Welcome – Mến Chào

What’s news…

2020 – Thánh Lễ Mừng Giáng Sinh – Trailer

2020 – Bài Giảng TL Mừng Giáng Sinh (12/27/20)

Facebook Feed:

Bài Giảng Thánh Lễ (CN2TN-C) 01/16/2022 - Cha Quản Nhiệm Andrê Chiến Nguyễn ...
View on Facebook
Bài Giảng Thánh Lễ CN2TN-C (01/16/22)youtu.be/KmGJky95wa4 ...
View on Facebook
TV95 Thánh Lễ CN2TN-C (01/16/22) by Mai Đỗ ...
View on Facebook
Kính mời qúy giáo dân & thân hữu tham dự Thánh Lễ Tân Niên & Tiệc Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 - Sunday Feb 6th (Mass 4pm, Tiệc Xuân & Văn Nghệ Xổ Số 6pm) ...
View on Facebook
Thân mời qúy giáo dân và thân hữu tham dự Thánh Lễ & Tiệc Mừng Xuân Nhâm Dần 2022: Sunday Feb 06th - (Thánh Lễ: 4:00 pm, Tiệc Xuân: 6pm) tại Prince of Peace Catholic Church (600 S. Nova, Ormond Beach, FL 32174) ...
View on Facebook

Highlight of previous events…

2019 Christmas Celebration