Welcome – Mến Chào

What’s news…

Facebook Feed:

60 ngàn người Việt hát vang Việt Nam! Việt Nam! ...

View on Facebook

Van Nghe, Friday August 3, 2019 - Ngày Thánh Mẫu | Marian Days ...

View on Facebook

THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BIỆT KÍNH KHIẾT TÂM MẸ MARIA - Pontifical Mass in honor of the Immaculate Heart of Mary | Ngày Thánh Mẫu - Marian Days 2019 ...

View on Facebook

1 month ago

St. Paul Vietnamese Catholic Community of Daytona Beach, FL

Sau Thánh Lễ CN 07/07/19 Mừng Sinh Nhật Cha Chiến. Ông Chủ Tịch gửi lời chúc mừng Cha Chiến. ...

View on Facebook

CĐ mừng Sinh Nhật Cha Chiến tại Bamboo Garden Restaurant! ...

View on Facebook

Highlight of previous events…

2019 TL Easter & Picnic