Welcome – Mến Chào

What’s news…

2019 Đại Hội Giáng Sinh – Pics Slideshow Youtube

Facebook Feed:

Pics Slideshow Đại Hội Giáng Sinh 2019 (Youtube)
youtu.be/gIZzo4yHGI8
...

View on Facebook

1 week ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Đại Hội Giáng Sinh 2019 gây quỹ học bổng niên khóa 2020 tại Father Lopez Catholic High School (Dec 29, 2019) ...

View on Facebook

2019 Đại Hội Giáng Sinh Recap
youtu.be/tUuatiAeNIY
...

View on Facebook

Phóng sự Đại Hội G/S 2019 do Báo Trẻ thực hiện. Cám ơn Anh Tinh Nguyen & các phóng viên. ...

View on Facebook

Tự hào là người Công Giáo...bạn có dám chia sẻ điều này không?
----
Bàn thờ Công Giáo Hồng Ân
www.banthochua.net
...

View on Facebook

Highlight of previous events…

2019 TL Easter & Picnic