Welcome – Mến Chào

What’s news…

2020 – Thánh Lễ Mừng Giáng Sinh – Trailer

2020 – Bài Giảng TL Mừng Giáng Sinh (12/27/20)

Facebook Feed:

Bài giảng TL Chúa Nhật 29 Thường Niên năm B (10/18/21) by Cha Quản Nhiệm Nguyễn Văn Chiếnyoutu.be/VHX85NvSV_o ...
View on Facebook
Đáp Ca TV32 - Thánh Lễ CN29TN-B (10/17/21) by Kimngan Nguyen ...
View on Facebook
youtu.be/_hftfCQhVvw ...
View on Facebook
TV127 (TL CNTN27-B, 10/03/21) by Mai Đỗ ...
View on Facebook
youtu.be/qHeX9qZ2GbI ...
View on Facebook

Highlight of previous events…

2019 Christmas Celebration