Welcome – Mến Chào

What’s news…

2019 Đại Hội Giáng Sinh – Pics Slideshow Youtube

Facebook Feed:

3 days ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Bài Giảng Thánh Lễ (CN29TN-A) 10/18/2020 by Cha Quản Nhiệm Chiến Nguyễn ...

View on Facebook

3 days ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Gọi Lời Yêu Thương - Thánh Lễ CNTN29-A (10/18/20) ...

View on Facebook

3 days ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

TV95 (CN29TN-A, 10/18/20) by Mai Đỗ ...

View on Facebook

3 days ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Chung Lời Tạ Ơn - Thánh Lễ CNTN29-A (10/18/20) ...

View on Facebook

Thành thật chia buồn đến GĐ A/C Thái/Hải và tang quyến. Nguyện xin Chúa mở rộng lòng nhân từ sớm đón nhận linh hồn Maria vào nước trời. 🙏🙏🙏

Words cannot describe what we are all feeling. Our condolences to the entire family. God rest her soul!
...

View on Facebook

Highlight of previous events…

2019 TL Easter & Picnic