Bài Hát

Tập Nhạc: Thánh Ca CĐ Phaolô – Thường Niên (Tập A)

Danh Sách Bài Hát (đã được dùng trong Thánh Lễ)
Mùa Thường Niên:
Xết Theo Mẫu Tự, Xếp Theo Thể Loại
Bộ Lễ Seraphim | Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 |

Trợ Giúp Kỹ Thuật: Để coi và dùng được những bài trong links.
Free Scorch plug-in by Sibelius
Free PDF reader by Adobe
Đánh Máy Tiếng Việt (Unikey)

Nối Kết – Links: Nhấn vào những links dưới đây để tìm những bài hát mới hoặc tìm những thánh ca dạng MP3.
GS Phạm Đức Huyến
Nhóm Ca Trưởng
Thu Viện Âm Nhạc Đinh Brothers
Ca Đoàn Thánh Linh Garland, TX
Ca Đoàn Fatima Sunnyvale, CA
Tra cứu PDF thanhcavietnam.net
Ca Đoàn Hồng Ân San Jose, CA
Hàng kẻ nhạc