Welcome – Mến Chào

Up Coming Event…

Christmas 2018 Celebration
Đại Hội Giáng Sinh 2018 (Sunday Dec. 30th)

Thánh Lễ VN / Vietnamese Catholic Mass : 4:00 pm
Dạ Tiệc & Văn Nghệ/Dạ Vũ / Banquet & Dance: 7:00 pm – midnight
($1200/Super VIP Table – 7 course dinner, $1000/VIP Table – 6 courses dinner, Kids 12 under $20 – Kids Menu/Kids Section, Catering by Hao Wah Catering Service) | Floor/Tables Layout |
(Read more …)

Facebook Feed:

2 weeks ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

TL CN1MV-C sáng nay. Bí Tích rửa tội Cháu Dominico Khang Trương Chúc mừng A/C Thuận/Tâm đã có cháu trai kháu khỉnh. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban ơn đến cháu và gia đình. ...

View on Facebook

3 weeks ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Không khí của Giáng Sinh 2018 đã bắt đầu...Now Thanksgiving is done... Let’s move onto the next event. Sau lễ gà Tây thì không khí của mùa G/S cũng đã tràn ngập khắp nơi. Mọi người nhớ gạch sồ đi ủng hộ The Annual Christmas Celebration - Sunday Dec 30 at St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL. ...

View on Facebook

3 weeks ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL
View on Facebook

3 weeks ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Tiệc Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn. ...

View on Facebook

1 năm hát hò ... hôm nay ăn nhậu và hò hát mừng bổn mạng Ca Đoàn. ...

View on Facebook

Previous Event…

2018 International Festival at Basilica of St. Paul