 148 Ca Nguyện (nghe nhạc) 870 325
Từ Muôn Thuở Từ muôn thuở Chúa đă yêu … Lm Kim Long F TCCĐ 103 Ca Nguyện Scorch page 871 326
Từ Rất Xa Khơi Từ rất xa khơi, người đă gọi Đỗ Vy Hạ Gm Slow Rock TCCĐ 144 Ca Nguyện (nghe nhạc) 872 327
Về Bên Chúa T́m đâu giây phút diu êm … Trầm Hương Dm Ca Nguyện (nghe nhạc) 873 328
Về Đất Hứa Vài ngàn năm xa trước đó … Lm Thành Tâm Gm TCCĐ 109 Ca Nguyện Scorch page 874 329
V́ Chúa Là T́nh Yêu 1 Hỡi các dân tộc ơi … Lm Kim Long Dm TCCĐ 145 Ca Nguyện Scorch page 875 330
V́ Chúa Là T́nh Yêu 2 Con là hạt bụi giữa đời … Lm Huy Hoàng Am Boston Ca Nguyện (nghe nhạc) 876 331-332
V́ Chúa Yêu Con 1 Lạy Chúa, Chúa trời con .. Lm Kim Long Gm TCCĐ 119 Ca Nguyện Scorch page 877 333
V́ Chúa Yêu Con 2 V́ Chúa yêu con nên Ngài .. Ngọc Linh G Slow Surf Ca Nguyện (nghe nhạc) 878 334
Thánh Hiến                      
Bài Ca Dâng Hiến 1 Ôi lạy Chúa con phó thác Dao Kim Am TCCĐ 186 Thánh Hiến Scorch page 900 335
Bài Ca Dâng Hiến 2 Chắc không phải v́ con mà Dao Kim Am TCCĐ 206 Thánh Hiến Scorch page 901 336
Ca Khúc Cảm Tạ Con muốn cất cao bài ca Hải Châu G TCCĐ 216 Thánh Hiến (nghe nhạc) 902 337
Cảm Mến Hồng Ân Con biết lấy ǵ cảm mến … Lm Kim Long Am TCCĐ 224 Thánh Hiến Scorch page 903 338-339
Cảm Tạ Chúa Đến muôn đời con cảm tạ ơn Đàm Ninh Hoa Gm TCCĐ 217 Thánh Hiến (nghe nhạc) 904 340
Chúa Cất Tiếng Gọi Con Đời con Chúa ơi sao quá mọn Việt Khôi Am TCCĐ 216 Thánh Hiến (nghe nhạc) 905 341
Chúa Đă Gọi Con Đi Chúa đă gọi tên con dù Ngọc Linh C TCCĐ 209 Thánh Hiến (nghe nhạc) 906 342
Chúa Đă Yêu Con Chúa đă yêu con từ thưở í a .. Lm Kim Long C TCCĐ 218 Thánh Hiến Scorch page 907 343
Con Đă Chọn Ngài Con đă chọn Ngài, chọn Ngài Ngọc Linh Gm TCCĐ 214 Thánh Hiến (nghe nhạc) 908 344
Con Là Linh Mục Con là Linh Mục theo phẩm trật Men-ki-sê-đê … Vũ Chí Hỷ Am Thánh Hiến (nghe nhạc) 909 345
Con Nay Sẽ Lấy Ǵ Con nay sẽ lấy ǵ Lm Kim Long G TCCĐ 192 Thánh Hiến Scorch page 910 346-347
Con Sẽ Ca Ngợi Con sẽ ca ngợi t́nh thương Lm Phương Anh A TCCĐ 188 Thánh Hiến Scorch page 911 348
Đẹp Thay Đẹp thay (ôi đẹp thay) Mi Trầm Am TCCĐ 198 Thánh Hiến (nghe nhạc) 912 349-350
Giao Ước Từ đó, vâng từ đó Chúa đă Lm Hải Đăng Dm TCCĐ 212 Thánh Hiến (nghe nhạc) 913 351-352
