Welcome – Mến Chào

What’s news…

2020 – Thánh Lễ Mừng Giáng Sinh – Trailer

2020 – Bài Giảng TL Mừng Giáng Sinh (12/27/20)

Facebook Feed:

youtu.be/te03h4gczrE ...

View on Facebook

www.youtube.com/watch?v=c2gElgHDQ2s ...

View on Facebook

Dâng Lễ "Tiến Ca Phục Sinh" TL Chủ Nhật hôm nay 04/18/21
youtu.be/wHpkjVfJF3Y
...

View on Facebook

Đáp Ca TV4 thánh lễ sáng nay CN3PS-B by Mai Đỗ
youtu.be/Z0MXtZ4rDMc
...

View on Facebook

1 month ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Bài Giảng Thánh Lễ Phục Sinh 2021 (CNPS-B) 04/04/2021 ...

View on Facebook

Highlight of previous events…

2019 Christmas Celebration