Welcome – Mến Chào

What’s news…

2019 Đại Hội Giáng Sinh – Pics Slideshow Youtube

Facebook Feed:

Thánh Lễ Online ...

View on Facebook

Thành thật chia buồn đến tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Mảia về nước trời. 🙏🙏🙏😢TIN BUỒN CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH "TIẾN HƯNG" ...

View on Facebook

Thánh Lễ Online ...

View on Facebook

Thánh Lễ Online ...

View on Facebook

Highlight of previous events…

2019 TL Easter & Picnic