Welcome – Mến Chào

What’s news…

2019 Đại Hội Giáng Sinh – Pics Slideshow Youtube

Facebook Feed:

Lễ Lá: Live Stream GX Thánh Philiphê Phan Văn Minh Orlando, FL ...

View on Facebook

Kinh Dọn Mình Rước Lễ Thiêng Liêng ...

View on Facebook

Thánh Lễ Online ...

View on Facebook

Thông Báo: Vì dịch bệnh Convid-19, Cộng Đoàn sẽ không có thánh lễ cho đến khi có thông báo mới. Xin mọi người cầu nguyện và bảo trọng.
There will be NO Mass until further notice.
...

View on Facebook

3 weeks ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Kinh Chay (KL - CN3MC-A 03/15/20) ...

View on Facebook

Highlight of previous events…

2019 TL Easter & Picnic