Tài Liệu – Linh Tinh

  Các Bộ Kinh:

  Đánh Máy Tiếng Việt Vietnamese Keyboard for Windows: | unikey.org |

  Free Scorch plug-in by Sibelius

  Free PDF reader by Adobe

  Tài Liệu sọan thảo: (GS Phạm Đức Huyến)

  Tài Liệu Lớp Thanh Nhạc: (CT Hoàng Viết Hùng – Ca Đoàn Thánh Linh, TX)

  Những Điều Người Đệm Đàn Cho Ca Đoàn Nên Biết