Welcome – Mến Chào

What’s news…

Thánh Lễ & Tiệc Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 (Feb 3rd) – | Pics on Google Photo | Facebook |

Đại Hội Giáng Sinh 2018 (Dec. 30th) – | Youtube Recap | Pics on Google Photo | Facebook |

Facebook Feed:

19 hours ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Beautiful day to celebrate our annual Easter picnic.Picnic Mừng Chúa Sống Lại - Phục Sinh 2019 (04/21/2019 - Sunrise Park, Holly Hill, FL) ...

View on Facebook

Happy Easter to all. Mass is at 10am. Picnic is at noon (Sunrise Park.)Kính mời quý giáo dân & thân hữu tham dự TL mừng Chúa Phục Sinh và picnic vào ngày CN April 21st. (Thánh Lễ 10am tại nguyện đường Father Lopez, picnic tại Sunrise Park) ...

View on Facebook

Kính mời quý giáo dân & thân hữu tham dự TL mừng Chúa Phục Sinh và picnic vào ngày CN April 21st. (Thánh Lễ 10am tại nguyện đường Father Lopez, picnic tại Sunrise Park) ...

View on Facebook

Chúc mừng cháu Peter Le (cháu của Cha Chung & Cha Chiến) mới được lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần trong bí tích Thêm Sức cuối tuần qua. ...

View on Facebook

Highlight of previous events…

2018 International Festival at Basilica of St. Paul