Giờ Đây Chúa Sai Tôi Giờ đây Chúa sai tôi đem Phạm Quang Am TCCĐ 190 Thánh Hiến Scorch page 914 353
Hoan Ca Tri Ần Lạy Chúa con lấy chi đáp lại Lm Nguyễn Duy C TCCĐ 189 Thánh Hiến Scorch page 915 354
Hồng Ân Bao La Muôn muôn ngàn hồng ân Minh Tâm D TCCĐ 196 Thánh Hiến Scorch page 916 355
Lạy Chúa Con Con Đây Con đây lạy Chúa Chúa muốn Lm Oanh Sông Lâm Am TCCĐ 203 Thánh Hiến (nghe nhạc) 917 356
Lạy Chúa Con Con Đây Con thưa cùng Chúa Minh Hân - Dao Kim Am TCCĐ 204 Thánh Hiến (nghe nhạc) 918 357
Lạy Chúa Xin Hăy Sai Lạy Chúa, xin hăy sai đi Lm Hoàng Kim F TCCĐ 193 Thánh Hiến Scorch page 919 358
Một Lần Dâng Hiến 1 Như cơn sóng dạt dào … Ngọc Linh Am TCCĐ 219 Thánh Hiến (nghe nhạc) 920 359
Một Lần Dâng Hiến 2 Thế rồi con quỳ xuống … Lm Duy Thiên Dm Thánh Hiến (nghe nhạc) 921 360-361
Ngàn Lời Chúc Tụng Xin dâng lên, xin dâng lên Ngọc Linh C TCCĐ 211 Thánh Hiến (nghe nhạc) 922 362
Như Con Thơ Như con thơ trong ḷng Mẹ Lm Thái Nguyên Dm TCCĐ 226 Thánh Hiến (nghe nhạc) 923 363-364
Sống Trong Ân T́nh Trọn đời con nay thuộc về Ngọc Linh Dm TCCĐ 207 Thánh Hiến Scorch page 924 365
Tâm T́nh Hiến Dâng Biết lấy ǵ cảm mến Lm Oanh Sông Lâm Am TCCĐ 202 Thánh Hiến (nghe nhạc) 925 366
T́nh Chúa Cao Vời T́nh yêu Chúa cao vời Lm Duy Thiên Cm TCCĐ 195 Thánh Hiến (nghe nhạc) 926 367
T́nh Chúa Yêu Con 1 T́nh Chúa yêu con biết bao năm rồi Lm Từ Duyên Gm Tango TCCĐ 221 Thánh Hiến (nghe nhạc) 927 368
T́nh Chúa Yêu Con 2 T́nh Chúa yêu con, yêu từ Lm Kim Long Dm TCCĐ 213 Thánh Hiến (nghe nhạc) 928 369
Tôi Xin Chọn Người Tôi xin chọn Người, tôi xin .. Ngọc Kôn TCCĐ 220 Thánh Hiến Scorch page 929 370
Trung Tín Đợi Chờ Đời con luôn ao ước Lm Thái Nguyên Am TCCĐ 205 Thánh Hiến (nghe nhạc) 930 371
Từ Ngàn Xưa Từ ngàn xưa Cha đă yêu con Lm Kim Long Gm TCCĐ 185 Thánh Hiến Scorch page 931 372
314
Phụng Vụ                      
Bộ Lễ Ng Văn Trinh Lm Ng Văn Trinh G G Slow Rk 57 Phụng Vụ (5 pages)
Bộ Lễ Seraphim Gm Ng Văn Ḥa Dm Dm Piano/string Phụng Vụ (5 pages)
Bộ Lễ Cầu Hồn Mỹ Sơn Gm Cầu Hồn - Phụng Vụ
Tôi Tin (Kinh Tin Kính) Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi Lm Hoài Đức D D Paso/Mạnh Mẽ Phụng Vụ (nghe nhạc)
5/10/2011 Last updated