Welcome – Mến Chào

What’s news…

2020 – Thánh Lễ Mừng Giáng Sinh – Trailer

2020 – Bài Giảng TL Mừng Giáng Sinh (12/27/20)

Facebook Feed:

youtu.be/qHeX9qZ2GbI ...
View on Facebook
Bài giảng Thánh Lễ CN 09/19/21youtu.be/brs5Gs9ARPM ...
View on Facebook
Notice: This Sunday Mass (Sept. 5th) 6:00pm at Prince of Peace Ormond Beach. Thánh Lễ CN này - ngày 5 tháng 9 sẽ cử hành tại Prince of Peace Church (600 S. Nova Ormond Beach) at 6:00pm. (kinh hạt trước lễ 5:50pm). Xin quý vị chuyển tin đến mọi người để TL được đông đủ & sốt sắng. ...
View on Facebook
Thông Báo: Thánh Lễ VN Chúa Nhật tới Sept. 5th sẽ cử hành tại nhà thờ Prince of Peace (600 S. Nova Rd, Ormond Beach, FL 32174) - 6:00pmBắt đầu từ tháng 9, 2021: Địa điểm cử hành Thánh Lễ VN & những sinh hoạt của CĐ sẽ dời về nhà thờ Prince of Peace (600 S Nova Rd, Ormond Beach, FL 32174). Thánh Lễ CN thứ 1 & thứ 3 mỗi tháng vào lúc 6:00g chiều (Vietnamese Mass on every 1st & 3rd Sunday of each month at 6:00pm) ...
View on Facebook

Highlight of previous events…

2019 Christmas Celebration